Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشندگان بامیان: پس از ممنوعیت زنان از بند امیر شمار گردش‌گران کاهش یافته

پس از ممنوعیت حضور بانوان در پارک ملی بند ‌امیر از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، اکنون شماری از دکانداران و باشندگان محل می‌گویند که شمارگردش‌گران کاهش یافته و این امر سبب کم‌رنگ شدن کاروبار‌شان شان شده است.

آنان از حکومت سرپرست می‌خواهند که در باره این تصمیم بازنگری کرده و به زنان که حجاب را رعایت می‌کنند، اجازه رفتن به این پارک را بدهند.

محمد علی، به طلوع‌نیوز، گفت: «وقتی امر به معروف در دهن دروازه پارک ملی‌ایستاد است، همانجا به زنان بدون حجاب بگویند که داخل پارک نشوند.»

تقی، باشنده بامیان، می‌گوید: «تقریبن ۱۵۰ خانه در اینجا است که تمام عاید‌شان از همین بند ‌امیر بود و دیگه زمین زیاد هم نیست که سال‌شان را پوره کنند.»

شماری از بانوانی که از رهگذر فروش صنایع دستی در پارک ملی بند امیر، هزینه زندگی خانواده‌های خود را تأمین می‌کنند، می‌گویند که بدون حضور زنان، ساخته‌های دستی آنان، بفروش نمی‌رسد.

رقیه احمدی، فروشنده، گفت: «فروشات همه برای زنان است او خرید را که زنان می‌کنند مردان نمی‌کنند، طبعن مردم متضرر شدند و فروشات هیچ نیست، نه تنها بند‌امیر بلکه تمام بامیان متضرر شده است.»

با این حال، شماری از گردشگران رفتن به مکان‌های تفریحی را یک حق شهروندی می‌دانند، اما از بانوان می‌خواهند تا هنگام رفتن به این مکان‌ها، حجاب اسلامی را، رعایت کنند.

مبارز محمدی، گردشگر، گفت: «خاطر یک تعداد مردم که همین بی‌نظمی، بی‌بند و باری و بی‌حجابی‌ها را دامن می‌زنند و سبب مشکلات به دیگه مردم می‌شوند، خواهش می‌کنیم تا این موضوعات را رعایت بکنند.»

میثم نظری، فعال گردشگری، گفت: «متأسفانه با وضع محدودیت از سوی اداره امر به معروف نهی از منکر امارت اسلامی، حدود یک هفته می‌شود که فوق‌العاده حضور گردشگران در بند‌ امیر و دیگر نقاط تفریحی بامیان، کم‌رنگ است.»

پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی و تأمین امنیت در شاه‌راه‌های کشور، حضور گردشگران داخلی و خارجی در مکان‌های تفریحی، به ویژه پارک ملی بند ‌امیر افزایش یافته است.

باشندگان بامیان: پس از ممنوعیت زنان از بند امیر شمار گردش‌گران کاهش یافته

با این حال، شماری از گردشگران رفتن به مکان‌های تفریحی را یک حق شهروندی می‌دانند، اما از بانوان می‌خواهند تا هنگام رفتن به این مکان‌ها، حجاب اسلامی را، رعایت کنند.

تصویر بندانگشتی

پس از ممنوعیت حضور بانوان در پارک ملی بند ‌امیر از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، اکنون شماری از دکانداران و باشندگان محل می‌گویند که شمارگردش‌گران کاهش یافته و این امر سبب کم‌رنگ شدن کاروبار‌شان شان شده است.

آنان از حکومت سرپرست می‌خواهند که در باره این تصمیم بازنگری کرده و به زنان که حجاب را رعایت می‌کنند، اجازه رفتن به این پارک را بدهند.

محمد علی، به طلوع‌نیوز، گفت: «وقتی امر به معروف در دهن دروازه پارک ملی‌ایستاد است، همانجا به زنان بدون حجاب بگویند که داخل پارک نشوند.»

تقی، باشنده بامیان، می‌گوید: «تقریبن ۱۵۰ خانه در اینجا است که تمام عاید‌شان از همین بند ‌امیر بود و دیگه زمین زیاد هم نیست که سال‌شان را پوره کنند.»

شماری از بانوانی که از رهگذر فروش صنایع دستی در پارک ملی بند امیر، هزینه زندگی خانواده‌های خود را تأمین می‌کنند، می‌گویند که بدون حضور زنان، ساخته‌های دستی آنان، بفروش نمی‌رسد.

رقیه احمدی، فروشنده، گفت: «فروشات همه برای زنان است او خرید را که زنان می‌کنند مردان نمی‌کنند، طبعن مردم متضرر شدند و فروشات هیچ نیست، نه تنها بند‌امیر بلکه تمام بامیان متضرر شده است.»

با این حال، شماری از گردشگران رفتن به مکان‌های تفریحی را یک حق شهروندی می‌دانند، اما از بانوان می‌خواهند تا هنگام رفتن به این مکان‌ها، حجاب اسلامی را، رعایت کنند.

مبارز محمدی، گردشگر، گفت: «خاطر یک تعداد مردم که همین بی‌نظمی، بی‌بند و باری و بی‌حجابی‌ها را دامن می‌زنند و سبب مشکلات به دیگه مردم می‌شوند، خواهش می‌کنیم تا این موضوعات را رعایت بکنند.»

میثم نظری، فعال گردشگری، گفت: «متأسفانه با وضع محدودیت از سوی اداره امر به معروف نهی از منکر امارت اسلامی، حدود یک هفته می‌شود که فوق‌العاده حضور گردشگران در بند‌ امیر و دیگر نقاط تفریحی بامیان، کم‌رنگ است.»

پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی و تأمین امنیت در شاه‌راه‌های کشور، حضور گردشگران داخلی و خارجی در مکان‌های تفریحی، به ویژه پارک ملی بند ‌امیر افزایش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره