Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک بند ذخیره آب در ارغستان کندهار به بهره‌ برداری سپرده شد

یک بند ذخیره آب، ازسوی برنامه انکشافی ملل متحد، در ولسوالی ارغستان کندهار، به بهره ‌برداری سپرده شد.

به گفته مسوولان محلی این ولایت، ساخت این بند نزدیک به یک‌صدهزار دالر هزینه برداشته و ظرفیت آب‌یاری ۲ هزارجریب زمین کشاورزی را دارد.

عبدالسلام بریالی، سرپرست ریاست اقتصاد – کندهار، گفت: «ما در بیش‌تر ولسوالی‌های کندهار، در آینده از این‌گونه بند‌ها و پروژه‌های که برای مردم حیاتی استند، در نظر داریم تا تطبیق شوند.»

حاجی خدای‌داد، بزرگ قوم، گفت: «اینجا آب خیلی کم بود، هیچ آب نداشت. برای مال‌های خود آب نداشتیم، مال‌هایم تلف شدند. حالی که این بند ساخته شده است، ما به آینده خیلی خرسند استیم.»

مسوولان می‌افزایند که این بند ظرفیت ۴ صد هزارمتر مکعب، ذخیره‌ی آب را دارد و کارساخت آن، در مدت سه ماه به پایان رسیده است.

از سوی دیگر، باشندگان محل خواهان عملی شدن پروژه‌های بیش‌تر، ازسوی مسوولان، در این ولسوالی استند.

سلطان محمد، باشنده ولسوالی ارغستان، گفت: «می‌خواهیم تا این‌گونه بند‌ها بیش‌تر آباد شوند، این بند‌ها برای آب بسیار فایده می‌رساند، سطح آب ما خیلی پایین بود، حالا با پُر شدن این بند سطح آب بلند شد.»

الله داد، باشنده ولسوالی ارغستان، گفت: «ما از شهر و ولسوالی دور استیم، کلینیک می‌خواهیم، این‌گونه بند می‌خواهیم.»

با این حال، مسوولان ریاست اقتصاد کندهار می‌گویند که نهاد‌های مدد‌رسان بین‌المللی در واکنش به ممنوعیت کار زنان، برخی از پروژه‌های انکشافی خود را در این ولایت، به حالت تعلیق درآورده‌اند و آنان، خواهان از سرگیری فعالیت‌های این نهاد‌ها استند.

یک بند ذخیره آب در ارغستان کندهار به بهره‌ برداری سپرده شد

از سوی دیگر، باشندگان محل خواهان عملی شدن پروژه‌های بیش‌تر، ازسوی مسوولان، در این ولسوالی استند.

تصویر بندانگشتی

یک بند ذخیره آب، ازسوی برنامه انکشافی ملل متحد، در ولسوالی ارغستان کندهار، به بهره ‌برداری سپرده شد.

به گفته مسوولان محلی این ولایت، ساخت این بند نزدیک به یک‌صدهزار دالر هزینه برداشته و ظرفیت آب‌یاری ۲ هزارجریب زمین کشاورزی را دارد.

عبدالسلام بریالی، سرپرست ریاست اقتصاد – کندهار، گفت: «ما در بیش‌تر ولسوالی‌های کندهار، در آینده از این‌گونه بند‌ها و پروژه‌های که برای مردم حیاتی استند، در نظر داریم تا تطبیق شوند.»

حاجی خدای‌داد، بزرگ قوم، گفت: «اینجا آب خیلی کم بود، هیچ آب نداشت. برای مال‌های خود آب نداشتیم، مال‌هایم تلف شدند. حالی که این بند ساخته شده است، ما به آینده خیلی خرسند استیم.»

مسوولان می‌افزایند که این بند ظرفیت ۴ صد هزارمتر مکعب، ذخیره‌ی آب را دارد و کارساخت آن، در مدت سه ماه به پایان رسیده است.

از سوی دیگر، باشندگان محل خواهان عملی شدن پروژه‌های بیش‌تر، ازسوی مسوولان، در این ولسوالی استند.

سلطان محمد، باشنده ولسوالی ارغستان، گفت: «می‌خواهیم تا این‌گونه بند‌ها بیش‌تر آباد شوند، این بند‌ها برای آب بسیار فایده می‌رساند، سطح آب ما خیلی پایین بود، حالا با پُر شدن این بند سطح آب بلند شد.»

الله داد، باشنده ولسوالی ارغستان، گفت: «ما از شهر و ولسوالی دور استیم، کلینیک می‌خواهیم، این‌گونه بند می‌خواهیم.»

با این حال، مسوولان ریاست اقتصاد کندهار می‌گویند که نهاد‌های مدد‌رسان بین‌المللی در واکنش به ممنوعیت کار زنان، برخی از پروژه‌های انکشافی خود را در این ولایت، به حالت تعلیق درآورده‌اند و آنان، خواهان از سرگیری فعالیت‌های این نهاد‌ها استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره