Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش‌های وزارت زراعت برای ایجاد سردخانه‌ها و کارخانه‌های تولیدی

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد که به هدف نگهداری از فرآورده‌های کشاورزی، سردخانه‌ها و کارخانه‌های تولیدی معیاری در زون‌های کشور بسازد.

صدراعظم عثمانی، معین تخنیکی این وزارت در سفر به ولایت پروان گفته است که وزارت زراعت کارشیوه‌ی برای ایجاد این سردخانه‌ها آماده کرده که با عملی شدن آن چالش‌های کشاورزان برطرف خواهد شد.

آقای عثمانی گفت: «ما به شکل بنیادی در تمامی زون‌ها تلاش داریم. طرح ما آماده شده و نزد امیرالمومنین ارسال شده است. امیدوار استیم که در آینده تصویب شود و بر آن کار کنیم.»

محمد رحیم نعمانی، رییس زارعت آبیاری ومالداری پروان، گفت: «کمبود سردخانه و مارکیت‌های مجهز است. ما به موسسه‌های مربوطه و وزارت ما پیشنهاداتی داشته‌ایم. ان‌شاءالله امیدواریم که پیشنهادات ما را قبول کنند.»

در همین‌حال، شماری از کشاورزان و باغداران می‌گویند که نبود سردخانه‌ها، یکی از چالش‌های جدی آنان به شمار می‌رود.

حمیدالله، کشاورز در پروان، گفت: «وقت حاصل رومی ما که می‌شود، ما سردخانه نداریم. ما امروز رومی را سیر ۳۰ افغانی می‌فروشیم اما چارک‌اش را صد افغانی می‌خریم.»

شماری از از کارخانه‌داران بخش کشاورزی در پروان می‌گویند که فعالیت کارخانه‌های آنان پس از سقوط نظام پیشین متوقف است و برای فعال سازی دوباره این کارخانه‌ها، به پشتیبانی حکومت سرپرست نیاز دارند.

محب الله رحمانی، مسوول یکی از کارخانه‌های تولیدات کشاورزی، گفت: «ظرفیت تولید شرکت رُب ما حدوداً در ۲۴ ساعت به ۱۰۰ تُن می‌رسید که فعلاً متوقف است.»

عبدالقهار رباطی، مسوول یکی دیگر از کارخانه‌های تولیدات کشاورزی، می‌گوید: «تولید تخم اصلاح شده بذری که پیش دهقان است، ما این را خریداری می‌کردیم. دو مفاد را هم ما و هم دهقان‌ها بدست می‌آوردیم؛ اما متاسفانه وقت سرمایه بند خورد، حالا بسیار مشکل است که امسال تخم بذری را خریداری کنیم.»

این در حالی‌ست که فصل برداشت فرآورده‌های کشاورزی در کشور فرا رسیده؛ اما نبود سردخانه‌های معیاری به یکی از اساسی‌ترین چالش در برابر کشاورزان و کارخانه‌داران مبدل شده است که آنان نمی‌توانند فرآورده‌های خود را در زمان مناسب و به بهای مناسب به فروش برسانند.

تلاش‌های وزارت زراعت برای ایجاد سردخانه‌ها و کارخانه‌های تولیدی

در همین‌حال، شماری از کشاورزان و باغداران می‌گویند که نبود سردخانه‌ها، یکی از چالش‌های جدی آنان به شمار می‌رود.

تصویر بندانگشتی

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد که به هدف نگهداری از فرآورده‌های کشاورزی، سردخانه‌ها و کارخانه‌های تولیدی معیاری در زون‌های کشور بسازد.

صدراعظم عثمانی، معین تخنیکی این وزارت در سفر به ولایت پروان گفته است که وزارت زراعت کارشیوه‌ی برای ایجاد این سردخانه‌ها آماده کرده که با عملی شدن آن چالش‌های کشاورزان برطرف خواهد شد.

آقای عثمانی گفت: «ما به شکل بنیادی در تمامی زون‌ها تلاش داریم. طرح ما آماده شده و نزد امیرالمومنین ارسال شده است. امیدوار استیم که در آینده تصویب شود و بر آن کار کنیم.»

محمد رحیم نعمانی، رییس زارعت آبیاری ومالداری پروان، گفت: «کمبود سردخانه و مارکیت‌های مجهز است. ما به موسسه‌های مربوطه و وزارت ما پیشنهاداتی داشته‌ایم. ان‌شاءالله امیدواریم که پیشنهادات ما را قبول کنند.»

در همین‌حال، شماری از کشاورزان و باغداران می‌گویند که نبود سردخانه‌ها، یکی از چالش‌های جدی آنان به شمار می‌رود.

حمیدالله، کشاورز در پروان، گفت: «وقت حاصل رومی ما که می‌شود، ما سردخانه نداریم. ما امروز رومی را سیر ۳۰ افغانی می‌فروشیم اما چارک‌اش را صد افغانی می‌خریم.»

شماری از از کارخانه‌داران بخش کشاورزی در پروان می‌گویند که فعالیت کارخانه‌های آنان پس از سقوط نظام پیشین متوقف است و برای فعال سازی دوباره این کارخانه‌ها، به پشتیبانی حکومت سرپرست نیاز دارند.

محب الله رحمانی، مسوول یکی از کارخانه‌های تولیدات کشاورزی، گفت: «ظرفیت تولید شرکت رُب ما حدوداً در ۲۴ ساعت به ۱۰۰ تُن می‌رسید که فعلاً متوقف است.»

عبدالقهار رباطی، مسوول یکی دیگر از کارخانه‌های تولیدات کشاورزی، می‌گوید: «تولید تخم اصلاح شده بذری که پیش دهقان است، ما این را خریداری می‌کردیم. دو مفاد را هم ما و هم دهقان‌ها بدست می‌آوردیم؛ اما متاسفانه وقت سرمایه بند خورد، حالا بسیار مشکل است که امسال تخم بذری را خریداری کنیم.»

این در حالی‌ست که فصل برداشت فرآورده‌های کشاورزی در کشور فرا رسیده؛ اما نبود سردخانه‌های معیاری به یکی از اساسی‌ترین چالش در برابر کشاورزان و کارخانه‌داران مبدل شده است که آنان نمی‌توانند فرآورده‌های خود را در زمان مناسب و به بهای مناسب به فروش برسانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره