Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ساخت یک موتورسیکلت ویژه معلولان در غور

یک دانشجوی انستیتوت تعلیمات تخنیکی در غور، موتورسیکلت ویژه برای معلولان به هزینه هشتاد هزارافغانی ساخته است.

محمد رحمتی، دانشجو انستیتوت تعلیمات تخنیکی می‌گوید اگر حکومت از او پشتیبانی کند، فعالیت‌هایش را در این عرصه توسعه خواهد داد.

این دانشجو به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از دولت این است که اگر ما را تحت پوشش بگیرد، از ما حمایت کند، ما ان‌شاءالله بهتر از این هم تهیه می‌کنیم.»

در همین حال، شماری از باشندگان غور از امارت اسلامی می‌خواهند که، زمینه آموزش‌های بیش‌تر حرفه‌یی را برای جوانان خلاق و مبتکر، فراهم سازد و آنان را پشتیبانی مالی کند.

میراحمد ابراهیمی، باشنده غور، گفت: «اگر جوانان حمایت شوند، به خصوص جوانان غوری آن‌قدر ابتکار، خلاقیت، ظرفیت و توانایی دارند که می‌توانند فراتر از این اختراع، ابتکار و نوآوری بکنند.»

عبیدالله عابد، یک باشنده دیگر غور، گفت: «جوانان خلاق این وطن را حمایت کنند تا این‌ها بتوانند تشویق شوند تا در آینده‌های چیز‌هایی بهتری بخاطر پیشرفت و سهولت‌های زیادی در جهان به وجود بیاورند.»

با این حال، مسوولان محلی غور از پشتبیانی جوانان خلاق و مبتکر در این ولایت، سخن می‌زنند.

سید محمد حکیمی، آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی غور، گفت: «قدر توان ما به خدمت کُل محصلین و جوانانی که توانایی اختراع دارند، به خدمت حاضر استیم.»

این درحالی است که پیش از این شماری از جوانان در ولایت‌های دیگر نیز، دست به چنین خلاقیت‌های زده‌اند که ازسوی مسوولان حکومت سرپرست و شهروندان کشور، مورد تحسین قرار گرفته‌اند.

ساخت یک موتورسیکلت ویژه معلولان در غور

با این حال، مسوولان محلی غور از پشتبیانی جوانان خلاق و مبتکر در این ولایت، سخن می‌زنند.

تصویر بندانگشتی

یک دانشجوی انستیتوت تعلیمات تخنیکی در غور، موتورسیکلت ویژه برای معلولان به هزینه هشتاد هزارافغانی ساخته است.

محمد رحمتی، دانشجو انستیتوت تعلیمات تخنیکی می‌گوید اگر حکومت از او پشتیبانی کند، فعالیت‌هایش را در این عرصه توسعه خواهد داد.

این دانشجو به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از دولت این است که اگر ما را تحت پوشش بگیرد، از ما حمایت کند، ما ان‌شاءالله بهتر از این هم تهیه می‌کنیم.»

در همین حال، شماری از باشندگان غور از امارت اسلامی می‌خواهند که، زمینه آموزش‌های بیش‌تر حرفه‌یی را برای جوانان خلاق و مبتکر، فراهم سازد و آنان را پشتیبانی مالی کند.

میراحمد ابراهیمی، باشنده غور، گفت: «اگر جوانان حمایت شوند، به خصوص جوانان غوری آن‌قدر ابتکار، خلاقیت، ظرفیت و توانایی دارند که می‌توانند فراتر از این اختراع، ابتکار و نوآوری بکنند.»

عبیدالله عابد، یک باشنده دیگر غور، گفت: «جوانان خلاق این وطن را حمایت کنند تا این‌ها بتوانند تشویق شوند تا در آینده‌های چیز‌هایی بهتری بخاطر پیشرفت و سهولت‌های زیادی در جهان به وجود بیاورند.»

با این حال، مسوولان محلی غور از پشتبیانی جوانان خلاق و مبتکر در این ولایت، سخن می‌زنند.

سید محمد حکیمی، آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی غور، گفت: «قدر توان ما به خدمت کُل محصلین و جوانانی که توانایی اختراع دارند، به خدمت حاضر استیم.»

این درحالی است که پیش از این شماری از جوانان در ولایت‌های دیگر نیز، دست به چنین خلاقیت‌های زده‌اند که ازسوی مسوولان حکومت سرپرست و شهروندان کشور، مورد تحسین قرار گرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره