Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

۵۷ سکه باستانی به موزیم ملی سپرده شد

مقام‌های محلی ولایت بغلان ۵۷ سکه باستانی را به موزیم ملی افغانستان سپرد.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بغلان می‌گوید که این اثرها از سوی باشندگان محل از ساحه "جلگه آرام" در جریان سرک سازی کشف شده‌اند.

اسد الله مصطفی هاشمی، رییس اطلاعات فرهنگ بغلان، گفت: «تقریبا از دو هزار سال به بالا قدمت تاریخی دارد و البته این تحقیقات نهایی نیست و بالای آن تحقیقات می‌شود الحمدلله به دست ریاست اطلاعات و فرهنگ افتاده است.»

سرپرست موزیم ملی می‌گوید که به حفظ و نگه‌داری آثار تاریخی متعهد است و تنها در ماه حوت از قاچاق ۵۰ اثر تاریخی جلوگیری شده است.

محمد زبیرعبادی، سرپرست موزیم ملی، گفت: «موزیم ملی توانسته تعداد زیادی از آثاری که از گمرکات و میدان هوایی قاچاق می‌شد جلوگیری کرده است.»

با این حال، برخی از بازدیدکنندگان این موزیم از امارت اسلامی می‌خواهند که جلو قاچاق اثرهای تاریخی را بگیرد.

محمد عمر، باشنده کابل، گفت: «ما آثاری زیادی داریم در کشور خود در ولایات، که هستند آن‌ها را بی‌آورند به نمایشگاه و نمایشگاه درست را ترتیب کنند که همه مردم بیایند و آن‌را ببینند.»

صلاح الدین ظفرخیل، باشنده کابل، گفت: «آن آثاری که از کشور ما قاچاق می‌شود جلو‌اش را بگیرند تا که بنام کشورهای دیگر عرضه نشود.»

در جریان جنگ‌های چند دهه اخیر در کشور، نزدیک به یک‌صد هزار اثر باستانی موزیم ملی دزدیده و قاچاق شدند و تنها بیست درصد این اثرها برگردانیده شده‌اند.

۵۷ سکه باستانی به موزیم ملی سپرده شد

با این حال، برخی از بازدیدکنندگان این موزیم از امارت اسلامی می‌خواهند که جلو قاچاق اثرهای تاریخی را بگیرد.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی ولایت بغلان ۵۷ سکه باستانی را به موزیم ملی افغانستان سپرد.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بغلان می‌گوید که این اثرها از سوی باشندگان محل از ساحه "جلگه آرام" در جریان سرک سازی کشف شده‌اند.

اسد الله مصطفی هاشمی، رییس اطلاعات فرهنگ بغلان، گفت: «تقریبا از دو هزار سال به بالا قدمت تاریخی دارد و البته این تحقیقات نهایی نیست و بالای آن تحقیقات می‌شود الحمدلله به دست ریاست اطلاعات و فرهنگ افتاده است.»

سرپرست موزیم ملی می‌گوید که به حفظ و نگه‌داری آثار تاریخی متعهد است و تنها در ماه حوت از قاچاق ۵۰ اثر تاریخی جلوگیری شده است.

محمد زبیرعبادی، سرپرست موزیم ملی، گفت: «موزیم ملی توانسته تعداد زیادی از آثاری که از گمرکات و میدان هوایی قاچاق می‌شد جلوگیری کرده است.»

با این حال، برخی از بازدیدکنندگان این موزیم از امارت اسلامی می‌خواهند که جلو قاچاق اثرهای تاریخی را بگیرد.

محمد عمر، باشنده کابل، گفت: «ما آثاری زیادی داریم در کشور خود در ولایات، که هستند آن‌ها را بی‌آورند به نمایشگاه و نمایشگاه درست را ترتیب کنند که همه مردم بیایند و آن‌را ببینند.»

صلاح الدین ظفرخیل، باشنده کابل، گفت: «آن آثاری که از کشور ما قاچاق می‌شود جلو‌اش را بگیرند تا که بنام کشورهای دیگر عرضه نشود.»

در جریان جنگ‌های چند دهه اخیر در کشور، نزدیک به یک‌صد هزار اثر باستانی موزیم ملی دزدیده و قاچاق شدند و تنها بیست درصد این اثرها برگردانیده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره