Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش درآمد اداره راه‌آهن بلخ در یک سال پسین

ریاست راه‌آهن بلخ از افزایش درآمد این اداره در سال ۱۴۰۱ خبر می‌دهد.

به گفته‌ رییس این اداره، درآمد آنان نسبت به سال‌های پیش ۳۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

محمد شفیق محمود، رییس اداره راه‌آهن بلخ، گفت: «در سال نو نسبت به سال ۱۴۰۱ به ۳۳ درصد افزایش در عواید داشتیم»

براساس اطلاعات اداره راه‌آهن بلخ درآمد این اداره در سال ۱۴۰۱ به دو نیم میلیارد افغانی می‌رسد، در حالی‌که این رقم در سال ۱۴۰۰ به یک میلیارد و هشت‌صد و پنجاه میلیون افغانی می‌رسید.

در همین‌حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ بر ایجاد راه‌آهن در کشور تاکید می‌ورزد.

احمد شکیب اکبری، آمر اجراییه اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ، گفت: «خط‌آهن در انتقالات اموال تجار موثر تمام شده و از لحاط مصونیت نیز مصون می‌باشد»

قلندر رحیمی، بازرگان، گفت: « اگر این خطوط آهن به کابل و کندهار هرات همین ولایت‌ها را به یکدیگر وصل کند هم در حمل و نقل مسافر بری و هم در حمل و نقل اموال تجارتی این جایگاه بزرگ اقتصادی را به خود تشکیل می‌دهد.»

امید حیدری ، بازرگان دیگر، گفت: «هر اقدام که بخاطر احداث خط راه‌آهن و شاه‌راهای ترانزیتی باشد این ما را به هدف ما که افغانستان قلب اسیا است و شاه‌راه ترانزیتی اسیا می‌باشد ما را با این هدف نزدیک می‌سازد.»

بربنیاد آمارهای ریاست راه‌آهن بلخ، در یک‌ سال گذشته از طریق مرز میان ازبیکستان و افغانستان دو میلیون و شش صد هزار تُن کالاهای بازرگانی وارد کشور شده و هفت هزار و هفت صد تُن اموال بازرگانی از طریق این راه به کشور های بیرونی صادر شده است.

افزایش درآمد اداره راه‌آهن بلخ در یک سال پسین

در همین‌حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ بر ایجاد راه‌آهن در کشور تاکید می‌ورزد.

تصویر بندانگشتی

ریاست راه‌آهن بلخ از افزایش درآمد این اداره در سال ۱۴۰۱ خبر می‌دهد.

به گفته‌ رییس این اداره، درآمد آنان نسبت به سال‌های پیش ۳۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

محمد شفیق محمود، رییس اداره راه‌آهن بلخ، گفت: «در سال نو نسبت به سال ۱۴۰۱ به ۳۳ درصد افزایش در عواید داشتیم»

براساس اطلاعات اداره راه‌آهن بلخ درآمد این اداره در سال ۱۴۰۱ به دو نیم میلیارد افغانی می‌رسد، در حالی‌که این رقم در سال ۱۴۰۰ به یک میلیارد و هشت‌صد و پنجاه میلیون افغانی می‌رسید.

در همین‌حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ بر ایجاد راه‌آهن در کشور تاکید می‌ورزد.

احمد شکیب اکبری، آمر اجراییه اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ، گفت: «خط‌آهن در انتقالات اموال تجار موثر تمام شده و از لحاط مصونیت نیز مصون می‌باشد»

قلندر رحیمی، بازرگان، گفت: « اگر این خطوط آهن به کابل و کندهار هرات همین ولایت‌ها را به یکدیگر وصل کند هم در حمل و نقل مسافر بری و هم در حمل و نقل اموال تجارتی این جایگاه بزرگ اقتصادی را به خود تشکیل می‌دهد.»

امید حیدری ، بازرگان دیگر، گفت: «هر اقدام که بخاطر احداث خط راه‌آهن و شاه‌راهای ترانزیتی باشد این ما را به هدف ما که افغانستان قلب اسیا است و شاه‌راه ترانزیتی اسیا می‌باشد ما را با این هدف نزدیک می‌سازد.»

بربنیاد آمارهای ریاست راه‌آهن بلخ، در یک‌ سال گذشته از طریق مرز میان ازبیکستان و افغانستان دو میلیون و شش صد هزار تُن کالاهای بازرگانی وارد کشور شده و هفت هزار و هفت صد تُن اموال بازرگانی از طریق این راه به کشور های بیرونی صادر شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره