Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بحران خشک‌سالی؛ دام‌داران در بامیان از کم‌بود علوفه شکایت دارند

شماری از دام‌داران در بامیان می‌گویند که علوفه حیوانات به علت خشک‌سالی در این ولایت کاهش یافته که درنتیجه کشاورزی به ویژه دام‌داری را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است.

کم‌بود علوفه تنها مشکل دام‌داران بامیانی نیست، بل بروز بیماری‌های گوناگون حیوانی نیز اثر بدی روی دام‌داری گذاشته و درآمد دام‌داران را کاهش داده است.

محمد کاظم یکی از دام‌داران در بامیان است. او می‌گوید که پیش از این نزدیک به ۱۰۰ گوسفند را نگه‌داری می‌کرد؛ اما حالا نمی‌تواند برای ۱۰ راس گوسفند خود علوفه تامین کند.

محمدکاظم به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «حالی خشک‌سالی آن‌قدر تاثیر گذاشته که آن وقت پنجاه یا شصت گوسفند نگهداری می‌کردم و از هیچ چیزی خبر نداشتم. حالا که ده گوسفند نگه‌داری می‌کنم در مشکلات هستیم. حالا اولادهای ما چوپانی‌اش را می‌کند. خودم از چاه برای شان آب می‌دهم.»

دام‌داران می‌افزایند که در گذشته هزینه‌های زندگی خود را از دام‌داری به خوبی تامین می‌کردند؛ اما اکنون چرخاندن چرخ روزگار برای آنان مشکل شده است.

محمد عالم، دام‌دار در بامیان، گفت: «خشک‌سالی و آفت دوام‌دار مردم را با چالش مواجه کرده است که سال به سال از تعداد مواشی‌های مردم کاسته شده است.»

محمد باقر، یکی دیگر از دام‌داران در بامیان گفت: «هشتاد فیصد مردم دام‌های شان را فروخته‌اند چون هم مریضی است و هم خشک‌سالی.»

با این حال، ریاست زراعت و مالداری بامیان می‌گوید که در سال روان خورشیدی، ۹۰۰ تن مواد خوراکه حیوانی و ۲۵۰‌هزار دوز واکسین را، به پشتیبانی از دام‌داری به باشندگان توزیع کرده است.

گلاب‌الدین رب دوست، رییس زراعت و مالداری بامیان، به طلوع‌نیوز گفت: «بیش‌تر از ۹۰۰ تُن مواد خوراکه توزیع داشتیم. همچنان بیش از ۲٥۰هزار واکسین مختلف‌النوع در سطح ولایت تطبیق کرده‌ایم.»

پس از کشاورزی در بامیان، دام‌داری دومین و کلیدی‌ترین بخش درآمد برای بسیاری از باشندگان این ولایت به شمار می‌رود و دام‌داران از مسوولان می‌خواهند تا به مشکلات آنان، به‌گونه‌ی جدی رسیدگی کنند.

بحران خشک‌سالی؛ دام‌داران در بامیان از کم‌بود علوفه شکایت دارند

دام‌داران می‌افزایند که در گذشته هزینه‌های زندگی خود را از دام‌داری به خوبی تامین می‌کردند؛ اما اکنون چرخاندن چرخ روزگار برای آنان مشکل شده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از دام‌داران در بامیان می‌گویند که علوفه حیوانات به علت خشک‌سالی در این ولایت کاهش یافته که درنتیجه کشاورزی به ویژه دام‌داری را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است.

کم‌بود علوفه تنها مشکل دام‌داران بامیانی نیست، بل بروز بیماری‌های گوناگون حیوانی نیز اثر بدی روی دام‌داری گذاشته و درآمد دام‌داران را کاهش داده است.

محمد کاظم یکی از دام‌داران در بامیان است. او می‌گوید که پیش از این نزدیک به ۱۰۰ گوسفند را نگه‌داری می‌کرد؛ اما حالا نمی‌تواند برای ۱۰ راس گوسفند خود علوفه تامین کند.

محمدکاظم به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «حالی خشک‌سالی آن‌قدر تاثیر گذاشته که آن وقت پنجاه یا شصت گوسفند نگهداری می‌کردم و از هیچ چیزی خبر نداشتم. حالا که ده گوسفند نگه‌داری می‌کنم در مشکلات هستیم. حالا اولادهای ما چوپانی‌اش را می‌کند. خودم از چاه برای شان آب می‌دهم.»

دام‌داران می‌افزایند که در گذشته هزینه‌های زندگی خود را از دام‌داری به خوبی تامین می‌کردند؛ اما اکنون چرخاندن چرخ روزگار برای آنان مشکل شده است.

محمد عالم، دام‌دار در بامیان، گفت: «خشک‌سالی و آفت دوام‌دار مردم را با چالش مواجه کرده است که سال به سال از تعداد مواشی‌های مردم کاسته شده است.»

محمد باقر، یکی دیگر از دام‌داران در بامیان گفت: «هشتاد فیصد مردم دام‌های شان را فروخته‌اند چون هم مریضی است و هم خشک‌سالی.»

با این حال، ریاست زراعت و مالداری بامیان می‌گوید که در سال روان خورشیدی، ۹۰۰ تن مواد خوراکه حیوانی و ۲۵۰‌هزار دوز واکسین را، به پشتیبانی از دام‌داری به باشندگان توزیع کرده است.

گلاب‌الدین رب دوست، رییس زراعت و مالداری بامیان، به طلوع‌نیوز گفت: «بیش‌تر از ۹۰۰ تُن مواد خوراکه توزیع داشتیم. همچنان بیش از ۲٥۰هزار واکسین مختلف‌النوع در سطح ولایت تطبیق کرده‌ایم.»

پس از کشاورزی در بامیان، دام‌داری دومین و کلیدی‌ترین بخش درآمد برای بسیاری از باشندگان این ولایت به شمار می‌رود و دام‌داران از مسوولان می‌خواهند تا به مشکلات آنان، به‌گونه‌ی جدی رسیدگی کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره