Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ریاست کار و امور اجتماعی: ده‌ها کودک از ایران به نیمروز برگشتانده می‌شوند

محمد عمر زبیر، رییس کار و امور اجتماعی نیمروز می‌گوید که روزانه ده‌ها کودک افغان، از ایران به ولایت نیمروز برگشتانده می‌شوند.

به گفته‌ی او، بیش‌تر این کودکان هزینه پیوستن به خانواده و بسته‌گان خود در ولایت‌های‌شان را ندارند و در بی‌سرنوشتی بسر می‌برند.

رییس کار و امور اجتماعی نیمروز، گفت: «رفت و آمد کودکان در مرز بسیار زیاد شده است، یعنی ازدحام‌اش بیش‌تر شده است. در شب و روز بسیار مردم برگشت می‌خورند، کودکان زیادی پیدا می‌شوند. اکنون مؤسسه‌ها کار نمی‌کنند و ما تلاش داریم که خود ما این کودکان را به ولایت‌های‌شان بفرستیم.»

شبیر احمد ۱۴ ساله زمانی‌که قصد داشت به گونه‌ی غیر قانونی با خانواده‌اش به ایران برود، از سوی نیرو‌های امنیتی آن کشور، بازداشت و به نیمروز برگردانده شده است.

او اکنون بدون داشتن هزینه سفر در ولایت نیمروز، در بی‌سرنوشتی بسر می‌برد.

شبیر احمد، به طلوع‌نیوز، گفت: «در اردوگاه افراد بی‌شمار وجود داشت. زیر سن، کلان، خورد، کودک دار، ‌فامیل دار، هر گونه افراد بودند و حتی نان خوردن خود را نداشتند.»

از سویی هم، برخی از این کودکان که خانواده‌های‌شان در ایران به سر می‌برند، از حکومت سرپرست خواهان حل چالش‌های‌شان هستند.

محب الله، باشنده غور، گفت: «ما را دستگیر کردند، به اردوگاه فرستادند و پول نداشتیم. یک هفته می‌شود که تشنه و گرسنه استیم.»

میراحمد، باشنده بادغیس، می‌گوید: «ما را از بندر عباس گرفت و اردوگاه برد، حالا کرایه رفت را نداریم، نمی‌دانیم چگونه خانه برویم.»

به باور کارشناسان، فقر و بی‌کاری روز افزون در کشور، سبب شده است تا افراد زیر سن قانونی نیز، دست به مهاجرت‌های غیر قانونی بزنند.

محمود محمودی، استاد دانشگاه، گفت: «وقتی به افغانستان می‌آیند، اینجا هم بخاطر مشکلات و چالش‌های اقتصادی که وجود دارد یک میکانیزم یک سیستمی برای حمایت همه جانبه که بتواند این اطفال را به شکل مصوون به خانواده‌های‌شان تسلیم بدهند، وجود ندارد.»

این درحالی است که بربنیاد گزارش‌ها، از دوسال به این‌سو، آمار کودکانی که به علت اوضاع بد اقتصادی خانواده‌های خود در کشور، از آموزش بازمانده‌اند و دست به مهاجرت‌های غیرقانونی می‌زنند، افزایش یافته است.

ریاست کار و امور اجتماعی: ده‌ها کودک از ایران به نیمروز برگشتانده می‌شوند

به باور کارشناسان، فقر و بی‌کاری روز افزون در کشور، سبب شده است تا افراد زیر سن قانونی نیز، دست به مهاجرت‌های غیر قانونی بزنند.

تصویر بندانگشتی

محمد عمر زبیر، رییس کار و امور اجتماعی نیمروز می‌گوید که روزانه ده‌ها کودک افغان، از ایران به ولایت نیمروز برگشتانده می‌شوند.

به گفته‌ی او، بیش‌تر این کودکان هزینه پیوستن به خانواده و بسته‌گان خود در ولایت‌های‌شان را ندارند و در بی‌سرنوشتی بسر می‌برند.

رییس کار و امور اجتماعی نیمروز، گفت: «رفت و آمد کودکان در مرز بسیار زیاد شده است، یعنی ازدحام‌اش بیش‌تر شده است. در شب و روز بسیار مردم برگشت می‌خورند، کودکان زیادی پیدا می‌شوند. اکنون مؤسسه‌ها کار نمی‌کنند و ما تلاش داریم که خود ما این کودکان را به ولایت‌های‌شان بفرستیم.»

شبیر احمد ۱۴ ساله زمانی‌که قصد داشت به گونه‌ی غیر قانونی با خانواده‌اش به ایران برود، از سوی نیرو‌های امنیتی آن کشور، بازداشت و به نیمروز برگردانده شده است.

او اکنون بدون داشتن هزینه سفر در ولایت نیمروز، در بی‌سرنوشتی بسر می‌برد.

شبیر احمد، به طلوع‌نیوز، گفت: «در اردوگاه افراد بی‌شمار وجود داشت. زیر سن، کلان، خورد، کودک دار، ‌فامیل دار، هر گونه افراد بودند و حتی نان خوردن خود را نداشتند.»

از سویی هم، برخی از این کودکان که خانواده‌های‌شان در ایران به سر می‌برند، از حکومت سرپرست خواهان حل چالش‌های‌شان هستند.

محب الله، باشنده غور، گفت: «ما را دستگیر کردند، به اردوگاه فرستادند و پول نداشتیم. یک هفته می‌شود که تشنه و گرسنه استیم.»

میراحمد، باشنده بادغیس، می‌گوید: «ما را از بندر عباس گرفت و اردوگاه برد، حالا کرایه رفت را نداریم، نمی‌دانیم چگونه خانه برویم.»

به باور کارشناسان، فقر و بی‌کاری روز افزون در کشور، سبب شده است تا افراد زیر سن قانونی نیز، دست به مهاجرت‌های غیر قانونی بزنند.

محمود محمودی، استاد دانشگاه، گفت: «وقتی به افغانستان می‌آیند، اینجا هم بخاطر مشکلات و چالش‌های اقتصادی که وجود دارد یک میکانیزم یک سیستمی برای حمایت همه جانبه که بتواند این اطفال را به شکل مصوون به خانواده‌های‌شان تسلیم بدهند، وجود ندارد.»

این درحالی است که بربنیاد گزارش‌ها، از دوسال به این‌سو، آمار کودکانی که به علت اوضاع بد اقتصادی خانواده‌های خود در کشور، از آموزش بازمانده‌اند و دست به مهاجرت‌های غیرقانونی می‌زنند، افزایش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره