Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جوانان در ننگرهار: جامعه به زنان دانش‌آموخته نیاز دارد

شماری از جوانان در ننگرهار می‌گویند که جامعه در کنار مردها، به زنان دانش‌آموخته نیز نیاز دارد و امارت اسلامی باید بر اساس اصول اسلامی و افغانی، به دختران اجازه آموزش بدهد.

این جوانان که در آزمون کانکور یکی از دانشگاه‌های خصوصی شرکت کرده‌اند، از امارت اسلامی می‌خواهند که دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران در کشور بگشاید.

محمد داوود، شرکت کننده آزمون کانکور، گفت: «از مقام‌های امارت اسلامی و رییس الوزرا همین خواست ما است که مطابق شریعت برای خواهران ما زمینه تحصیلی فراهم کنند.»

سبحان الله، شرکت کننده بعدی، گفت: «از امارت اسلامی خواهش ما همین است که قسمی که برای ما زمینه ایجاد می‌شود برای خواهران ما نیز زمینه آموزش فراهم شود.»

در همین حال، مسوولان برخی از دانشگاه‌های خصوصی در ننگرهار ابراز امیدواری می‌کنند که وزارت تحصیلات عالی به زودی تمامی شرایط بازگشایی دانشگاه‌ها به روی دختران را فراهم کند.

خیر محمد مومند، رییس یکی از دانشگاه‌های خصوصی در ننگرهار، به طلوع‌نیوز گفت: «با در نظر داشت وضعیت اقتصادی بسیار کار مشکل است اما ان‌شاءالله وزارت تحصیلات عالی وعده سپرده است که به زودی دانشگاه‌ها به روی دختران باز شود.»   

احسان الله ناصح، معاون علمی دانشگاه ننگرهار، در این باره گفت: «تاکید ما همین است که ارتباطات که ما با بزرگان داریم و از آن‌ها خبر می‌شویم که با مراعات اصول برای خانم‌‎ها نیز اجازه تحصیل داده می‌شود.»                      

این در حالی‌ست که بیش از سه ماه می‌شود دروازه‌ دانشگاه‌ها به روی دختران بسته شده است و به همین علت، شمار زیادی از دانشگاه‌های خصوصی با مشکلات اقتصادی روبه‌رو شده‌اند.

جوانان در ننگرهار: جامعه به زنان دانش‌آموخته نیاز دارد

مسوولان برخی از دانشگاه‌های خصوصی در ننگرهار ابراز امیدواری می‌کنند که وزارت تحصیلات عالی به زودی تمامی شرایط بازگشایی دانشگاه‌ها به روی دختران را فراهم کند.

تصویر بندانگشتی

شماری از جوانان در ننگرهار می‌گویند که جامعه در کنار مردها، به زنان دانش‌آموخته نیز نیاز دارد و امارت اسلامی باید بر اساس اصول اسلامی و افغانی، به دختران اجازه آموزش بدهد.

این جوانان که در آزمون کانکور یکی از دانشگاه‌های خصوصی شرکت کرده‌اند، از امارت اسلامی می‌خواهند که دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران در کشور بگشاید.

محمد داوود، شرکت کننده آزمون کانکور، گفت: «از مقام‌های امارت اسلامی و رییس الوزرا همین خواست ما است که مطابق شریعت برای خواهران ما زمینه تحصیلی فراهم کنند.»

سبحان الله، شرکت کننده بعدی، گفت: «از امارت اسلامی خواهش ما همین است که قسمی که برای ما زمینه ایجاد می‌شود برای خواهران ما نیز زمینه آموزش فراهم شود.»

در همین حال، مسوولان برخی از دانشگاه‌های خصوصی در ننگرهار ابراز امیدواری می‌کنند که وزارت تحصیلات عالی به زودی تمامی شرایط بازگشایی دانشگاه‌ها به روی دختران را فراهم کند.

خیر محمد مومند، رییس یکی از دانشگاه‌های خصوصی در ننگرهار، به طلوع‌نیوز گفت: «با در نظر داشت وضعیت اقتصادی بسیار کار مشکل است اما ان‌شاءالله وزارت تحصیلات عالی وعده سپرده است که به زودی دانشگاه‌ها به روی دختران باز شود.»   

احسان الله ناصح، معاون علمی دانشگاه ننگرهار، در این باره گفت: «تاکید ما همین است که ارتباطات که ما با بزرگان داریم و از آن‌ها خبر می‌شویم که با مراعات اصول برای خانم‌‎ها نیز اجازه تحصیل داده می‌شود.»                      

این در حالی‌ست که بیش از سه ماه می‌شود دروازه‌ دانشگاه‌ها به روی دختران بسته شده است و به همین علت، شمار زیادی از دانشگاه‌های خصوصی با مشکلات اقتصادی روبه‌رو شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره