Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزش تند باد؛ کشاورزان در نیمروز زیانمند شده‌اند

وزش تند باد‌های شدید در نیمروز، کشاورزان در این ولایت را زیانمند ساخته است.

شماری از کشاورزان در نیمروز می‌گویند که این تند باد‌ها سبب خشک شدن آب و زمین‌های کشاورزی‌شان شده است.

پیرمحمد که باشنده شهر زرنج است می‌گوید که هزینه خانواده‌ ۴ نفری‌اش را از طریق کشاورزی تامین می‌کند، اما وزش تند باد‌های شدید، به فرآورده‌های کشاورزی او، زیان‌های جدی وارد کرده است.

پیر محمد، به طلوع‌نیوز، گفت: «امسال ما کشت کردیم اما امسال روی کشت ما را خاک گرفت و به دلیل تند بادها نتوانستیم حاصلی برداشت کنیم و آب ما نیز خشک شده است.»

محمد ابراهیم، باشنده در این باره، می‌گوید: «تند بادها نمی‌گذارد که کشاورزان به گونه‌ی عادی از کشت شان استفاده کنند.»

شرف‌الدین، باشنده دیگر نیمروز، گفت: «تندبادها به مردم بسیار زیان رسانده است و ما در روز سه چهار بار دکان‌های خود را پاک می‌کنیم، اما بازهم از دست خاک به عذاب استیم.»

از نظر پزشکی، این تندباد‌ها، برای شهروندان کشور، بیماری‌های گوناگون مانند آسم، سرطان ریه و بیماری‌های روانی را نیز، در پی دارد.

مجاهد صمیم، پزشک، گفت: «آلودگی هوا یکی از خطرات محیط زیست است که نقش مهمی در بروز امراض برای انسان‌ها دارد مانند آسم، سرطان ریه و وزن کم در کودکان شود و یا بیماری‌های دیگر.»

با این حال، مسوولان محلی نیمروز، بر پشتیبانی از کشاورزان آسیب دیده از این تندباد‌ها، سخن می‌زند.

نعمت الله محمدی، سرپرست اطلاعات و فرهنگ نیمروز، گفت: «امارت اسلامی افغانستان متعهد به همکاری با کسانی است که در اثر تندبادها به آن‌ها و به اموال شان خسارت وارد شده است.»

نیمروز از ولایت‌های است که همه ساله باد‌های معروف ۱۲۰ روز در آن رخ می‌دهد، اما این روز‌ها تند باد‌ها در این ولایت، کم پیشنه گفته شده است.

وزش تند باد؛ کشاورزان در نیمروز زیانمند شده‌اند

با این حال، مسوولان محلی نیمروز، بر پشتیبانی از کشاورزان آسیب دیده از این تندباد‌ها، سخن می‌زند.

تصویر بندانگشتی

وزش تند باد‌های شدید در نیمروز، کشاورزان در این ولایت را زیانمند ساخته است.

شماری از کشاورزان در نیمروز می‌گویند که این تند باد‌ها سبب خشک شدن آب و زمین‌های کشاورزی‌شان شده است.

پیرمحمد که باشنده شهر زرنج است می‌گوید که هزینه خانواده‌ ۴ نفری‌اش را از طریق کشاورزی تامین می‌کند، اما وزش تند باد‌های شدید، به فرآورده‌های کشاورزی او، زیان‌های جدی وارد کرده است.

پیر محمد، به طلوع‌نیوز، گفت: «امسال ما کشت کردیم اما امسال روی کشت ما را خاک گرفت و به دلیل تند بادها نتوانستیم حاصلی برداشت کنیم و آب ما نیز خشک شده است.»

محمد ابراهیم، باشنده در این باره، می‌گوید: «تند بادها نمی‌گذارد که کشاورزان به گونه‌ی عادی از کشت شان استفاده کنند.»

شرف‌الدین، باشنده دیگر نیمروز، گفت: «تندبادها به مردم بسیار زیان رسانده است و ما در روز سه چهار بار دکان‌های خود را پاک می‌کنیم، اما بازهم از دست خاک به عذاب استیم.»

از نظر پزشکی، این تندباد‌ها، برای شهروندان کشور، بیماری‌های گوناگون مانند آسم، سرطان ریه و بیماری‌های روانی را نیز، در پی دارد.

مجاهد صمیم، پزشک، گفت: «آلودگی هوا یکی از خطرات محیط زیست است که نقش مهمی در بروز امراض برای انسان‌ها دارد مانند آسم، سرطان ریه و وزن کم در کودکان شود و یا بیماری‌های دیگر.»

با این حال، مسوولان محلی نیمروز، بر پشتیبانی از کشاورزان آسیب دیده از این تندباد‌ها، سخن می‌زند.

نعمت الله محمدی، سرپرست اطلاعات و فرهنگ نیمروز، گفت: «امارت اسلامی افغانستان متعهد به همکاری با کسانی است که در اثر تندبادها به آن‌ها و به اموال شان خسارت وارد شده است.»

نیمروز از ولایت‌های است که همه ساله باد‌های معروف ۱۲۰ روز در آن رخ می‌دهد، اما این روز‌ها تند باد‌ها در این ولایت، کم پیشنه گفته شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره