Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد درخواست کنندگان پاسپورت از روند توزیع آن در سه ولایت

شماری از درخواست کنندگان پاسپورت در ولایت‌های پروان، کاپیسا و پنجشیر، از کند بودن روند توزیع آن، شکایت دارند.

به گفته‌ آنان، آمار درخواست کنندگان، بیش‌تر از مقدار پاسپورتی است که در یک روز توزیع می‌شود.

سیدحسن، درخواست کننده، گفت: «مشکلات رفت و آمد بسیار زیاد است این را از دولت خواهش داریم که همین پروسه را یک کمی اضافه‌تر بسازد بهتر است.»

ذکریا،درخواست کننده دیگر، گفت: «سه روز می‌شود که من بخاطر یک دانه تحویلی بانک است می‌روم وطن پس می‌آیم می‌گویند صبح بیا صبح بیا دگه صبح بیا.»

برخی دیگر از درخواست کنندگان می‌گویند که مقدار پاسپورت تعیین شده برای بیماران، نسبت به آمار آنان اندک است و همچنان بازرگانان و افرادی که به حج می‌روند، با چالش روبه‌‌رو استند.

حمیدالله حمیدی، درخواست کننده پاسپورت، گفت: «سهمیه که برای مریض‌ها می‌دهند بسیار کم است مثلا در روز پنج‌ دانه می‌دهند پنج‌تا از یک ولایت فکر بکن تقریبا ۸ الی ۹ ولسوالی دارد هر ولسوالی یک نفر هم نمی‌آید.»

نعمت، درخواست کننده دیگر پاسپورت، گفت: «بخاطر همین مریض‌ها پنج تا بسیار کم است مریض‌ها را ۱۰ تا ۱۲ تا ۱۳ تا کند بهتر است.»

در همین حال، مسوولان اداره‌ی پاسپورت در این ولایت‌ها می‌گویند، افرادی‌که در گذشته به گونه‌ی آنلاین ثبت نام کرده بودند، در گام نخست مستحق دریافت پاسپورت استند و برای بیماران که خود شان حضور داشته باشند نیز، اولویت داده می‌شود.

نجیب الله هجرت، رییس پاسپورت پروان، گفت: «برای ما مریض معلوم شود مشکل‌اش در داخل لاینحل باشد در داخل کشور تداوی‌اش نشود ما این‌طور مریض را شواهد ندارد که ما یک مریض را از اینجا رخصت کرده باشیم و برایش پاسپورت اجرا نکرده باشیم.»

عبدالفتاح فایز، سخنگوی فرماندهی امنیه کاپیسا، گفت: «سهمیه که از مرکز برای ولایت کاپیسا در نظر گرفته‌ایم به تعداد ۶۰ نفر می‌باشد روزانه این ۶۰ نفر به ریاست پاسپورت ولایت کاپیسا مراجعه می‌کنند و پروسه بایو متریک شان اجرا می‌شود و روند به شکل نورمال ادامه دارد.»

به گفته مسوولان، برای درخواست کنندگان پاسپورت که به فریضه حج می‌روند و سن شان از پنجاه سال پایین باشد، پاسپورت توزیع نمی‌شود.

انتقاد درخواست کنندگان پاسپورت از روند توزیع آن در سه ولایت

به گفته مسوولان، برای درخواست کنندگان پاسپورت که به فریضه حج می‌روند و سن شان از پنجاه سال پایین باشد، پاسپورت توزیع نمی‌شود.

تصویر بندانگشتی

شماری از درخواست کنندگان پاسپورت در ولایت‌های پروان، کاپیسا و پنجشیر، از کند بودن روند توزیع آن، شکایت دارند.

به گفته‌ آنان، آمار درخواست کنندگان، بیش‌تر از مقدار پاسپورتی است که در یک روز توزیع می‌شود.

سیدحسن، درخواست کننده، گفت: «مشکلات رفت و آمد بسیار زیاد است این را از دولت خواهش داریم که همین پروسه را یک کمی اضافه‌تر بسازد بهتر است.»

ذکریا،درخواست کننده دیگر، گفت: «سه روز می‌شود که من بخاطر یک دانه تحویلی بانک است می‌روم وطن پس می‌آیم می‌گویند صبح بیا صبح بیا دگه صبح بیا.»

برخی دیگر از درخواست کنندگان می‌گویند که مقدار پاسپورت تعیین شده برای بیماران، نسبت به آمار آنان اندک است و همچنان بازرگانان و افرادی که به حج می‌روند، با چالش روبه‌‌رو استند.

حمیدالله حمیدی، درخواست کننده پاسپورت، گفت: «سهمیه که برای مریض‌ها می‌دهند بسیار کم است مثلا در روز پنج‌ دانه می‌دهند پنج‌تا از یک ولایت فکر بکن تقریبا ۸ الی ۹ ولسوالی دارد هر ولسوالی یک نفر هم نمی‌آید.»

نعمت، درخواست کننده دیگر پاسپورت، گفت: «بخاطر همین مریض‌ها پنج تا بسیار کم است مریض‌ها را ۱۰ تا ۱۲ تا ۱۳ تا کند بهتر است.»

در همین حال، مسوولان اداره‌ی پاسپورت در این ولایت‌ها می‌گویند، افرادی‌که در گذشته به گونه‌ی آنلاین ثبت نام کرده بودند، در گام نخست مستحق دریافت پاسپورت استند و برای بیماران که خود شان حضور داشته باشند نیز، اولویت داده می‌شود.

نجیب الله هجرت، رییس پاسپورت پروان، گفت: «برای ما مریض معلوم شود مشکل‌اش در داخل لاینحل باشد در داخل کشور تداوی‌اش نشود ما این‌طور مریض را شواهد ندارد که ما یک مریض را از اینجا رخصت کرده باشیم و برایش پاسپورت اجرا نکرده باشیم.»

عبدالفتاح فایز، سخنگوی فرماندهی امنیه کاپیسا، گفت: «سهمیه که از مرکز برای ولایت کاپیسا در نظر گرفته‌ایم به تعداد ۶۰ نفر می‌باشد روزانه این ۶۰ نفر به ریاست پاسپورت ولایت کاپیسا مراجعه می‌کنند و پروسه بایو متریک شان اجرا می‌شود و روند به شکل نورمال ادامه دارد.»

به گفته مسوولان، برای درخواست کنندگان پاسپورت که به فریضه حج می‌روند و سن شان از پنجاه سال پایین باشد، پاسپورت توزیع نمی‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره