Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش ۸۰ درصدی فرآورده‌های کشاورزی در بادغیس

ریاست زراعت و آبیاری بادغیس از کاهش هشتاد درصدی فرآورده‌های کشاورزی در اثر خشک‌سالی و عدم بارش به موقع در این ولایت، خبر می‌دهد.

به گفته‌ی این ریاست، میزان بارندگی در بادغیس نسبت به سال‌های دیگر، به گونه‌ی کم‌‌پیشینه‌ کاهش داشته است.

آخندزاده عبدالحی منیر، رییس زراعت، آبیاری و مالداری بادغیس، گفت: «سال گذشته چون زیاد سرد، برف بود و به دنبال آن بارندگی هم متوقف شد، خشک‌سالی آمد، امکان دارد هشتاد درصد مردم از خشک‌سالی‌ها زیان دیده باشند. شاید بیست فیصد گندم، زیره، نخود و غیره حاصل داده باشد، اما بقیه هشتاد درصد آن حاصل نداده است.»

عبدالهادی ترابی، سرپرست ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بادغیس، گفت: «حالا سرویس جریان دارد تا هنوز تقریبا به ۲ هزار خانواده هم سرویس صورت گرفته است.»

در همین حال، شماری از کشاورزان که در پی خشک‌سالی کم‌پیشینه در این ولایت، فرآورده‌های کشاورزی خود را از دست داده‌اند، از اوضاع بد اقتصادی خود سخن می‌زنند.

عبدالهادی به طلوع‌نیوز، گفت: «زیره نشد، نخود نشد، گندم و هر چیز را از جاهای دیگر خریداری می کنیم.»

صبغت‌الله، کشاورز در این باره می‌گوید: «کشت زراعت ما از بین رفته است. کشت زیر، نخود، جو و گندم همه. کاملاً تاوان کرده ایم.»

عبدالله، کشاورز دیگر گفت: «به علت خشک‌سالی به اصطلاح همین کشت و کار این‌ها که است بسیاری اش خشک شده است. به دلیل کم آبی بسیار مردم به مشکلات زندگی می‌کنند.»

شمار دیگری از این کشاورزان از حکومت و نهاد‌های مدد‌رسان می‌خواهند تا آنان را همکاری کنند.

بسم‌الله، کشاورز دیگر، گفت: «مردم خوار و غریب اند برادر. همه در زیر فقر و در به در و خاک به سر استند می‌خواهیم که به ما بیش‌تر کمک شود.»

با این حال، ریاست مبارزه باحوادث طبیعی بادغیس می‌گوید که این اداره با همکاری نهاد‌های مدد‌رسان در سال پار، برای ۵۲ هزار خانواده آسیب دیده از سیلاب و خشک‌سالی، کمک کرده‌اند.

کاهش ۸۰ درصدی فرآورده‌های کشاورزی در بادغیس

شمار دیگری از این کشاورزان از حکومت و نهاد‌های مدد‌رسان می‌خواهند تا آنان را همکاری کنند.

تصویر بندانگشتی

ریاست زراعت و آبیاری بادغیس از کاهش هشتاد درصدی فرآورده‌های کشاورزی در اثر خشک‌سالی و عدم بارش به موقع در این ولایت، خبر می‌دهد.

به گفته‌ی این ریاست، میزان بارندگی در بادغیس نسبت به سال‌های دیگر، به گونه‌ی کم‌‌پیشینه‌ کاهش داشته است.

آخندزاده عبدالحی منیر، رییس زراعت، آبیاری و مالداری بادغیس، گفت: «سال گذشته چون زیاد سرد، برف بود و به دنبال آن بارندگی هم متوقف شد، خشک‌سالی آمد، امکان دارد هشتاد درصد مردم از خشک‌سالی‌ها زیان دیده باشند. شاید بیست فیصد گندم، زیره، نخود و غیره حاصل داده باشد، اما بقیه هشتاد درصد آن حاصل نداده است.»

عبدالهادی ترابی، سرپرست ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بادغیس، گفت: «حالا سرویس جریان دارد تا هنوز تقریبا به ۲ هزار خانواده هم سرویس صورت گرفته است.»

در همین حال، شماری از کشاورزان که در پی خشک‌سالی کم‌پیشینه در این ولایت، فرآورده‌های کشاورزی خود را از دست داده‌اند، از اوضاع بد اقتصادی خود سخن می‌زنند.

عبدالهادی به طلوع‌نیوز، گفت: «زیره نشد، نخود نشد، گندم و هر چیز را از جاهای دیگر خریداری می کنیم.»

صبغت‌الله، کشاورز در این باره می‌گوید: «کشت زراعت ما از بین رفته است. کشت زیر، نخود، جو و گندم همه. کاملاً تاوان کرده ایم.»

عبدالله، کشاورز دیگر گفت: «به علت خشک‌سالی به اصطلاح همین کشت و کار این‌ها که است بسیاری اش خشک شده است. به دلیل کم آبی بسیار مردم به مشکلات زندگی می‌کنند.»

شمار دیگری از این کشاورزان از حکومت و نهاد‌های مدد‌رسان می‌خواهند تا آنان را همکاری کنند.

بسم‌الله، کشاورز دیگر، گفت: «مردم خوار و غریب اند برادر. همه در زیر فقر و در به در و خاک به سر استند می‌خواهیم که به ما بیش‌تر کمک شود.»

با این حال، ریاست مبارزه باحوادث طبیعی بادغیس می‌گوید که این اداره با همکاری نهاد‌های مدد‌رسان در سال پار، برای ۵۲ هزار خانواده آسیب دیده از سیلاب و خشک‌سالی، کمک کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره