Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قرارداد استخراج یک معدن سنگ مرمر در بغلان به دو شرکت خصوصی واگذار شد

ریاست معادن و پترولیم بغلان از واگذاری کار قرارداد استخراج یک معدن سنگ مرمر در ولسوالی دوشی این ولایت، به دو شرکت خصوصی خبر می‌دهد.

به گفته‌ی مسوولان، این معدن بیش از هزاران تُن سنگ مرمر دارد و در برابرهر تُن آن ۹۰۰ افغانی به حکومت، پرداخت می‌شود.

عادل صافی، سرپرست ریاست معادن و پترولیم بغلان، گفت: «برعلاوه این‌که این‌ها کارخودرا پیش می‌برند، اینجا به نمایندگی از وزارت معادن انجنیران موظف وجود دارند و از کارهای‌شان به صورت فنی نظارت می‌کنند.»

عبید، مسوول شرکت قراردادی، می‌گوید: «ما این مواد را که استخراج می‌کنیم اول کوشش می‌کنیم که اول ضرورت‌های افغانستان را پوره کنیم و بعدا با کشور‌های چین، ازبیکستان و ترکیه صحبت کردیم با آن‌ها قرارداد خواهیم کرد.»

شماری از باشند‌گان محل می‌گویند که با استخراج سنگ مرمر، باید جاده‌های این روستا بازسازی و زمینه کار برای آنان نیز، فراهم شود.

جمال الدین، باشنده بغلان، گفت: «خواست مردم این است که توجه کنند به باز‌سازی سرک، مردم به سرک نیاز دارند. هنگام مریضی ورفتن به بازار.»

متین باشنده، باشنده دیگر بغلان، گفت: «باید بیوه و بیچاره صاحب یک لقمه نان شوند. هرچند رزق را خداوند می‌دهد، باید این‌ها سبب شوند.»

محمد یوسف عمر، ولسوال دوشی بغلان، گفت: «این شرکت که در اینجا کار می‌کند خواهش ما این است که سرک‌های خراب را باز‌سازی کند و به مشکلان مردم رسیدگی شود.»

در همین حال، والی بغلان می‌گوید که این شرکت‌ها مکلف اند تا مطابق به قرار داد، عمل کنند.

عبدالرحمن حقانی، والی بغلان، گفت: «به مردم این وعده را می‌دهیم که برای شما خدمات عامه می‌شود سرک جور خواهد شد و دیگر مکتب، مدرسه، مسجد برای شما ساخته خواهد شد خو باید کمی وقت برای ما داده شود.»

ریاست معادن و پترولیم بغلان می‌گوید که این سنگ مرمر افزون بر داخل کشور، به بیرون از افغانستان نیز صادرمی شود.

قرارداد استخراج یک معدن سنگ مرمر در بغلان به دو شرکت خصوصی واگذار شد

در همین حال، والی بغلان می‌گوید که این شرکت‌ها مکلف اند تا مطابق به قرار داد، عمل کنند.

تصویر بندانگشتی

ریاست معادن و پترولیم بغلان از واگذاری کار قرارداد استخراج یک معدن سنگ مرمر در ولسوالی دوشی این ولایت، به دو شرکت خصوصی خبر می‌دهد.

به گفته‌ی مسوولان، این معدن بیش از هزاران تُن سنگ مرمر دارد و در برابرهر تُن آن ۹۰۰ افغانی به حکومت، پرداخت می‌شود.

عادل صافی، سرپرست ریاست معادن و پترولیم بغلان، گفت: «برعلاوه این‌که این‌ها کارخودرا پیش می‌برند، اینجا به نمایندگی از وزارت معادن انجنیران موظف وجود دارند و از کارهای‌شان به صورت فنی نظارت می‌کنند.»

عبید، مسوول شرکت قراردادی، می‌گوید: «ما این مواد را که استخراج می‌کنیم اول کوشش می‌کنیم که اول ضرورت‌های افغانستان را پوره کنیم و بعدا با کشور‌های چین، ازبیکستان و ترکیه صحبت کردیم با آن‌ها قرارداد خواهیم کرد.»

شماری از باشند‌گان محل می‌گویند که با استخراج سنگ مرمر، باید جاده‌های این روستا بازسازی و زمینه کار برای آنان نیز، فراهم شود.

جمال الدین، باشنده بغلان، گفت: «خواست مردم این است که توجه کنند به باز‌سازی سرک، مردم به سرک نیاز دارند. هنگام مریضی ورفتن به بازار.»

متین باشنده، باشنده دیگر بغلان، گفت: «باید بیوه و بیچاره صاحب یک لقمه نان شوند. هرچند رزق را خداوند می‌دهد، باید این‌ها سبب شوند.»

محمد یوسف عمر، ولسوال دوشی بغلان، گفت: «این شرکت که در اینجا کار می‌کند خواهش ما این است که سرک‌های خراب را باز‌سازی کند و به مشکلان مردم رسیدگی شود.»

در همین حال، والی بغلان می‌گوید که این شرکت‌ها مکلف اند تا مطابق به قرار داد، عمل کنند.

عبدالرحمن حقانی، والی بغلان، گفت: «به مردم این وعده را می‌دهیم که برای شما خدمات عامه می‌شود سرک جور خواهد شد و دیگر مکتب، مدرسه، مسجد برای شما ساخته خواهد شد خو باید کمی وقت برای ما داده شود.»

ریاست معادن و پترولیم بغلان می‌گوید که این سنگ مرمر افزون بر داخل کشور، به بیرون از افغانستان نیز صادرمی شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره