Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز روند نهال‌شانی با هزینه شخصی در پروان

شماری از باشندگان ولایت پروان به هدف ترویج فرهنگ نهال‌شانی و سرسبزی، روند نهال‌شانی را با هزینه شخصی آغاز کرده‌اند.

این باشندگان می‌گویند که هزاران اصله نهال همه ساله در بخش‌های گوناگون این ولایت غرس می‌شوند؛ اما به علت کم توجهی، بسیاری از این نهال‌ها خشک می‌شوند.

عبدالودوود واحدی، باشنده پروان، به طلوع‌نیوز گفت :«در کنار این‌که ما فرضیه خود را انجام می‌دهیم مردم را هم تشویق می‌کنیم که به سرسبزی محیط شروع کنند فصل نهال شانی است.»

فردین، یکی دیگر از باشندگان پروان، گفت :«هر فرد اگر یک نهال را غرس کند شهر ما سر سبز می‌شود.»

آنان از کم‌توجهی در نگه‌داری و این نهال‌ها شکایت می‌کنند.

احمد فواد، باشنده پروان، در این باره گفت :«اینجا نهال‌ها غرس شد اما متاسفانه که آب‌یاری خوب نشد دوباره خشک شدند از بین رفتند.»

با این‌ حال، مسوولان محلی پروان از غرس هزاران اصله نهال درآینده نزدیک در این ولایت خبر می‌دهند.

حفیظ الله منصور، رییس محیط زیست ولایت پروان، گفت :«تا ۱۵ روز آینده ان‌شاء‌الله ما کمپاین عمومی خود را آغاز می‌کنیم و از مردم پروان تشکری می‌کنیم که پروگرام نهال شانی را حالا شروع کرده‌اند.»

هرچند هرسال برنامه‌ غرس نهال‌های مثمر و غیرمثمر از سوی حکومت و شهروندان در بیش‌تر بخش‌های کشور روی دست گرفته می‌شود؛ اما حفاظت از این نهال‌ها هنوزهم به حیث یک چالش پا برجاست.

آغاز روند نهال‌شانی با هزینه شخصی در پروان

با این‌ حال، مسوولان محلی پروان از غرس هزاران اصله نهال درآینده نزدیک در این ولایت خبر می‌دهند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان ولایت پروان به هدف ترویج فرهنگ نهال‌شانی و سرسبزی، روند نهال‌شانی را با هزینه شخصی آغاز کرده‌اند.

این باشندگان می‌گویند که هزاران اصله نهال همه ساله در بخش‌های گوناگون این ولایت غرس می‌شوند؛ اما به علت کم توجهی، بسیاری از این نهال‌ها خشک می‌شوند.

عبدالودوود واحدی، باشنده پروان، به طلوع‌نیوز گفت :«در کنار این‌که ما فرضیه خود را انجام می‌دهیم مردم را هم تشویق می‌کنیم که به سرسبزی محیط شروع کنند فصل نهال شانی است.»

فردین، یکی دیگر از باشندگان پروان، گفت :«هر فرد اگر یک نهال را غرس کند شهر ما سر سبز می‌شود.»

آنان از کم‌توجهی در نگه‌داری و این نهال‌ها شکایت می‌کنند.

احمد فواد، باشنده پروان، در این باره گفت :«اینجا نهال‌ها غرس شد اما متاسفانه که آب‌یاری خوب نشد دوباره خشک شدند از بین رفتند.»

با این‌ حال، مسوولان محلی پروان از غرس هزاران اصله نهال درآینده نزدیک در این ولایت خبر می‌دهند.

حفیظ الله منصور، رییس محیط زیست ولایت پروان، گفت :«تا ۱۵ روز آینده ان‌شاء‌الله ما کمپاین عمومی خود را آغاز می‌کنیم و از مردم پروان تشکری می‌کنیم که پروگرام نهال شانی را حالا شروع کرده‌اند.»

هرچند هرسال برنامه‌ غرس نهال‌های مثمر و غیرمثمر از سوی حکومت و شهروندان در بیش‌تر بخش‌های کشور روی دست گرفته می‌شود؛ اما حفاظت از این نهال‌ها هنوزهم به حیث یک چالش پا برجاست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره