Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فروش زمرد به ارزش نزدیک به ۲۵ میلیون افغانی در پنجشیر

مسوولان در پنجشیر از استخراج قانونی زمرد از معدن‌های این ولایت و فروش یک مقدار آن به ارزش نزدیک به ۲۵ میلیون افغانی برای نخستین‌بار پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی خبر می‌دهند.

به گفته‌ی این مسوولان، به تازگی بیش از ۱۲۰۰ قیراط سنگ زمرد را به داوطلبی گذاشته بودند که دو بازرگان موفق به خرید آن شدند.

محمد حکیم آغ، والی پنجشیر، گفت: «دو معدن بود، سر آن در پیش روی هیات تعیین شده که از طرف وزارت معادن داوطلبی شد و پیش روی همه تجار آزادانه در فضای باز به داوطلبی گذاشته شدند.»

محمد حسین، معدن کار، گفت: «تقریباً سه هفته از شروع کار ما می‌شود. در هفته سوم این مال ها به ما برآمد. توکل ما به خدا، از همین معدن ما امیدواری زیاد است و نمونه می‌دهد.»

از سویی هم، شماری از بازرگانان از مسوولان خواهان جلوگیری از قاچاق سنگ زمرد به کشورهای دیگر و فروش غیر قانونی آن هستند.

حاجی فیصل، مسوول اتحادیه فروشندگان سنگ‌های قیمتی- پنجشیر، گفت: «در حکومت جمهوریت سابق تماماً معدن‌ها بند بود، نه اراده‌ی به نفع حکومت و نه به مردم داشتند. اراده‌ی شان این بود، تنها چیزی را که بند ساخته بودند، مالیه دولت بود، اما جلو استخراج را گرفته نتوانسته بودند، قاچاق نیز می‌شد.»

محمد نعیم، بازرگان، گفت: «پنجشیر نامی زمرد دارد، حتی تا امریکا می‌رود. دیگرها که از افریقا میاید، قیراط آن مثال به یک هزار فروخته می‌شود، این به ده هزار فروخته می‌شود.»

بر بنیاد آمار مسوولان ریاست معادن و پترولیم پنجشیر، بیش از ۷۰۰ معدن زمرد در این ولایت شناسایی شده است و هم‌اکنون ۷هزار تن در این معدن‌ها سرگرم کار هستند.

فروش زمرد به ارزش نزدیک به ۲۵ میلیون افغانی در پنجشیر

از سویی هم، شماری از بازرگانان از مسوولان خواهان جلوگیری از قاچاق سنگ زمرد به کشورهای دیگر و فروش غیر قانونی آن هستند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان در پنجشیر از استخراج قانونی زمرد از معدن‌های این ولایت و فروش یک مقدار آن به ارزش نزدیک به ۲۵ میلیون افغانی برای نخستین‌بار پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی خبر می‌دهند.

به گفته‌ی این مسوولان، به تازگی بیش از ۱۲۰۰ قیراط سنگ زمرد را به داوطلبی گذاشته بودند که دو بازرگان موفق به خرید آن شدند.

محمد حکیم آغ، والی پنجشیر، گفت: «دو معدن بود، سر آن در پیش روی هیات تعیین شده که از طرف وزارت معادن داوطلبی شد و پیش روی همه تجار آزادانه در فضای باز به داوطلبی گذاشته شدند.»

محمد حسین، معدن کار، گفت: «تقریباً سه هفته از شروع کار ما می‌شود. در هفته سوم این مال ها به ما برآمد. توکل ما به خدا، از همین معدن ما امیدواری زیاد است و نمونه می‌دهد.»

از سویی هم، شماری از بازرگانان از مسوولان خواهان جلوگیری از قاچاق سنگ زمرد به کشورهای دیگر و فروش غیر قانونی آن هستند.

حاجی فیصل، مسوول اتحادیه فروشندگان سنگ‌های قیمتی- پنجشیر، گفت: «در حکومت جمهوریت سابق تماماً معدن‌ها بند بود، نه اراده‌ی به نفع حکومت و نه به مردم داشتند. اراده‌ی شان این بود، تنها چیزی را که بند ساخته بودند، مالیه دولت بود، اما جلو استخراج را گرفته نتوانسته بودند، قاچاق نیز می‌شد.»

محمد نعیم، بازرگان، گفت: «پنجشیر نامی زمرد دارد، حتی تا امریکا می‌رود. دیگرها که از افریقا میاید، قیراط آن مثال به یک هزار فروخته می‌شود، این به ده هزار فروخته می‌شود.»

بر بنیاد آمار مسوولان ریاست معادن و پترولیم پنجشیر، بیش از ۷۰۰ معدن زمرد در این ولایت شناسایی شده است و هم‌اکنون ۷هزار تن در این معدن‌ها سرگرم کار هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره