Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تدریس علوم عصری در یکی از مدرسه‌های بادغیس آغاز خواهد شد

در کنار تدریس علوم دینی، برای نخستین‌بار مضامین عصری نیز در یکی از مدرسه‌های دینی در ولایت بادغیس تدریس خواهد شد.

به گفته‌ی مسوولان این مدرسه، به تازگی یک بخش دارالعلوم عالی بادغیس به مدرسه جهادی اختصاص یافته که قرار است مظامین دینی و عصری به دانش‌آموزان تدریس شود.

ضیاالدین، رییس مدرسه جهادی بادغیس، گفت:«در این علوم عصری نیز است که عبارت‌اند از خطاطی، کمپیوتر، انگلیسی است. همه‌ی این زمینه‌ها فراهم است.»

شماری از استادان و دانش‌آموزان این مدرسه دینی می‌گویند که آموختن علوم عصری هم اکنون یک نیاز جدی است و باید حکومت سرپرست در این باره، بیش‌تر توجه کند.

خداداد، آموزگار، گفت: «در کنار این که علوم شرعی است، علوم نقلیه و علوم عقلیه نیز است.»

محمد شاه، آموزگار دیگر، گفت: «در عصر کنونی که ما و شما قرار داریم، مثلی که علوم دینی را می‌آموزیم، ما باید به علوم عصری نیز توجه کنیم و آن را بیآموزیم.»

نقیب الله، دانش‌آموز، در این باره می‌گوید: « ما خیلی خرسند استیم که علوم عصری را نیز بیآموزیم.»

مسوولان این مدرسه دینی، بر آموزش همزمان علوم دینی وعصری تأکید دارند و آن را برای پیشترفت جامعه، ضروری می‌دانند.

تدریس علوم عصری در یکی از مدرسه‌های بادغیس آغاز خواهد شد

شماری از استادان و دانش‌آموزان این مدرسه دینی می‌گویند که آموختن علوم عصری هم اکنون یک نیاز جدی است و باید حکومت سرپرست در این باره، بیش‌تر توجه کند.

تصویر بندانگشتی

در کنار تدریس علوم دینی، برای نخستین‌بار مضامین عصری نیز در یکی از مدرسه‌های دینی در ولایت بادغیس تدریس خواهد شد.

به گفته‌ی مسوولان این مدرسه، به تازگی یک بخش دارالعلوم عالی بادغیس به مدرسه جهادی اختصاص یافته که قرار است مظامین دینی و عصری به دانش‌آموزان تدریس شود.

ضیاالدین، رییس مدرسه جهادی بادغیس، گفت:«در این علوم عصری نیز است که عبارت‌اند از خطاطی، کمپیوتر، انگلیسی است. همه‌ی این زمینه‌ها فراهم است.»

شماری از استادان و دانش‌آموزان این مدرسه دینی می‌گویند که آموختن علوم عصری هم اکنون یک نیاز جدی است و باید حکومت سرپرست در این باره، بیش‌تر توجه کند.

خداداد، آموزگار، گفت: «در کنار این که علوم شرعی است، علوم نقلیه و علوم عقلیه نیز است.»

محمد شاه، آموزگار دیگر، گفت: «در عصر کنونی که ما و شما قرار داریم، مثلی که علوم دینی را می‌آموزیم، ما باید به علوم عصری نیز توجه کنیم و آن را بیآموزیم.»

نقیب الله، دانش‌آموز، در این باره می‌گوید: « ما خیلی خرسند استیم که علوم عصری را نیز بیآموزیم.»

مسوولان این مدرسه دینی، بر آموزش همزمان علوم دینی وعصری تأکید دارند و آن را برای پیشترفت جامعه، ضروری می‌دانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره