Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نمایش‌گاه ساخته‌های دستی زنان از ۱۰ ولایت در هرات

نمایشگاه ساخته‌های دستی زنان تجارت‌پیشه‌‌ ده ولایت کشور در هرات برگزار شده است.

این ساخته‌های دستی و تولیدات زنان و دختران، در ۹۰ غرفه برای سه روز به دید عموم گذاشته شده‌اند.

فرشته اسحاقزی به طلوع‌نیوز، گفت: «خوش استیم که همچون نمایشگاهایی برگزار شود، برای رشد و تشویق خانم‌ها، بخاطری‌که یک خدمت برای جامعه می‌باشد.»

در همین حال، زنان تجارت‌پیشه خواهان پشتیبانی حکومت از کاربارشان و فراهم ساختن زمینه صادرات ساخته‌های دستی آنان به بیرون از کشور استند.

صادقه صادق یار، تجارت‌پیشه، گفت: «مردم وضعیت اقتصادی خوبی ندارند، آن‌چنانی که بیایند و خریداری کنند، فقط در قسمت خوردنی که مواد غذایی و همچنان پوشاک است، زیادتر استقبال می‌شود.»

زنان و دختران از ولایت‌های هرات، کابل، قندهار، بلخ، ننگرهار، فراه، بادغیس، نیمروز، غزنی و کاپیسا، به امید بازاریابی و تشویق مردم به استفاده از تولیدات داخلی، در این نمایشگاه اشتراک کرده‌اند.

همزمان با این، در یک نمایشگاه جداگانه، تولیدات کارخانه‌های صنعتی ده ولایت کشور در ۴۲ غرفه به نمایش گذاشته شده‌اند.

فرید احمد نادری، تجارت‌پیشه، گفت: «فرهنگ تولیدات داخلی باید در بین تمام ملت رواج پیدا کند.»

نجیب الله مقصودی، تجارت‌پیشه دیگر، می‌گوید: «این برای رشد تولیدات داخلی یک کار بزرگ و خوب است.»

مسوولان وزارت صنعت و تجارت از پشتیبانی حکومت سرپرست از فعالیت‌های بازرگانی زنان و دختران در کشور اطمینان می‌دهند.

محمد زبیر دین پرور، رییس ملکیت‌های فکری و ثبت مرکزی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «تعرفه‌های کالای مشابه را همیشه ما بالا بردیم که کسی کالای مشابه را نتواند به داخل بیاورد و تولیدات داخلی خود ما استفاده شود.»

در بیش‌تر از یک سال گذشته، کاربار زنان و دختران تجارت‌پیشه در کشور یک بار دیگر رونق یافته است و برخی از زنان تجارت‌پیشه با فعال ساختن کارگاه‌ها و شرکت‌های کوچک، به صدها زن و دختر فرصت کار فراهم ساخته اند.

برگزاری نمایش‌گاه ساخته‌های دستی زنان از ۱۰ ولایت در هرات

مسوولان وزارت صنعت و تجارت از پشتیبانی حکومت سرپرست از فعالیت‌های بازرگانی زنان و دختران در کشور اطمینان می‌دهند.

تصویر بندانگشتی

نمایشگاه ساخته‌های دستی زنان تجارت‌پیشه‌‌ ده ولایت کشور در هرات برگزار شده است.

این ساخته‌های دستی و تولیدات زنان و دختران، در ۹۰ غرفه برای سه روز به دید عموم گذاشته شده‌اند.

فرشته اسحاقزی به طلوع‌نیوز، گفت: «خوش استیم که همچون نمایشگاهایی برگزار شود، برای رشد و تشویق خانم‌ها، بخاطری‌که یک خدمت برای جامعه می‌باشد.»

در همین حال، زنان تجارت‌پیشه خواهان پشتیبانی حکومت از کاربارشان و فراهم ساختن زمینه صادرات ساخته‌های دستی آنان به بیرون از کشور استند.

صادقه صادق یار، تجارت‌پیشه، گفت: «مردم وضعیت اقتصادی خوبی ندارند، آن‌چنانی که بیایند و خریداری کنند، فقط در قسمت خوردنی که مواد غذایی و همچنان پوشاک است، زیادتر استقبال می‌شود.»

زنان و دختران از ولایت‌های هرات، کابل، قندهار، بلخ، ننگرهار، فراه، بادغیس، نیمروز، غزنی و کاپیسا، به امید بازاریابی و تشویق مردم به استفاده از تولیدات داخلی، در این نمایشگاه اشتراک کرده‌اند.

همزمان با این، در یک نمایشگاه جداگانه، تولیدات کارخانه‌های صنعتی ده ولایت کشور در ۴۲ غرفه به نمایش گذاشته شده‌اند.

فرید احمد نادری، تجارت‌پیشه، گفت: «فرهنگ تولیدات داخلی باید در بین تمام ملت رواج پیدا کند.»

نجیب الله مقصودی، تجارت‌پیشه دیگر، می‌گوید: «این برای رشد تولیدات داخلی یک کار بزرگ و خوب است.»

مسوولان وزارت صنعت و تجارت از پشتیبانی حکومت سرپرست از فعالیت‌های بازرگانی زنان و دختران در کشور اطمینان می‌دهند.

محمد زبیر دین پرور، رییس ملکیت‌های فکری و ثبت مرکزی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «تعرفه‌های کالای مشابه را همیشه ما بالا بردیم که کسی کالای مشابه را نتواند به داخل بیاورد و تولیدات داخلی خود ما استفاده شود.»

در بیش‌تر از یک سال گذشته، کاربار زنان و دختران تجارت‌پیشه در کشور یک بار دیگر رونق یافته است و برخی از زنان تجارت‌پیشه با فعال ساختن کارگاه‌ها و شرکت‌های کوچک، به صدها زن و دختر فرصت کار فراهم ساخته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره