Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معلولان در مزارشریف خواهان بازنگری تصمیم توقف فعالیت کمیته سویدن شدند

شماری از افراد دارای معلولیت در شهر مزارشریف، از حکومت سرپرست خواستار بازنگری در تصمیم متوقف ساختن فعالیت‌های کمیته سویدن در کشور هستند.

سید محمد یزدان‌پرست، به خبرنگار طلوع‌نیوز، گفت: «کمیته سویدن برای افغانستان با ۷ کتگوری (بخش) افراد دارای معلولیت کمک می‌کند که توقف فعالیت آن تمام اقشار آسیب‌پذیر به ویژه افراد دارای معلولیت را متاثر می‌سازد.»

الف خان، عضو شبکه دادخواهی برای افراد دارای معلولیت، گفت: «این نهاد در ۴ دهه گذشته برای دست‌گیری افراد دارای معلولیت و فراهم‌آوری فرصت‌های آموزشی برای این قشر برنامه‌های موثر را در افغانستان روی دست گرفته است.»

به‌گفته‌ی آنان، کمیته سویدن، برای معلولان همکاری زیادی می‌کند و اگر جلوی فعالیت این نهاد گرفته شود، آنان در بی‌سرنوشتی قرار خواهند گرفت.

عبدالرحیم صفا، مسوول انجمن نابینایان در بلخ، گفت: «کمیته سویدت مرکزهای‌اش باز شود که فعالیت‌های اش برای این قشر دوباره آغاز شود.»

در همین حال، رییس شهدا و معلولان بلخ می‌گوید که در این مورد، از تصمیم رهبری امارت اسلامی، پیروی خواهند کرد.

جان محمد حکمت، رییس شهداء ومعلولان ولایت بلخ، گفت: «ما به تمام معلولان اطمینان می‌دهیم که تشویش نکنند و ما از آنچه که امر شده پیروی می‌کنیم.»

این درحالی است که پس از به آتش کشیدن قرآن کریم از سوی یک مرد عراقی در سویدن خشم مسلمان جهان را برانگیخت و حکومت سرپرست در واکنش به این کار، تمام فعالیت‌های سویدن در کشور را متوقف کرد.

معلولان در مزارشریف خواهان بازنگری تصمیم توقف فعالیت کمیته سویدن شدند

در همین حال، رییس شهدا و معلولان بلخ می‌گوید که در این مورد، از تصمیم رهبری امارت اسلامی، پیروی خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

شماری از افراد دارای معلولیت در شهر مزارشریف، از حکومت سرپرست خواستار بازنگری در تصمیم متوقف ساختن فعالیت‌های کمیته سویدن در کشور هستند.

سید محمد یزدان‌پرست، به خبرنگار طلوع‌نیوز، گفت: «کمیته سویدن برای افغانستان با ۷ کتگوری (بخش) افراد دارای معلولیت کمک می‌کند که توقف فعالیت آن تمام اقشار آسیب‌پذیر به ویژه افراد دارای معلولیت را متاثر می‌سازد.»

الف خان، عضو شبکه دادخواهی برای افراد دارای معلولیت، گفت: «این نهاد در ۴ دهه گذشته برای دست‌گیری افراد دارای معلولیت و فراهم‌آوری فرصت‌های آموزشی برای این قشر برنامه‌های موثر را در افغانستان روی دست گرفته است.»

به‌گفته‌ی آنان، کمیته سویدن، برای معلولان همکاری زیادی می‌کند و اگر جلوی فعالیت این نهاد گرفته شود، آنان در بی‌سرنوشتی قرار خواهند گرفت.

عبدالرحیم صفا، مسوول انجمن نابینایان در بلخ، گفت: «کمیته سویدت مرکزهای‌اش باز شود که فعالیت‌های اش برای این قشر دوباره آغاز شود.»

در همین حال، رییس شهدا و معلولان بلخ می‌گوید که در این مورد، از تصمیم رهبری امارت اسلامی، پیروی خواهند کرد.

جان محمد حکمت، رییس شهداء ومعلولان ولایت بلخ، گفت: «ما به تمام معلولان اطمینان می‌دهیم که تشویش نکنند و ما از آنچه که امر شده پیروی می‌کنیم.»

این درحالی است که پس از به آتش کشیدن قرآن کریم از سوی یک مرد عراقی در سویدن خشم مسلمان جهان را برانگیخت و حکومت سرپرست در واکنش به این کار، تمام فعالیت‌های سویدن در کشور را متوقف کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره