Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اتحادیه ملی زعفران‌کاران: صادرات زعفران کاهش یافته

اتحادیه ملی زعفران‌کاران کشور از کاهش صادرات زعفران خبر می‌دهد.

به گفته‌ی مسوولان این اتحادیه، به علت توقف پروازها میان افغانستان و بسیاری از کشورها، زعفران کشور همانند گذشته به گونه‌ی مستقیم به بازارهای اروپا و امریکا نمی‌رسد.

بشیراحمد بشیری، رییس اتحادیه ملی زعفران‌کاران کشور، گفت: «سد راه صادرکننده‌ها مشکلات زیاد داریم که یکی از آن‌ها محدودیت در پروازها است که نمی‌توانند به همه‌ی کشورها مخصوصا اروپا، امریکا و سایر کشورها صادرات داشته باشند در گذشته‌ها ما به شکل نورمال صادرات داشتیم.»

در همین حال، دنمارک با راه‌اندازی یک پروژه بیش‌تر از یک میلیون دالری، تلاش دارد تا زمینه فروش زعفران افغانستان را در بازارهای اروپا و امریکا فراهم سازد.

خالد ودان، مسوول موسسه حمایت کننده، گفت: «زعفران کشور کنون بازار ندارد و نه در کشورهای همسایه ما صادر می‌شود تمرکز ما فعلا بر این است که چطور می‌توانیم برای زعفران کشور در بازارهای اروپا بازار پیدا کنیم.»

به گفته‌ی شماری از زعفران کاران در هرات، به علت چالش‌ها در سیستم بانکی کشور، دریافت پول زعفران صادراتی از کشورهای مختلف دشوار شده است.

جلیل احمد کریمی، مسوول شرکت تولید کننده زعفران در هرات، گفت: «مشکل پولی به افغانستان است ما قبل از تحولات صادر کردیم ولی تاکنون پول ما تی تی نشده (به حساب بانکی نه آمده است.) است و تمام شرکت‌ها این مشکل را دارد.»

کمال الدین علیزی، مسوول شرکت تولید کننده زعفران در هرات، می‌گوید: «در عرصه بازاریابی مشکلات ما زیاد است و ما دست‌رسی ما به این بازارها خیلی کم است چون هم‌اکنون ارتباطات هوایی و زمینی بند است.»

بصیراحمد طبیب، سرپرست آمریت امور زراعتی ریاست زراعت و آبیاری هرات، گفت: «اگر بازاریابی در بیرون از کشور صورت گیرد صادرات زیاد می‌شود.»

بر بنیاد آمارهای اتحادیه ملی زعفران‌کاران، بیش‌تر از ۹۰ درصد زعفران کشور در هرات تولید می‌شود.

امسال از نزدیک به هشت هزار هکتار زمین، بیش‌تر از نزده تُن زعفران به دست آمده است.

اتحادیه ملی زعفران‌کاران: صادرات زعفران کاهش یافته

به گفته‌ی شماری از زعفران کاران در هرات، به علت چالش‌ها در سیستم بانکی کشور، دریافت پول زعفران صادراتی از کشورهای مختلف دشوار شده است.

تصویر بندانگشتی

اتحادیه ملی زعفران‌کاران کشور از کاهش صادرات زعفران خبر می‌دهد.

به گفته‌ی مسوولان این اتحادیه، به علت توقف پروازها میان افغانستان و بسیاری از کشورها، زعفران کشور همانند گذشته به گونه‌ی مستقیم به بازارهای اروپا و امریکا نمی‌رسد.

بشیراحمد بشیری، رییس اتحادیه ملی زعفران‌کاران کشور، گفت: «سد راه صادرکننده‌ها مشکلات زیاد داریم که یکی از آن‌ها محدودیت در پروازها است که نمی‌توانند به همه‌ی کشورها مخصوصا اروپا، امریکا و سایر کشورها صادرات داشته باشند در گذشته‌ها ما به شکل نورمال صادرات داشتیم.»

در همین حال، دنمارک با راه‌اندازی یک پروژه بیش‌تر از یک میلیون دالری، تلاش دارد تا زمینه فروش زعفران افغانستان را در بازارهای اروپا و امریکا فراهم سازد.

خالد ودان، مسوول موسسه حمایت کننده، گفت: «زعفران کشور کنون بازار ندارد و نه در کشورهای همسایه ما صادر می‌شود تمرکز ما فعلا بر این است که چطور می‌توانیم برای زعفران کشور در بازارهای اروپا بازار پیدا کنیم.»

به گفته‌ی شماری از زعفران کاران در هرات، به علت چالش‌ها در سیستم بانکی کشور، دریافت پول زعفران صادراتی از کشورهای مختلف دشوار شده است.

جلیل احمد کریمی، مسوول شرکت تولید کننده زعفران در هرات، گفت: «مشکل پولی به افغانستان است ما قبل از تحولات صادر کردیم ولی تاکنون پول ما تی تی نشده (به حساب بانکی نه آمده است.) است و تمام شرکت‌ها این مشکل را دارد.»

کمال الدین علیزی، مسوول شرکت تولید کننده زعفران در هرات، می‌گوید: «در عرصه بازاریابی مشکلات ما زیاد است و ما دست‌رسی ما به این بازارها خیلی کم است چون هم‌اکنون ارتباطات هوایی و زمینی بند است.»

بصیراحمد طبیب، سرپرست آمریت امور زراعتی ریاست زراعت و آبیاری هرات، گفت: «اگر بازاریابی در بیرون از کشور صورت گیرد صادرات زیاد می‌شود.»

بر بنیاد آمارهای اتحادیه ملی زعفران‌کاران، بیش‌تر از ۹۰ درصد زعفران کشور در هرات تولید می‌شود.

امسال از نزدیک به هشت هزار هکتار زمین، بیش‌تر از نزده تُن زعفران به دست آمده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره