Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز کار دو پروژه به تمویل بانک‌جهانی در کندهار

کار دو پروژه به هزینه ۱۳۰ هزار دالر از سوی بانک جهانی و مدیریت دفتر خدماتی پروژه سازمان ملل متحد در کندهار آغاز شد.

مسوولان شهرداری کندهار می‌گویند، که پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، بانک جهانی کار ساخت ۲۶ پروژه که هزینه آن به هشت میلیون دالر می‌رسد، در این ولایت به تأخیر انداخته است.

ملا نعمت الله حسن، شهردار کندهار، گفت: «ما خیلی خرسند استیم، یکی آبادی می‌اید و دیگر این که به مردم زمینه کار فراهم می‌شود.»

احمد جاوید میوند، رییس خدمات سکتوری و تخنیکی شهرداری کندهار، گفت: «۲۶ پروژه بانک جهانی یا برنامه میثاق شهروندی در ناحیه‌های مختلف کندهار نیمه تمام باقی ماندند یعنی اکثر پروژه‌ها از هفتاد و پنج الی نود درصد پیشرفته و با فیصدی کمی نیمه تمام باقی ماندند.»

به گفته مسوولان، در این پروژه‌ها برای دو صد تن زمینه کار نیز فراهم شده است.

در همین حال، شماری از باشندگان کندهار خواستار آغاز کار برخی پروژه‌های نیمه تمام و فراهم شدن زمینه‌های کار استند.

جمعه گل، باشنده کندهار، گفت: «ما می‌خواهیم تا اینگونه کار‌های بیش‌تر جریان داشته باشد و جوانان مصروف کار باشند.»

فضل محمد، یک باشنده دیگر کندهار، گفت: «جوانان به دزدی و نشه آغشته می‌شوند. باید این گونه کار‌ها باشد تا جوانان مصروف باشد و بیکار نمانند.»

محمد، باشنده دیگر کندهار، گفت: «افراد بیکار مصروف استند و ما خرسند استیم. می‌خواهیم جا‌هایی دیگری که کار‌اش باقی مانده، آن نیز انجام شود.»

مسوولان شهرداری کندهار می‌گویند، تلاش دارند تا با همکاری برخی از نهاد‌های کمک‌کننده، برای شماری از جوانان در این ولایت زمینه‌های کاری را فراهم کنند.

آغاز کار دو پروژه به تمویل بانک‌جهانی در کندهار

در همین حال، شماری از باشندگان کندهار خواستار آغاز کار برخی پروژه‌های نیمه تمام و فراهم شدن زمینه‌های کار استند.

تصویر بندانگشتی

کار دو پروژه به هزینه ۱۳۰ هزار دالر از سوی بانک جهانی و مدیریت دفتر خدماتی پروژه سازمان ملل متحد در کندهار آغاز شد.

مسوولان شهرداری کندهار می‌گویند، که پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، بانک جهانی کار ساخت ۲۶ پروژه که هزینه آن به هشت میلیون دالر می‌رسد، در این ولایت به تأخیر انداخته است.

ملا نعمت الله حسن، شهردار کندهار، گفت: «ما خیلی خرسند استیم، یکی آبادی می‌اید و دیگر این که به مردم زمینه کار فراهم می‌شود.»

احمد جاوید میوند، رییس خدمات سکتوری و تخنیکی شهرداری کندهار، گفت: «۲۶ پروژه بانک جهانی یا برنامه میثاق شهروندی در ناحیه‌های مختلف کندهار نیمه تمام باقی ماندند یعنی اکثر پروژه‌ها از هفتاد و پنج الی نود درصد پیشرفته و با فیصدی کمی نیمه تمام باقی ماندند.»

به گفته مسوولان، در این پروژه‌ها برای دو صد تن زمینه کار نیز فراهم شده است.

در همین حال، شماری از باشندگان کندهار خواستار آغاز کار برخی پروژه‌های نیمه تمام و فراهم شدن زمینه‌های کار استند.

جمعه گل، باشنده کندهار، گفت: «ما می‌خواهیم تا اینگونه کار‌های بیش‌تر جریان داشته باشد و جوانان مصروف کار باشند.»

فضل محمد، یک باشنده دیگر کندهار، گفت: «جوانان به دزدی و نشه آغشته می‌شوند. باید این گونه کار‌ها باشد تا جوانان مصروف باشد و بیکار نمانند.»

محمد، باشنده دیگر کندهار، گفت: «افراد بیکار مصروف استند و ما خرسند استیم. می‌خواهیم جا‌هایی دیگری که کار‌اش باقی مانده، آن نیز انجام شود.»

مسوولان شهرداری کندهار می‌گویند، تلاش دارند تا با همکاری برخی از نهاد‌های کمک‌کننده، برای شماری از جوانان در این ولایت زمینه‌های کاری را فراهم کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره