Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درمان بیماران چشم به گونه رایگان در ارزگان

یک گروه از پزشکان، در ولایت ارزگان بیمارانی را که مشکل بینایی دارند، به گونه رایگان درمان می‌کنند.

مسوولان ریاست صحت عامه ارزگان می‌گویند که این تیم پزشکی، به کمک مالی یک نهاد بشر دوستانه آسترالیا صد‌ها بیمار را که مشکل دید دارند، به مدت دو هفته درمان خواهند کرد.

محمد یوسف، پزشک چشم، گفت: «تا حالا ما در اینجا ۲ هزار بیماران را دیده‌ایم و مردم بیماری‌های گوناگون چشم دارند.»

فتح محمد صحتمند، معاون ریاست صحت عامه ارزگان، گفت: «بربنیاد معلومات صحی که ما دریافت کرده‌ایم داکتران در روز بین ۱۴ تا ۲۵ عملیات‌ دارند و حالا این داکتران در اینجا کار می‌کنند قبلا هم یک گروه به اینجا آمده بود.»

به گفته مسوولان صحت عامه ارزگان، در این ولایت پزشک متخصص در بخش چشم وجود ندارد و نیاز است تا با کمک نهاد‌های مدد‌رسان پزشکان ورزیده سایر ولایت‌ها به‌گونه موقت به این ولایت آورده شوند.

غلام سخی ۶۸ ساله می‌گوید که سال‌ها دچار بیماری چشم بوده و به علت چالش‌های اقتصادی توان درمان خود را نداشته و از این‌که اکنون رایگان درمان شده است خرسند است.

غلام سخی به طلوع‌نیوز، گفت:‌ «نه راه رفته می‌توانستم نه به مسجد این عملیات برای من بسیار خوب است و خوش استم که اکنون همه جا را می‌بینم.»

بیمارانی که از سوی پزشکان این گروه درمان شده‌اند، ابراز خرسندی می‌کنند و می‌گویند که آنان به علت چالش‌های اقتصادی توان پرداخت هزینه‌های درمان چشم خود را نداشتند.

هما، بیمار درمان شده، گفت: «تکلیف چشم من بسیار زیاد بود.»

سید محمد، درمان شده دیگر، می‌گوید: «در اینجا بخاطری آمده‌ام که چشمم پرده دارد و می‌خواهم که درمان شود.»

این در حالی است که بیش از ۱۰۰ تن از اعضای یک خانواده در ولسوالی دهراود ارزگان از بیماری چشم رنج می‌برند که به گفته پزشکان، این بیماری از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است.

درمان بیماران چشم به گونه رایگان در ارزگان

بیمارانی که از سوی پزشکان این گروه درمان شده‌اند، ابراز خرسندی می‌کنند و می‌گویند که آنان به علت چالش‌های اقتصادی توان پرداخت هزینه‌های درمان چشم خود را نداشتند.

تصویر بندانگشتی

یک گروه از پزشکان، در ولایت ارزگان بیمارانی را که مشکل بینایی دارند، به گونه رایگان درمان می‌کنند.

مسوولان ریاست صحت عامه ارزگان می‌گویند که این تیم پزشکی، به کمک مالی یک نهاد بشر دوستانه آسترالیا صد‌ها بیمار را که مشکل دید دارند، به مدت دو هفته درمان خواهند کرد.

محمد یوسف، پزشک چشم، گفت: «تا حالا ما در اینجا ۲ هزار بیماران را دیده‌ایم و مردم بیماری‌های گوناگون چشم دارند.»

فتح محمد صحتمند، معاون ریاست صحت عامه ارزگان، گفت: «بربنیاد معلومات صحی که ما دریافت کرده‌ایم داکتران در روز بین ۱۴ تا ۲۵ عملیات‌ دارند و حالا این داکتران در اینجا کار می‌کنند قبلا هم یک گروه به اینجا آمده بود.»

به گفته مسوولان صحت عامه ارزگان، در این ولایت پزشک متخصص در بخش چشم وجود ندارد و نیاز است تا با کمک نهاد‌های مدد‌رسان پزشکان ورزیده سایر ولایت‌ها به‌گونه موقت به این ولایت آورده شوند.

غلام سخی ۶۸ ساله می‌گوید که سال‌ها دچار بیماری چشم بوده و به علت چالش‌های اقتصادی توان درمان خود را نداشته و از این‌که اکنون رایگان درمان شده است خرسند است.

غلام سخی به طلوع‌نیوز، گفت:‌ «نه راه رفته می‌توانستم نه به مسجد این عملیات برای من بسیار خوب است و خوش استم که اکنون همه جا را می‌بینم.»

بیمارانی که از سوی پزشکان این گروه درمان شده‌اند، ابراز خرسندی می‌کنند و می‌گویند که آنان به علت چالش‌های اقتصادی توان پرداخت هزینه‌های درمان چشم خود را نداشتند.

هما، بیمار درمان شده، گفت: «تکلیف چشم من بسیار زیاد بود.»

سید محمد، درمان شده دیگر، می‌گوید: «در اینجا بخاطری آمده‌ام که چشمم پرده دارد و می‌خواهم که درمان شود.»

این در حالی است که بیش از ۱۰۰ تن از اعضای یک خانواده در ولسوالی دهراود ارزگان از بیماری چشم رنج می‌برند که به گفته پزشکان، این بیماری از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره