Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری جشنواره "رواش" در ولسوالی بهسود اول میدان وردک

جشنواره علمی، فرهنگی و ورزشی "رواش" در ولسوالی بهسود اول میدان وردک راه‌اندازی شده است.

در این جشنواره، انجام بازی‌های گوناگون سنتی صنایع دستی، تولیدات خانگی و کتاب‌ها نیز، به هدف مطالعه به نمایش گذاشته شده‌اند.

حکمت ويار، شرکت کننده، گفت: «در میان برادرهای کوچی و هزاره‌های ما تضادهای که موجود بود به تفاهم خوب رسیدند.»

اسلام الدين شاهروهی، شرکت کننده دیگر، گفت: «خوشحال استم که امروز در یک میله فرهنگی و ورزشی شرکت کرده‌ام که در اینجا رشته‌های مختلف ورزش بود.»

مسوولان محلی در این ولایت، هدف از راه‌اندازی این برنامه را تقویت روابط اجتماعی میان اقوام، زنده نگه‌داشتن بازی‌های سنتی و صنایع دستی می‌دانند.

حبيب الله مجاهد، رییس اطلاعات و فرهنگ میدان وردک، گفت: «دانش‌مندان، استادان، اهل قلم و نویسندگان در هر لیسه‌ای که استند باید یک نشست آموزشی ایجاد کنند.»

علی آغا، شرکت کننده، گفت: «خواست من این است که به همین شیوه برنامه‌ها را حکومت رشد دهد.»

اسرار وصال، شرکت کننده دیگر، گفت: «برگزاری جشن‌ها و میله‌های انی چنینی در جامعه‌ای ما می‌تواند همدیگر پذیری را تقویت ببخشد.»

در همین حال، والی میدان وردک می‌گوید که تلاش می‌کنند تا به هدف تقویت فرهنگ کتاب‌خوانی، توسعه صنایع دستی و برطرف کردن مشکلات میان اقوام، راه‌اندازی این‌گونه جشنواره‌ها را، افزایش دهند.

بختيار معاذ، والی میدان وردک، گفت: «از وزارت اطلاعات و فرهنگ و مردم این خواهش را داریم که هرزمانی این‌گونه میله را جور کنند تا ما بتوانیم این‌گونه میله‌ها را در میدان وردک رشد بدهیم.»

جشنواره رواش، همه ساله در ولسوالی بهسود اول راه‌اندازی می‌شود که افزون بر پایتخت، شماری از باشندگان ولایت‌های گوناگون و بازیکنان بازی‌های سنتی در آن نیز شرکت می‌کنند.

برگزاری جشنواره "رواش" در ولسوالی بهسود اول میدان وردک

مسوولان محلی در این ولایت، هدف از راه‌اندازی این برنامه را تقویت روابط اجتماعی میان اقوام، زنده نگه‌داشتن بازی‌های سنتی و صنایع دستی می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

جشنواره علمی، فرهنگی و ورزشی "رواش" در ولسوالی بهسود اول میدان وردک راه‌اندازی شده است.

در این جشنواره، انجام بازی‌های گوناگون سنتی صنایع دستی، تولیدات خانگی و کتاب‌ها نیز، به هدف مطالعه به نمایش گذاشته شده‌اند.

حکمت ويار، شرکت کننده، گفت: «در میان برادرهای کوچی و هزاره‌های ما تضادهای که موجود بود به تفاهم خوب رسیدند.»

اسلام الدين شاهروهی، شرکت کننده دیگر، گفت: «خوشحال استم که امروز در یک میله فرهنگی و ورزشی شرکت کرده‌ام که در اینجا رشته‌های مختلف ورزش بود.»

مسوولان محلی در این ولایت، هدف از راه‌اندازی این برنامه را تقویت روابط اجتماعی میان اقوام، زنده نگه‌داشتن بازی‌های سنتی و صنایع دستی می‌دانند.

حبيب الله مجاهد، رییس اطلاعات و فرهنگ میدان وردک، گفت: «دانش‌مندان، استادان، اهل قلم و نویسندگان در هر لیسه‌ای که استند باید یک نشست آموزشی ایجاد کنند.»

علی آغا، شرکت کننده، گفت: «خواست من این است که به همین شیوه برنامه‌ها را حکومت رشد دهد.»

اسرار وصال، شرکت کننده دیگر، گفت: «برگزاری جشن‌ها و میله‌های انی چنینی در جامعه‌ای ما می‌تواند همدیگر پذیری را تقویت ببخشد.»

در همین حال، والی میدان وردک می‌گوید که تلاش می‌کنند تا به هدف تقویت فرهنگ کتاب‌خوانی، توسعه صنایع دستی و برطرف کردن مشکلات میان اقوام، راه‌اندازی این‌گونه جشنواره‌ها را، افزایش دهند.

بختيار معاذ، والی میدان وردک، گفت: «از وزارت اطلاعات و فرهنگ و مردم این خواهش را داریم که هرزمانی این‌گونه میله را جور کنند تا ما بتوانیم این‌گونه میله‌ها را در میدان وردک رشد بدهیم.»

جشنواره رواش، همه ساله در ولسوالی بهسود اول راه‌اندازی می‌شود که افزون بر پایتخت، شماری از باشندگان ولایت‌های گوناگون و بازیکنان بازی‌های سنتی در آن نیز شرکت می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره