Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشندگان دهراوود ارزگان از ا.ا خواهان بازسازی آبده‌های تاریخی اند

شماری از باشندگان ولسوالی دهراوود ارزگان می‌گویند که آبده‌های تاریخی در این ولسوالی، در خطر نابودی قرار دارند و از حکومت خواستار بازسازی آن، هستند.

تخت سلیمان، قلعه مورچه و سرخ قلعه از مکان‌های باستانی در این ولسوالی است که بیش از هزار سال، پیشنه‌ی تاریخی دارند و اکنون با تهدید نابودی روبه‌رو هستند.

قلعه مورچه که در مسیر جاده ترینکوت و ولسوالی دهراوود ولایت ارزگان موقعیت دارد، پیشنه‌ی تاریخی آن، به هزاران سال می‌رسد.

فضل الربی، به طلوع‌نیوز، گفت: «در ولسوالی دهراوود آثار تاریخی بسیار زیاد وجود دارد که از سال‌های زیادی به این طرف به آن هیچ توجه از سوی حکومت صورت نگرفته است و حالا در حال تخریب قرار دارند.»

رحمت الله، باشنده ارزگان، می‌گوید: «این مکان‌های تاریخی که است خیلی پیشینه دارد اما دولت به آن هیچ توجه نکرده است ای منطقه آب خوب هم دارد که باید به شکل درست جور شود که مردم برای دیدن به آن‌جا بیایند.»

عبدالشکور کریمی، استاد دانشگاه، گفت: «به همین اساس مکان‌های تاریخی چون تخت سلیمان، قلعه مورچه و سرخ قلعه این‌ها باید از سوی حکومت حفاظت شوند و مورچه هم تا جای که ما شاهد استیم احاطه نشده است.»

اما رییس اطلاعات و فرهنگ ارزگان، از بازسازی این مکان‌های تاریخی، اطمینان می‌دهد.

آغاولی قریشی، رییس اطلاعات و فرهنگ ارزگان، گفت: «در ولایت ارزگان مکان‌های تاریخی که است در کنار حفاظت آن اگر به بازسازی نیاز دارند ما کار آن را شروع کنیم که با مرکز نیز این موضوع را شریک ساخته ایم.»

افزون بر ولسوالی دهراوود، در مربوطات ترینکوت مرکز ارزگان و شماری از ولسوالی‌های دیگر این ولایت نیز، برخی آثار‌های تاریخی و باستانی وجود دارند که در اثرجنگ‌های گذشته، سخت آسیب دیده‌اند.

باشندگان دهراوود ارزگان از ا.ا خواهان بازسازی آبده‌های تاریخی اند

اما رییس اطلاعات و فرهنگ ارزگان، از بازسازی این مکان‌های تاریخی، اطمینان می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان ولسوالی دهراوود ارزگان می‌گویند که آبده‌های تاریخی در این ولسوالی، در خطر نابودی قرار دارند و از حکومت خواستار بازسازی آن، هستند.

تخت سلیمان، قلعه مورچه و سرخ قلعه از مکان‌های باستانی در این ولسوالی است که بیش از هزار سال، پیشنه‌ی تاریخی دارند و اکنون با تهدید نابودی روبه‌رو هستند.

قلعه مورچه که در مسیر جاده ترینکوت و ولسوالی دهراوود ولایت ارزگان موقعیت دارد، پیشنه‌ی تاریخی آن، به هزاران سال می‌رسد.

فضل الربی، به طلوع‌نیوز، گفت: «در ولسوالی دهراوود آثار تاریخی بسیار زیاد وجود دارد که از سال‌های زیادی به این طرف به آن هیچ توجه از سوی حکومت صورت نگرفته است و حالا در حال تخریب قرار دارند.»

رحمت الله، باشنده ارزگان، می‌گوید: «این مکان‌های تاریخی که است خیلی پیشینه دارد اما دولت به آن هیچ توجه نکرده است ای منطقه آب خوب هم دارد که باید به شکل درست جور شود که مردم برای دیدن به آن‌جا بیایند.»

عبدالشکور کریمی، استاد دانشگاه، گفت: «به همین اساس مکان‌های تاریخی چون تخت سلیمان، قلعه مورچه و سرخ قلعه این‌ها باید از سوی حکومت حفاظت شوند و مورچه هم تا جای که ما شاهد استیم احاطه نشده است.»

اما رییس اطلاعات و فرهنگ ارزگان، از بازسازی این مکان‌های تاریخی، اطمینان می‌دهد.

آغاولی قریشی، رییس اطلاعات و فرهنگ ارزگان، گفت: «در ولایت ارزگان مکان‌های تاریخی که است در کنار حفاظت آن اگر به بازسازی نیاز دارند ما کار آن را شروع کنیم که با مرکز نیز این موضوع را شریک ساخته ایم.»

افزون بر ولسوالی دهراوود، در مربوطات ترینکوت مرکز ارزگان و شماری از ولسوالی‌های دیگر این ولایت نیز، برخی آثار‌های تاریخی و باستانی وجود دارند که در اثرجنگ‌های گذشته، سخت آسیب دیده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره