Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشندگان پکتیکا: استفاده از کلدار پاکستان در داد و ستد برای ما زیان‌آور است

شماری از باشندگان پکتیکا می‌گویند که داد و ستد در مرکز و تمامی ولسوالی‌های این ولایت با کلدار پاکستانی انجام می‌شود که برای بسیاری‌ها زیان‌آور است.

باشندگان به‌ویژه دکان‌داران در این ولایت از مسوولان محلی می‌خواهند تا مانع استفاده از کلدار پاکستانی در داد و ستد شوند.

این در حالی‌ست تلاش‌های زیادی در بیست سال گذشته به هدف ترویج بانک‌نوت‌های افغانی در پکتیکا و ولایت دیگر ولایت‌های مرزی انجام شده که نتیجه‌ی دلخواه در پی نداشته است.

عنايت،  دکان‌دار در پکتيکا، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «افغانی پول خود ما است باید رایج شود و وظیفه حکومت است که قبال بانک نوت‌های کهنه، و در این کار نقص زیاد است سراسر نقص است.»

دل آغا، دکان‌دار دیگر در پکتیکا می‌گوید: «اکثر دکانداران در این هم خطا می‌کنند که افغانی را حساب می‌کنند و کلدار می‌گیرند.»

باشندگان پکتیکا از مسوولان می‌خواهند که هرچه زودتر بالای استفاده از کلدار پاکستانی ممنوعیت وضع کنند.

شمس الله، باشنده شهر شرنه، چنین می‌گوید: «چندین بار است که اینجا اعلان شده است که پول کلدار ممنوع است و افغانی را شروع کنند و دوباره تمام داد ستد به کلدار می‎شود.»

فیض الله جمال، والی پکتیکا می‌گوید که به تازگی تلاش‌های جدی به هدف منع داد و ستد با کلدار پاکستانی در بازارهای این ولایت، آغاز شده‌اند.

والی پکتیکا گفت: «افغانی هویت خود ما است و برای ترویج هویت خود ما این کار را می‌کنیم و برای این هیئت تعیین شده است و انها طرح را ساخته و بعد ان ما اقدام عملی را شروع می‌کنیم.»

پکتیکا یکی از ولایت‌های شرقی کشور است که در امتداد خط فرضی دیورند قرار دارد و تاکنون چندین بار بالای داد و ستد باکلدار پاکستانی ممنوعیت وضع شده است.

باشندگان پکتیکا: استفاده از کلدار پاکستان در داد و ستد برای ما زیان‌آور است

فیض الله جمال، والی پکتیکا می‌گوید که به تازگی تلاش‌های جدی به هدف منع داد و ستد با کلدار پاکستانی در بازارهای این ولایت، آغاز شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان پکتیکا می‌گویند که داد و ستد در مرکز و تمامی ولسوالی‌های این ولایت با کلدار پاکستانی انجام می‌شود که برای بسیاری‌ها زیان‌آور است.

باشندگان به‌ویژه دکان‌داران در این ولایت از مسوولان محلی می‌خواهند تا مانع استفاده از کلدار پاکستانی در داد و ستد شوند.

این در حالی‌ست تلاش‌های زیادی در بیست سال گذشته به هدف ترویج بانک‌نوت‌های افغانی در پکتیکا و ولایت دیگر ولایت‌های مرزی انجام شده که نتیجه‌ی دلخواه در پی نداشته است.

عنايت،  دکان‌دار در پکتيکا، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «افغانی پول خود ما است باید رایج شود و وظیفه حکومت است که قبال بانک نوت‌های کهنه، و در این کار نقص زیاد است سراسر نقص است.»

دل آغا، دکان‌دار دیگر در پکتیکا می‌گوید: «اکثر دکانداران در این هم خطا می‌کنند که افغانی را حساب می‌کنند و کلدار می‌گیرند.»

باشندگان پکتیکا از مسوولان می‌خواهند که هرچه زودتر بالای استفاده از کلدار پاکستانی ممنوعیت وضع کنند.

شمس الله، باشنده شهر شرنه، چنین می‌گوید: «چندین بار است که اینجا اعلان شده است که پول کلدار ممنوع است و افغانی را شروع کنند و دوباره تمام داد ستد به کلدار می‎شود.»

فیض الله جمال، والی پکتیکا می‌گوید که به تازگی تلاش‌های جدی به هدف منع داد و ستد با کلدار پاکستانی در بازارهای این ولایت، آغاز شده‌اند.

والی پکتیکا گفت: «افغانی هویت خود ما است و برای ترویج هویت خود ما این کار را می‌کنیم و برای این هیئت تعیین شده است و انها طرح را ساخته و بعد ان ما اقدام عملی را شروع می‌کنیم.»

پکتیکا یکی از ولایت‌های شرقی کشور است که در امتداد خط فرضی دیورند قرار دارد و تاکنون چندین بار بالای داد و ستد باکلدار پاکستانی ممنوعیت وضع شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره