Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش عواید در گمرک کندهار

رییس گمرک کندهار می‌گوید که سال‌پار، بیش از چهارده میلیارد افغانی عواید را در این ولایت، گرد‌آوری کرده‌اند.

به گفته رییس این گمرک، عواید گردآوری شده در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ شصت و پنج درصد، افزایش را نشان می‌دهد.

محمدحامد احمد، سرپرست ریاست گمرک کندهار، گفت: «در سال ۱۴۰۱عواید سالانه ما ۱۴ میلیارد و ۲۳ میلیون است.»

شراف الدین، راننده، گفت: «پیش از این موترهای ما دوسه روز در گمرک ایستاد بود اما حالا گاه در روز اول می‌رویم اگر مشکل باشد در روز دوم می‌رویم.»

به گفته مسوولان، همه ساله از مسیر بازرگانی سپین بولدک و چمن پاکستان، مقدار زیادی از عواید گمرکی از کالا‌های بازرگانی، به درآمد حکومت گرداوری می‌شود.

اقلام بازرگانی برق خورشیدی، تایر، کاجو، بادام، زیره وهیل، از جمله کالا‌های استند که بیش‌ترین بخش عواید را تشکیل می‌دهند.

شمس کامران، فعال مدنی، گفت: «تحقیق ضمنی در این مورد هم بکنند که بالای نرخ‌ها تاثیر کرده است یا خیر اگر کرده است به کدام نوع.»

از سوی دیگر، یک عضو اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کندهار می‌گوید، که در صورت فراهم شدن سهولت‌ها، بسیاری از بازرگانان، فعالیت خود را از سر می‌گیرند.

عبدالباقی بناء، عضو اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کندهار، گفت: «اگر سهولت‌ها بیش‌تر شود در باره تعرفه و مالیه تجدید نظر شود و در جواز مالیات سهولت‌ها به وجود بیاید بازرگانان کارشان را از سر می‌گیرند.»

هرچند حکومت سرپرست گفته بود با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، مالیات شش قلم مواد خوراکی اولیه را ۸۰ درصد کاهش داده‌اند، اما هنوز هم شهروندان کشور از بلند بودن بهای این مواد خوراکی در بازار، شکایت دارند.

افزایش عواید در گمرک کندهار

به گفته مسوولان، همه ساله از مسیر بازرگانی سپین بولدک و چمن پاکستان، مقدار زیادی از عواید گمرکی از کالا‌های بازرگانی، به درآمد حکومت گرداوری می‌شود.

تصویر بندانگشتی

رییس گمرک کندهار می‌گوید که سال‌پار، بیش از چهارده میلیارد افغانی عواید را در این ولایت، گرد‌آوری کرده‌اند.

به گفته رییس این گمرک، عواید گردآوری شده در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ شصت و پنج درصد، افزایش را نشان می‌دهد.

محمدحامد احمد، سرپرست ریاست گمرک کندهار، گفت: «در سال ۱۴۰۱عواید سالانه ما ۱۴ میلیارد و ۲۳ میلیون است.»

شراف الدین، راننده، گفت: «پیش از این موترهای ما دوسه روز در گمرک ایستاد بود اما حالا گاه در روز اول می‌رویم اگر مشکل باشد در روز دوم می‌رویم.»

به گفته مسوولان، همه ساله از مسیر بازرگانی سپین بولدک و چمن پاکستان، مقدار زیادی از عواید گمرکی از کالا‌های بازرگانی، به درآمد حکومت گرداوری می‌شود.

اقلام بازرگانی برق خورشیدی، تایر، کاجو، بادام، زیره وهیل، از جمله کالا‌های استند که بیش‌ترین بخش عواید را تشکیل می‌دهند.

شمس کامران، فعال مدنی، گفت: «تحقیق ضمنی در این مورد هم بکنند که بالای نرخ‌ها تاثیر کرده است یا خیر اگر کرده است به کدام نوع.»

از سوی دیگر، یک عضو اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کندهار می‌گوید، که در صورت فراهم شدن سهولت‌ها، بسیاری از بازرگانان، فعالیت خود را از سر می‌گیرند.

عبدالباقی بناء، عضو اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کندهار، گفت: «اگر سهولت‌ها بیش‌تر شود در باره تعرفه و مالیه تجدید نظر شود و در جواز مالیات سهولت‌ها به وجود بیاید بازرگانان کارشان را از سر می‌گیرند.»

هرچند حکومت سرپرست گفته بود با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، مالیات شش قلم مواد خوراکی اولیه را ۸۰ درصد کاهش داده‌اند، اما هنوز هم شهروندان کشور از بلند بودن بهای این مواد خوراکی در بازار، شکایت دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره