Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نورالدین عزیزی: ۵هزار شرکت رسمی در کشور از سوی زنان اداره می‌شود

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت که به ولایت هلمند سفر کرده، می‌گوید که هم اکنون ۵هزار شرکت رسمی در کشور از سوی زنان اداره می‌شود.

به گفته‌ی آقای عزیزی، زنان بازرگان می‌توانند با داشتن محرم در نمایشگاه‌های بازرگانی شرکت کنند و به کشورهای دیگر نیز سفر نمایند.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌افزاید که هم اکنون ۵۰ هزار شرکت به صورت غیررسمی در کشور توسط زنان اداره می‌شوند که از این میان، ۵هزار شرکت رسمی استند.

نورالدین عزیزی گفته است: «تجارت را که زنان به پیش می‌برند به آنان از سوی ما هیچ مشکلی نیست بل برای آنان زمینه کار فراهم است.»

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفته است: « در حدود ۵۰ میلیون تن ترانزیت دارد آسیا در جنوب آسیا که ما از آن حمایت می‌کنیم افغانستان برای ترانزیت یک منطقه امن است و ما برای این کوشش می‌کنیم.»

شماری از بازرگانان می‌گویند که اگر تسهیلات بیش‌تر برای آنان ایجاد فراهم شود، سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

روح الله بارک، سرمایه‌گذار، به طلوع‌نیوز گفت: «تجارانی که به بیرون از کشور رفته اند و در چین، پاکستان کارهای‌شان را به پیش می‌برند آن‌ها نیز گفته اند که در صورت باز شدن پارک ملی صنعتی آنان نیز در داخل سرمایه‌گذاری خواهند کرد.»

بربنیاد اطلاعات سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گروهی از زنان بازرگان افغان در نمایشگاهی که در آینده نزدیک در روسیه برگزار می‌شود، شرکت خواهند کرد.

نورالدین عزیزی: ۵هزار شرکت رسمی در کشور از سوی زنان اداره می‌شود

شماری از بازرگانان می‌گویند که اگر تسهیلات بیش‌تر برای آنان ایجاد فراهم شود، سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت که به ولایت هلمند سفر کرده، می‌گوید که هم اکنون ۵هزار شرکت رسمی در کشور از سوی زنان اداره می‌شود.

به گفته‌ی آقای عزیزی، زنان بازرگان می‌توانند با داشتن محرم در نمایشگاه‌های بازرگانی شرکت کنند و به کشورهای دیگر نیز سفر نمایند.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌افزاید که هم اکنون ۵۰ هزار شرکت به صورت غیررسمی در کشور توسط زنان اداره می‌شوند که از این میان، ۵هزار شرکت رسمی استند.

نورالدین عزیزی گفته است: «تجارت را که زنان به پیش می‌برند به آنان از سوی ما هیچ مشکلی نیست بل برای آنان زمینه کار فراهم است.»

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفته است: « در حدود ۵۰ میلیون تن ترانزیت دارد آسیا در جنوب آسیا که ما از آن حمایت می‌کنیم افغانستان برای ترانزیت یک منطقه امن است و ما برای این کوشش می‌کنیم.»

شماری از بازرگانان می‌گویند که اگر تسهیلات بیش‌تر برای آنان ایجاد فراهم شود، سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

روح الله بارک، سرمایه‌گذار، به طلوع‌نیوز گفت: «تجارانی که به بیرون از کشور رفته اند و در چین، پاکستان کارهای‌شان را به پیش می‌برند آن‌ها نیز گفته اند که در صورت باز شدن پارک ملی صنعتی آنان نیز در داخل سرمایه‌گذاری خواهند کرد.»

بربنیاد اطلاعات سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گروهی از زنان بازرگان افغان در نمایشگاهی که در آینده نزدیک در روسیه برگزار می‌شود، شرکت خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره