Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دهراوود ارزگان؛ حکایتی از روستای نابینایان

بیش از یک‌صد زن و مرد که در ولسوالی دهراوود ارزگان زندگی می‌کنند، به مشکل محدودیت بینایی روبه‌رو استند.

این باشندگان روستای "نابینایان" ارزگان می‌گویند که به علت این بیماری، از جامعه منزوی شده‌اند و کسی با آنان، دوستی و صمیمت ندارد.

صدیق الله به طلوع‌نیوز، گفت: «سه چهار تا دختران جوان من به این بیماری دچار استند و در خانه برادران و پسران کاکاام نیز در حدود ۲۰ تن نابینا استند.»

عبدالکریم، باشنده روستای نابینایان ارزگان، گفت: «این بیماری به ما از پدر پدرکلانم به ما به ارث رسیده و همین قسم نسل به نسل در میان ما پخش شده است.»

در روستای لوندیانه که به "نابینایان" شهرت یافته است بیش‌تر این نابینایان باهم نزدیکی خانوادگی دارند و از یک آینده نامعلوم، رنج می‌برند.

در همین حال، برخی از اعضای این خانواده می‌گویند که چند روز پیش، یک تیم بهداشتی به هدف درمان آنان، به این محل آمده بود، اما آنان گفتند که درمان این بیماری در داخل کشور نا ممکن است و باید به خاطر درمان، به کشور‌های بیرونی بروند.

جمعه خان، باشنده ارزگان، گفت: «به ما گفته شده که درمان ما در داخل کشور ممکن نیست و باید برای درمان به بیرون از کشور برویم.»

صالح محمد، باشنده دیگر ارزگان، می‌گوید: «من به دلیل بیماری چشم‌هایم هیچ کاری انجام داده نمی‌توانم من در جایم نشسته ام و هیچ چیزی را دیده نمی‌توانم.»

پزشکان می‌گویند که این بیماری به گونه ارثی از یک نسل به نسل دیگر، انتقال می‌یابد و ازدواج‌های نزدیک خانوادگی، یکی از علت‌های این بیماری است.

ضیاء الرحمان نیازی، سرطبیب پیشین شفاخانه ولایتی ارزگان، گفت: «این بیماری به گونه ارثی در میان آنان از یک نسل به نسل دیگر انتقال می‌یابد.»

رییس شهدا ومعلولان ارزگان می‌گوید که بیش از بیست عضو این خانواده نزد این اداره ثبت استند و ماهانه برای‌شان تنخواه پرداخت می‌شود.

عتیق الله منظور، رییس شهدا و معلولین ارزگان، گفت: «تعدادی از معلولان را ثبت کرده‌ایم. ما برای آنان کارت تهیه کرده‌ایم و در حکومت گذشته نیز این خانواد‌ه‌ها ثبت شده‌اند.»

این درحالی است که سه هفته پیش، یک تیم بهداشتی وزارت صحت عامه به همکاری مالی آسترلیا، صد‌ها نابینا را، به گونه رایگان در ارزگان، درمان کردند.

دهراوود ارزگان؛ حکایتی از روستای نابینایان

پزشکان می‌گویند که این بیماری به گونه ارثی از یک نسل به نسل دیگر، انتقال می‌یابد و ازدواج‌های نزدیک خانوادگی، یکی از علت‌های این بیماری است.

تصویر بندانگشتی

بیش از یک‌صد زن و مرد که در ولسوالی دهراوود ارزگان زندگی می‌کنند، به مشکل محدودیت بینایی روبه‌رو استند.

این باشندگان روستای "نابینایان" ارزگان می‌گویند که به علت این بیماری، از جامعه منزوی شده‌اند و کسی با آنان، دوستی و صمیمت ندارد.

صدیق الله به طلوع‌نیوز، گفت: «سه چهار تا دختران جوان من به این بیماری دچار استند و در خانه برادران و پسران کاکاام نیز در حدود ۲۰ تن نابینا استند.»

عبدالکریم، باشنده روستای نابینایان ارزگان، گفت: «این بیماری به ما از پدر پدرکلانم به ما به ارث رسیده و همین قسم نسل به نسل در میان ما پخش شده است.»

در روستای لوندیانه که به "نابینایان" شهرت یافته است بیش‌تر این نابینایان باهم نزدیکی خانوادگی دارند و از یک آینده نامعلوم، رنج می‌برند.

در همین حال، برخی از اعضای این خانواده می‌گویند که چند روز پیش، یک تیم بهداشتی به هدف درمان آنان، به این محل آمده بود، اما آنان گفتند که درمان این بیماری در داخل کشور نا ممکن است و باید به خاطر درمان، به کشور‌های بیرونی بروند.

جمعه خان، باشنده ارزگان، گفت: «به ما گفته شده که درمان ما در داخل کشور ممکن نیست و باید برای درمان به بیرون از کشور برویم.»

صالح محمد، باشنده دیگر ارزگان، می‌گوید: «من به دلیل بیماری چشم‌هایم هیچ کاری انجام داده نمی‌توانم من در جایم نشسته ام و هیچ چیزی را دیده نمی‌توانم.»

پزشکان می‌گویند که این بیماری به گونه ارثی از یک نسل به نسل دیگر، انتقال می‌یابد و ازدواج‌های نزدیک خانوادگی، یکی از علت‌های این بیماری است.

ضیاء الرحمان نیازی، سرطبیب پیشین شفاخانه ولایتی ارزگان، گفت: «این بیماری به گونه ارثی در میان آنان از یک نسل به نسل دیگر انتقال می‌یابد.»

رییس شهدا ومعلولان ارزگان می‌گوید که بیش از بیست عضو این خانواده نزد این اداره ثبت استند و ماهانه برای‌شان تنخواه پرداخت می‌شود.

عتیق الله منظور، رییس شهدا و معلولین ارزگان، گفت: «تعدادی از معلولان را ثبت کرده‌ایم. ما برای آنان کارت تهیه کرده‌ایم و در حکومت گذشته نیز این خانواد‌ه‌ها ثبت شده‌اند.»

این درحالی است که سه هفته پیش، یک تیم بهداشتی وزارت صحت عامه به همکاری مالی آسترلیا، صد‌ها نابینا را، به گونه رایگان در ارزگان، درمان کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره