Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راه‌اندازی برنامه آنلاین کاریابی برای جوانان بر بنیاد شغل و تخصص در هرات

وزارت اطلاعات و فرهنگ برنامه آنلاین را راه‌اندازی کرده که جوانان بر بنیاد شغل و تخصص شان از طریق انترنت کار پیدا می‌کنند.

به گفته این وزارت، برنامه کاریابی از هرات آغاز می‌شود و با پشتیبانی حکومت، در سراسر کشور گسترش میابد.

محمد یونس راشد، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «مراکز آموزشی و ورکشاپ‌ها برای آموزش فریلانسنگ در افغانستان خصوصاً در ولایت‌هایی مثل هرات باید ایجاد گردد.»

نعیم الحق حقانی، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات، گفت: «همین مرکز ان‌شاءالله به زودترین فرصت و با بهترین امکانات مدرن روز، ان‌شاءالله در هرات باستان در دست‌رس جوانان قرار می‌گیرد.»

اسماعیل معظمی دانش‌آموخته کامپیوتر ساینس آغاز برنامه شغل آزاد در فضای آنلاین را یک گام مهم در زمینه فراهم شدن کار و کسب درآمد خوب به جوانان تحصیل کرده در کشور می‌داند.

اسماعیل معظمی به طلوع‌نیوز گفت: «خیلی این فرصت می‌تواند خوب باشد، بلی علاقمند استم، چرا که نه. باید بتوانیم در این فضا به دیگران هم کمک کنیم که آنان نیز بتوانند در این محیط هم رشد کنند هم یک درآمد خوب ایجاد شود.»

فاطمه رضایی، دانش‌آموخته دیگر کامپیوتر ساینس دانشگاه هرات، گفت: «درخواست ما از حکومت این است که همین فرصتی که برای آقایان مهیا کردند، همچین فرصتی را برای خانم ها هم مهیا کنند. آنان نیز تحصیل کردند، درس خواندند و واقعاً مهارت کافی را دارند.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان می‌دهد که جلو هرگونه کلاه برداری و فریب کاری در برنامه شغل آزاد در فضای آنلاین گرفته می‌شود و جوانان با اطیمنان کار خواهند کرد.

راه‌اندازی برنامه آنلاین کاریابی برای جوانان بر بنیاد شغل و تخصص در هرات

به گفته این وزارت، برنامه کاریابی از هرات آغاز می‌شود و با پشتیبانی حکومت، در سراسر کشور گسترش میابد.

تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ برنامه آنلاین را راه‌اندازی کرده که جوانان بر بنیاد شغل و تخصص شان از طریق انترنت کار پیدا می‌کنند.

به گفته این وزارت، برنامه کاریابی از هرات آغاز می‌شود و با پشتیبانی حکومت، در سراسر کشور گسترش میابد.

محمد یونس راشد، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «مراکز آموزشی و ورکشاپ‌ها برای آموزش فریلانسنگ در افغانستان خصوصاً در ولایت‌هایی مثل هرات باید ایجاد گردد.»

نعیم الحق حقانی، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات، گفت: «همین مرکز ان‌شاءالله به زودترین فرصت و با بهترین امکانات مدرن روز، ان‌شاءالله در هرات باستان در دست‌رس جوانان قرار می‌گیرد.»

اسماعیل معظمی دانش‌آموخته کامپیوتر ساینس آغاز برنامه شغل آزاد در فضای آنلاین را یک گام مهم در زمینه فراهم شدن کار و کسب درآمد خوب به جوانان تحصیل کرده در کشور می‌داند.

اسماعیل معظمی به طلوع‌نیوز گفت: «خیلی این فرصت می‌تواند خوب باشد، بلی علاقمند استم، چرا که نه. باید بتوانیم در این فضا به دیگران هم کمک کنیم که آنان نیز بتوانند در این محیط هم رشد کنند هم یک درآمد خوب ایجاد شود.»

فاطمه رضایی، دانش‌آموخته دیگر کامپیوتر ساینس دانشگاه هرات، گفت: «درخواست ما از حکومت این است که همین فرصتی که برای آقایان مهیا کردند، همچین فرصتی را برای خانم ها هم مهیا کنند. آنان نیز تحصیل کردند، درس خواندند و واقعاً مهارت کافی را دارند.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان می‌دهد که جلو هرگونه کلاه برداری و فریب کاری در برنامه شغل آزاد در فضای آنلاین گرفته می‌شود و جوانان با اطیمنان کار خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره