Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یگانه کارگاه کاشی‌سازی سنتی در هرات هنوز فعالیت دارد

مسوولان محلی در هرات می‌گویند که با وجود همه‌ی چالش‌ها، یگانه کارگاه کاشی‌سازی سنتی در هرات هنوزهم فعالیت دارد.

کاشی‌های سنتی در کارگاه کاشی‌سازی مسجد جامع بزرگ هرات برای زیباسازی و استحکام دیوار‌های مسجد جامع بزرگ هرات و برخی از بازمانده‌های تاریخی کشور استفاده می‌شوند.

زلمی صفا، آمر حفظ آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، گفت: «تولید کاشی‌های صنعتی به دو شیوه، کاشی معرق و کاشی هفت رنگی را در این کارخانه داریم که مورد استفاده مسجد جامع بزرگ ولایت هرات و دیگر بناهای تاریخی اگر ضرورت باشد، قرار می‌گیرد.»

بشیراحمد فقیری چهل سال می‌شود که در کارگاه کاشی‌سازی سنتی مسجد جامع بزرگ هرات کار می‌کند. این مرد پنجاه ساله، با تیشه کوچک با دقت زیاد کاشی‌های ظریف و با ارزش می‌سازد.

بشیراحمد فقیری، کاشی‌ساز، به طلوع‌نیوز گفت: «این نمای مسجد جامع شریف، زیبایی آن به کیفیت آن است ما فعلاً ترمیم کاری آن را می‌کنیم.»

استادان کاشی‌ساز، با معاش اندک کار می‌کنند. این هنرمندان می‌گویند که حدود ۶ هزار افغانی هر ماه معاش می‌گیرند و این پول برای مصارف خانواده های‌شان بسنده نیست.

جلیل احمد کریمی، کاشی‌ساز، گفت: «به همین معاش کم قناعت کردیم قبلاً که بود ارزانی بود فراوانی بود نرخ‌ها پایین بود و تا اندازه‌ی پرده و گذاره می‌شد.»

احمد احمدی، یکی دیگر از کاشی‌سازان، می‌گوید: «هفتاد الی هشتاد شاگرد داشتیم اما بخاطر کمبود معاش آنان کار را رها کردند و رفتند.»

بر بنیاد آمار‌های آمریت آبدات تاریخی هرات، این کارگاه کاشی‌سازی سنتی نزدیک به ۹۰۰ سال پیشینه تاریخی دارد.

شماری از آگاهان فرهنگی، این کارگاه را یک ستون قوی از تاریخ و تمدن کهن هرات می‌دانند.

صدیق میر، کارشناس آبدات تاریخی، به طلوع‌نیوز گفت: «مسجد جامع هرات نمونه کامل از بهترین کاشی‌ها است که مکتب هرات و یا مکتب تیموریان هرات را تبلور می‌دهد.»

از این کاشی‌ها که از سوی کاشی‌سازان چیره دست تولید می‌شوند در طول صد‌ها سال بر دیوار‌های بازمانده‌های تاریخی نصب شده‌اند.

یگانه کارگاه کاشی‌سازی سنتی در هرات هنوز فعالیت دارد

بر بنیاد آمار‌های آمریت آبدات تاریخی هرات، این کارگاه کاشی‌سازی سنتی نزدیک به ۹۰۰ سال پیشینه تاریخی دارد.

تصویر بندانگشتی

مسوولان محلی در هرات می‌گویند که با وجود همه‌ی چالش‌ها، یگانه کارگاه کاشی‌سازی سنتی در هرات هنوزهم فعالیت دارد.

کاشی‌های سنتی در کارگاه کاشی‌سازی مسجد جامع بزرگ هرات برای زیباسازی و استحکام دیوار‌های مسجد جامع بزرگ هرات و برخی از بازمانده‌های تاریخی کشور استفاده می‌شوند.

زلمی صفا، آمر حفظ آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، گفت: «تولید کاشی‌های صنعتی به دو شیوه، کاشی معرق و کاشی هفت رنگی را در این کارخانه داریم که مورد استفاده مسجد جامع بزرگ ولایت هرات و دیگر بناهای تاریخی اگر ضرورت باشد، قرار می‌گیرد.»

بشیراحمد فقیری چهل سال می‌شود که در کارگاه کاشی‌سازی سنتی مسجد جامع بزرگ هرات کار می‌کند. این مرد پنجاه ساله، با تیشه کوچک با دقت زیاد کاشی‌های ظریف و با ارزش می‌سازد.

بشیراحمد فقیری، کاشی‌ساز، به طلوع‌نیوز گفت: «این نمای مسجد جامع شریف، زیبایی آن به کیفیت آن است ما فعلاً ترمیم کاری آن را می‌کنیم.»

استادان کاشی‌ساز، با معاش اندک کار می‌کنند. این هنرمندان می‌گویند که حدود ۶ هزار افغانی هر ماه معاش می‌گیرند و این پول برای مصارف خانواده های‌شان بسنده نیست.

جلیل احمد کریمی، کاشی‌ساز، گفت: «به همین معاش کم قناعت کردیم قبلاً که بود ارزانی بود فراوانی بود نرخ‌ها پایین بود و تا اندازه‌ی پرده و گذاره می‌شد.»

احمد احمدی، یکی دیگر از کاشی‌سازان، می‌گوید: «هفتاد الی هشتاد شاگرد داشتیم اما بخاطر کمبود معاش آنان کار را رها کردند و رفتند.»

بر بنیاد آمار‌های آمریت آبدات تاریخی هرات، این کارگاه کاشی‌سازی سنتی نزدیک به ۹۰۰ سال پیشینه تاریخی دارد.

شماری از آگاهان فرهنگی، این کارگاه را یک ستون قوی از تاریخ و تمدن کهن هرات می‌دانند.

صدیق میر، کارشناس آبدات تاریخی، به طلوع‌نیوز گفت: «مسجد جامع هرات نمونه کامل از بهترین کاشی‌ها است که مکتب هرات و یا مکتب تیموریان هرات را تبلور می‌دهد.»

از این کاشی‌ها که از سوی کاشی‌سازان چیره دست تولید می‌شوند در طول صد‌ها سال بر دیوار‌های بازمانده‌های تاریخی نصب شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره