Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معین جوانان: یک‌ونیم میلیون جوان دانش‌آموخته در کشور بی‌کار اند

محمد یونس راشد، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در مراسمی در جوزجان می‌گوید که هم‌اکنون یک‌ونیم میلیون جوان دانش‌آموخته در کشور بی‌کار اند.

محمد یونس راشد می‌افزاید که پس از این جوانان در بخش تجارت آنلاین به گونه‌ی مسلکی آموزش خواهند دید.

او که در مراسم فراغت ۱۰۸ جوان از یک دوره آموزشی در جوزجان سخن می‌گفت تصریح کرد که سالانه ده هزار بست در کشور خالی می‌شود و در مقایسه به میزان بی‌کاری بسیار اندک است.

معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «در افغانستان نزدیک به ۳ میلیون جوانان دانش‌آموخته داریم که نصف آنان بیکار هستند. اگر ما جوانان و یا مامورین کنونی را از وظایف شان سبک‌دوش کنیم و جوانان دیگر را به جای شان مقرر کنیم، این نیز انصاف نیست.»

مسوولان محلی جوزجان از جوانان می‌خواهند، تا برای فراگیری آموزش‌های عصری تلاش ورزند و در پیشرفت کشور سهیم شوند.

گل حیدر شفق، والی ولایت جوزجان، گفت: «ما به نوجوانان ضرورت داریم که آنان علم حاصل کنند، در بخش‌های انجینری برق و ساختمانی وغیره. هر قسم علم که باشد، ما مردم برای شان ضرورت داریم.»

از سویی هم، شماری از جوانان در این نشست از حکومت سرپرست خواستار ایجاد زمینه‌های کاری و آموزشی در کشور هستند.

عبدالنافع، به طلوع‌نیوز، گفت: «جوانانی که توان پرداخت چنین برنامه‌ها یا کورس‌ها را که پنج‌صد افغانی فیس دارند، برای شان پرداخت کنند. اینجا به گونه رایگان می‌توانند به تحصیل خود ادامه دهند.»

اسحاق، دانش‌آموخته، می‌گوید: «این چنین برنامه‌های که اطلاعات و فرهنگ به راه انداخته خیلی مفید تمام شده است و ده‌ها نفر را فارغ داده است.»

معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ آمار می‌دهد که سه میلیون دالر در ۱۸ مرکز انکشاف مهارت‌های جوانان در بخش آموزش تجارت آنلاین، کمپیوتر و زبان انگلیسی در ولایت‌های سمنگان بلخ، جوزجان و فاریاب هزینه خواهد شد.

معین جوانان: یک‌ونیم میلیون جوان دانش‌آموخته در کشور بی‌کار اند

از سویی هم، شماری از جوانان در این نشست از حکومت سرپرست خواستار ایجاد زمینه‌های کاری و آموزشی در کشور هستند.

تصویر بندانگشتی

محمد یونس راشد، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در مراسمی در جوزجان می‌گوید که هم‌اکنون یک‌ونیم میلیون جوان دانش‌آموخته در کشور بی‌کار اند.

محمد یونس راشد می‌افزاید که پس از این جوانان در بخش تجارت آنلاین به گونه‌ی مسلکی آموزش خواهند دید.

او که در مراسم فراغت ۱۰۸ جوان از یک دوره آموزشی در جوزجان سخن می‌گفت تصریح کرد که سالانه ده هزار بست در کشور خالی می‌شود و در مقایسه به میزان بی‌کاری بسیار اندک است.

معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «در افغانستان نزدیک به ۳ میلیون جوانان دانش‌آموخته داریم که نصف آنان بیکار هستند. اگر ما جوانان و یا مامورین کنونی را از وظایف شان سبک‌دوش کنیم و جوانان دیگر را به جای شان مقرر کنیم، این نیز انصاف نیست.»

مسوولان محلی جوزجان از جوانان می‌خواهند، تا برای فراگیری آموزش‌های عصری تلاش ورزند و در پیشرفت کشور سهیم شوند.

گل حیدر شفق، والی ولایت جوزجان، گفت: «ما به نوجوانان ضرورت داریم که آنان علم حاصل کنند، در بخش‌های انجینری برق و ساختمانی وغیره. هر قسم علم که باشد، ما مردم برای شان ضرورت داریم.»

از سویی هم، شماری از جوانان در این نشست از حکومت سرپرست خواستار ایجاد زمینه‌های کاری و آموزشی در کشور هستند.

عبدالنافع، به طلوع‌نیوز، گفت: «جوانانی که توان پرداخت چنین برنامه‌ها یا کورس‌ها را که پنج‌صد افغانی فیس دارند، برای شان پرداخت کنند. اینجا به گونه رایگان می‌توانند به تحصیل خود ادامه دهند.»

اسحاق، دانش‌آموخته، می‌گوید: «این چنین برنامه‌های که اطلاعات و فرهنگ به راه انداخته خیلی مفید تمام شده است و ده‌ها نفر را فارغ داده است.»

معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ آمار می‌دهد که سه میلیون دالر در ۱۸ مرکز انکشاف مهارت‌های جوانان در بخش آموزش تجارت آنلاین، کمپیوتر و زبان انگلیسی در ولایت‌های سمنگان بلخ، جوزجان و فاریاب هزینه خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره