Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در یک سال پسین بیش از ۴۵۰۰ قاچاق‌بر مواد مخدر باز داشت شده‌اند

مسوولان وزارت داخله می‌گویند که در جریان بیش از ۳۵۰۰ عملیات در یک ‌سال پسین، بیش از۴۵۰۰ قاچاق‌بر مواد مخدر بازداشت شده‌اند.

به گفته مسوولان، پرونده‌های افراد بازداشت شده را به نهاد‌های عدلی و قضایی فرستاده‌اند.

معین مبارزه با مواد مخدر که به کندهار سفرکرده است می‌گوید، در جریان این عملیات‌ها، بیش از چهارصد تُن مواد مخدر را کشف و ضبط، و نزدیک به ۱۵۰ کارخانه‌ی مشروبات الکولی را نیز، ازبین برده‌اند.

عبدالحق همکار، معین مبارزه با مواد مخدره وزارت داخله، گفت: «اگر کسی با این حکم مخالفت کند، ما برخورد جدی می‌کنیم. اما نمی‌خواهیم با مردم خود در یک برخورد واقع شویم.»

در همین حال، مسوولان محلی کندهار از کشاورزان می‌خواهند تا از کشت، قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر جلوگیری کنند.

والی کندهار، محمد یوسف وفا، گفت: «در هر گوشه و کنار که با مردم صحبت کردید، بگوید که حکم که آمد باید از شروع تا پایان عملی شود.»

رحیم الله محمود، فرمانده امنیه کندهار، گفت: «در جلوگیری از کشت مواد مخدر با هم همکاری می‌کنیم و قسمی که والی صاحب گفت ما برای اجرای این کار آماده استیم.»

از سویی هم، شماری از کشاورزان در حوزه جنوب کشور از حکومت سرپرست می‌خواهند تا زمینه کشت بدیل را برای آنان فراهم سازند.

خان محمد، باشنده ارزگان، گفت: «برای ما باید زمینه کشت بدیل فراهم شود و تخم‌های اصلاح شده توزیع شود.»

بر اساس آمار رسمی، در یک سال گذشته بیش از ۷۵هزار معتاد در سراسر کشور درمان شده‌اند و روند گرد‌آوری آنان، همچنان ادامه دارد.

در یک سال پسین بیش از ۴۵۰۰ قاچاق‌بر مواد مخدر باز داشت شده‌اند

در همین حال، مسوولان محلی کندهار از کشاورزان می‌خواهند تا از کشت، قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر جلوگیری کنند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان وزارت داخله می‌گویند که در جریان بیش از ۳۵۰۰ عملیات در یک ‌سال پسین، بیش از۴۵۰۰ قاچاق‌بر مواد مخدر بازداشت شده‌اند.

به گفته مسوولان، پرونده‌های افراد بازداشت شده را به نهاد‌های عدلی و قضایی فرستاده‌اند.

معین مبارزه با مواد مخدر که به کندهار سفرکرده است می‌گوید، در جریان این عملیات‌ها، بیش از چهارصد تُن مواد مخدر را کشف و ضبط، و نزدیک به ۱۵۰ کارخانه‌ی مشروبات الکولی را نیز، ازبین برده‌اند.

عبدالحق همکار، معین مبارزه با مواد مخدره وزارت داخله، گفت: «اگر کسی با این حکم مخالفت کند، ما برخورد جدی می‌کنیم. اما نمی‌خواهیم با مردم خود در یک برخورد واقع شویم.»

در همین حال، مسوولان محلی کندهار از کشاورزان می‌خواهند تا از کشت، قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر جلوگیری کنند.

والی کندهار، محمد یوسف وفا، گفت: «در هر گوشه و کنار که با مردم صحبت کردید، بگوید که حکم که آمد باید از شروع تا پایان عملی شود.»

رحیم الله محمود، فرمانده امنیه کندهار، گفت: «در جلوگیری از کشت مواد مخدر با هم همکاری می‌کنیم و قسمی که والی صاحب گفت ما برای اجرای این کار آماده استیم.»

از سویی هم، شماری از کشاورزان در حوزه جنوب کشور از حکومت سرپرست می‌خواهند تا زمینه کشت بدیل را برای آنان فراهم سازند.

خان محمد، باشنده ارزگان، گفت: «برای ما باید زمینه کشت بدیل فراهم شود و تخم‌های اصلاح شده توزیع شود.»

بر اساس آمار رسمی، در یک سال گذشته بیش از ۷۵هزار معتاد در سراسر کشور درمان شده‌اند و روند گرد‌آوری آنان، همچنان ادامه دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره