Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش آمار تلفات سیلاب‌های پسین در کشور

سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید که از اثر سرازیرشدن سیلاب‌های پسین در ۲۳ ولایت کشور، ۹ تن جان باخته و ۷۴ تن دیگر زخم برداشته اند.

به گفته‌ سرپرست این وزارت، در پی این سیلاب‌ها نزدیک به یک‌هزار و ۸۰۰ منزل مسکونی تخریب شده و هم‌چنان بیش از بیست هزار جریب زمین زراعتی نیز از بین رفته است.

محمد عباس آخند، سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، گفت: «در این ۲۳ ولایت، ۹ تن جان باخته و ۱۷۷۹ خانه نیز تخریب شده است.»

ولسوالی زارع ولایت بلخ، جای‌که روز پنج‌شنبه هفته گذشته، گواه سرازیر شدن‌ سیلاب‌ها بود.

محمد یازده ساله می‌گوید که در اثر سیلاب‌های پسین خانه‌ی شان تخریب شده و او دیگر فرصت زندگی کردن در آنجا را ندارد.

محمد به طلوع‌نیوز گفت: «سیلاب آمد، دو روز می‌شود که خانه ما را خراب کرد.»

راز محمد، باشنده محل، گفت: «به کلی هیچ چیزی نمانده است. چیزی نتوانستیم باز شماره گیری کردیم، اول همسایه ما جمع شد، بعد از او ریسمان کشی کردند و ما مردم را از داخل اتاق کشار کرده گرفتند.»

محمد رحیمی، قریه‌دار، گفت: «سیلاب آمده خانه‌ها، مواشی مردم، زراعت مردم، سرک‌ها، پُل عبور و مرور مردم، راه مواصلاتی مرکز را به‌طور قطعی بند ساخته است.»

در همین حال، شماری از سیلاب‌زدگان از حکومت سرپرست و نهادهای مددرسان خواستار کمک استند.

محمد اکبر، باشنده ولسوالی زارع، گفت: «ما کجا بشینیم، جای من که خراب شد، چهار- پنج لک روپیه جای ما خراب شد، حویلی ما را خودت که دیدی.»

فضل الرحمن، باشنده ولسوالی زارع، گفت: «ما از امارت اسلامی و دفتر های خیریه می‌خواهیم که برای این مردم جداً یک کمکی صورت بگیرد.»

امان علی، بزرگ‌ قوم، گفت: «خواهش ما همین است که با ما کمک کنند که مردم ما از بین نروند.»

گفته می‌شود، در پی این سیلاب‌ها ۱۷۷۹ منزل مسکونی به گونه‌ کلی و قسمی تخریب و هم‌چنان حاصلات ۲۲هزار جریب زمین زراعتی نیز از بین رفته است.

افزایش آمار تلفات سیلاب‌های پسین در کشور

در همین حال، شماری از سیلاب‌زدگان از حکومت سرپرست و نهادهای مددرسان خواستار کمک استند.

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید که از اثر سرازیرشدن سیلاب‌های پسین در ۲۳ ولایت کشور، ۹ تن جان باخته و ۷۴ تن دیگر زخم برداشته اند.

به گفته‌ سرپرست این وزارت، در پی این سیلاب‌ها نزدیک به یک‌هزار و ۸۰۰ منزل مسکونی تخریب شده و هم‌چنان بیش از بیست هزار جریب زمین زراعتی نیز از بین رفته است.

محمد عباس آخند، سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، گفت: «در این ۲۳ ولایت، ۹ تن جان باخته و ۱۷۷۹ خانه نیز تخریب شده است.»

ولسوالی زارع ولایت بلخ، جای‌که روز پنج‌شنبه هفته گذشته، گواه سرازیر شدن‌ سیلاب‌ها بود.

محمد یازده ساله می‌گوید که در اثر سیلاب‌های پسین خانه‌ی شان تخریب شده و او دیگر فرصت زندگی کردن در آنجا را ندارد.

محمد به طلوع‌نیوز گفت: «سیلاب آمد، دو روز می‌شود که خانه ما را خراب کرد.»

راز محمد، باشنده محل، گفت: «به کلی هیچ چیزی نمانده است. چیزی نتوانستیم باز شماره گیری کردیم، اول همسایه ما جمع شد، بعد از او ریسمان کشی کردند و ما مردم را از داخل اتاق کشار کرده گرفتند.»

محمد رحیمی، قریه‌دار، گفت: «سیلاب آمده خانه‌ها، مواشی مردم، زراعت مردم، سرک‌ها، پُل عبور و مرور مردم، راه مواصلاتی مرکز را به‌طور قطعی بند ساخته است.»

در همین حال، شماری از سیلاب‌زدگان از حکومت سرپرست و نهادهای مددرسان خواستار کمک استند.

محمد اکبر، باشنده ولسوالی زارع، گفت: «ما کجا بشینیم، جای من که خراب شد، چهار- پنج لک روپیه جای ما خراب شد، حویلی ما را خودت که دیدی.»

فضل الرحمن، باشنده ولسوالی زارع، گفت: «ما از امارت اسلامی و دفتر های خیریه می‌خواهیم که برای این مردم جداً یک کمکی صورت بگیرد.»

امان علی، بزرگ‌ قوم، گفت: «خواهش ما همین است که با ما کمک کنند که مردم ما از بین نروند.»

گفته می‌شود، در پی این سیلاب‌ها ۱۷۷۹ منزل مسکونی به گونه‌ کلی و قسمی تخریب و هم‌چنان حاصلات ۲۲هزار جریب زمین زراعتی نیز از بین رفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره