Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پاک شدن شهر هرات از وجود معتادان

مدیریت مبارزه با مواد مخدر هرات می‌گوید که شهر هرات از وجود معتادان پاک شده است.

بر بنیاد آمار‌های این اداره، در حال حاضر بیش از ۴۵۰۰ معتاد در مرکز‌های ترک اعتیاد هرات زیر درمان قرار دارند.

حیات الله روحانی، مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیه هرات، گفت: «در شهر در یک کوچه و یا جایی پیدا می‌شوند و دیگر این‌که آنان که از کشور ایران ردمرز می‌شوند، امکان حضور‌شان وجود دارد. زمانی که آنان بیایند مجاهدین ما برای‌شان دست به کار استند و تمام آنان را جمع‌آوری کرده و به مرکز‌های درمان می‌آوریم.»

به گفته این اداره، قرار است معتادان پس از درمان با خانواده‌های شان یکجا شوند.

در همین حال، شماری از معتادان زیر درمان خواهان فراهم شدن زمینه کار برای‌شان استند.

نظر محمد، معتاد، گفت: «من خسته شدم، دیگر نمی‌کشم، ولی کسی نبود که دست مرا بگیرد. روی هم نداشتم که به خانه بروم.»

سلیم، معتاد، گفت:‌ «دیگر ما خسته شدیم، می‌خواهیم برویم پیش خانواده ما. چهار سال من در اینجا‌ها خواب بودم.»

حضور معتادان در جاده‌ها و بلوار‌های شهر هرات سال‌ها می‌شد که به یک چالش جدی اجتماعی مبدل شده بود. این معتادان در میان رفت و آمد مردم مواد مخدر دود می‌کردند.

از سویی هم، پزشکان می‌گویند، گردآوری این معتادان باعث جلوگیری از انتشار بسیاری بیماری‌ها در جامعه می‌شود.

احمد خپلواک، پزشک، گفت: «آنان به مریضی‌های تنفسی و این‌که بعضی‌شان از راه زرقیات که مشترکاً استفاده می‌کردند، به این علت به مریضی‌های صعب العلاج دچار می‌شدند.»

بر بنیاد آمار‌هایی که قبلاً از سوی نها‌های دولتی ارایه شده است، نزدیک به هفتاد هزار معتاد به شمول زنان و کودکان در شهر هرات به سر می‌برند. بیش‌تر این معتادان بی‌سرپرست نیستند و در میان خانواده های‌شان زندگی می‌کنند.

پاک شدن شهر هرات از وجود معتادان

در همین حال، شماری از معتادان زیر درمان خواهان فراهم شدن زمینه کار برای‌شان استند.

تصویر بندانگشتی

مدیریت مبارزه با مواد مخدر هرات می‌گوید که شهر هرات از وجود معتادان پاک شده است.

بر بنیاد آمار‌های این اداره، در حال حاضر بیش از ۴۵۰۰ معتاد در مرکز‌های ترک اعتیاد هرات زیر درمان قرار دارند.

حیات الله روحانی، مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیه هرات، گفت: «در شهر در یک کوچه و یا جایی پیدا می‌شوند و دیگر این‌که آنان که از کشور ایران ردمرز می‌شوند، امکان حضور‌شان وجود دارد. زمانی که آنان بیایند مجاهدین ما برای‌شان دست به کار استند و تمام آنان را جمع‌آوری کرده و به مرکز‌های درمان می‌آوریم.»

به گفته این اداره، قرار است معتادان پس از درمان با خانواده‌های شان یکجا شوند.

در همین حال، شماری از معتادان زیر درمان خواهان فراهم شدن زمینه کار برای‌شان استند.

نظر محمد، معتاد، گفت: «من خسته شدم، دیگر نمی‌کشم، ولی کسی نبود که دست مرا بگیرد. روی هم نداشتم که به خانه بروم.»

سلیم، معتاد، گفت:‌ «دیگر ما خسته شدیم، می‌خواهیم برویم پیش خانواده ما. چهار سال من در اینجا‌ها خواب بودم.»

حضور معتادان در جاده‌ها و بلوار‌های شهر هرات سال‌ها می‌شد که به یک چالش جدی اجتماعی مبدل شده بود. این معتادان در میان رفت و آمد مردم مواد مخدر دود می‌کردند.

از سویی هم، پزشکان می‌گویند، گردآوری این معتادان باعث جلوگیری از انتشار بسیاری بیماری‌ها در جامعه می‌شود.

احمد خپلواک، پزشک، گفت: «آنان به مریضی‌های تنفسی و این‌که بعضی‌شان از راه زرقیات که مشترکاً استفاده می‌کردند، به این علت به مریضی‌های صعب العلاج دچار می‌شدند.»

بر بنیاد آمار‌هایی که قبلاً از سوی نها‌های دولتی ارایه شده است، نزدیک به هفتاد هزار معتاد به شمول زنان و کودکان در شهر هرات به سر می‌برند. بیش‌تر این معتادان بی‌سرپرست نیستند و در میان خانواده های‌شان زندگی می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره