Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان در قندهار: به ارزش بیش از ۱۶ میلیون دالر انجیر صادر کردیم

مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار می‌گویند که در بیش از یک ماه پسین به ارزش بیش از ۱۶ میلیون دالر انجیر خشک را به بیرون از کشور صادر کرده است.

به گفته‌ی آنان، بیش‌تر انجیر خشک این ولایت از راه زمین به پاکستان و هند صادر شده است.

عبدالباقی بنا، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار، گفت: «از ۳ هزار و به ۳هزار و ۵ تُن ما صادرات داریم که ارزش اش ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر است.»

عبدالاحد صدیقی، رییس اتحادیه میوه خشک قندهار، می‌گوید: «صادرات و حاصلات امسال یکی بر دو است و در آنجا مارکیت اش در خارج هم خوب است.»

فرآورده‌های انجیر ولایت قندهار در فابریکه در شهرک صنعتی این ولایت گردآوری و جهت صادر شدن به بیرون از کشور بسته بندی می‌شود.

بازرگانان می‌گویند که انجیر قندهار در بازارهای بیرونی شهرت ویژه‌ی دارد و به همین علت بازار فروش آن نسبت به سال‌های گذشته رونق گرفته است.

نعمت الله، عضو فابریکه پروسس انجیر- قندهار، گفت: «به اساس معیارهای که از ما خواسته می‌شود ما برای آن‌ها آماده می‌کنیم.»

سید محمد، بازرگان- قندهار، گفت: «خواست ما این است که به هر کشوری که انجیر صادر می‌شود اگر هندوستان است اگر پاکستان است باید برای شان نرخ تعیین شود.»

از سویی هم، ریاست زراعت، آبیاری و مالداری قندهار می گوید که امسال انجیر این ولایت نسبت به سال‌های گذشته از کیفیت خوبی برخوردار است.

شمس الرحمان موسی، آمر محصولات زراعتی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «خوشبختانه حاصلات زیاد خوب است به اساس معلومات ما در حاصلات ۱۰ درصد افزایش آمده است.»

انجیر از میوه‌های مشهور قندهار است که بیش‌تر باغ‌های آن در ولسوالی‌های شمالی این ولایت از جمله شاولی‌کوت، نیش و میانشین وجود دارند.

مسوولان در قندهار: به ارزش بیش از ۱۶ میلیون دالر انجیر صادر کردیم

از سویی هم، ریاست زراعت، آبیاری و مالداری قندهار می گوید که امسال انجیر این ولایت نسبت به سال‌های گذشته از کیفیت خوبی برخوردار است.

تصویر بندانگشتی

مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار می‌گویند که در بیش از یک ماه پسین به ارزش بیش از ۱۶ میلیون دالر انجیر خشک را به بیرون از کشور صادر کرده است.

به گفته‌ی آنان، بیش‌تر انجیر خشک این ولایت از راه زمین به پاکستان و هند صادر شده است.

عبدالباقی بنا، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار، گفت: «از ۳ هزار و به ۳هزار و ۵ تُن ما صادرات داریم که ارزش اش ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر است.»

عبدالاحد صدیقی، رییس اتحادیه میوه خشک قندهار، می‌گوید: «صادرات و حاصلات امسال یکی بر دو است و در آنجا مارکیت اش در خارج هم خوب است.»

فرآورده‌های انجیر ولایت قندهار در فابریکه در شهرک صنعتی این ولایت گردآوری و جهت صادر شدن به بیرون از کشور بسته بندی می‌شود.

بازرگانان می‌گویند که انجیر قندهار در بازارهای بیرونی شهرت ویژه‌ی دارد و به همین علت بازار فروش آن نسبت به سال‌های گذشته رونق گرفته است.

نعمت الله، عضو فابریکه پروسس انجیر- قندهار، گفت: «به اساس معیارهای که از ما خواسته می‌شود ما برای آن‌ها آماده می‌کنیم.»

سید محمد، بازرگان- قندهار، گفت: «خواست ما این است که به هر کشوری که انجیر صادر می‌شود اگر هندوستان است اگر پاکستان است باید برای شان نرخ تعیین شود.»

از سویی هم، ریاست زراعت، آبیاری و مالداری قندهار می گوید که امسال انجیر این ولایت نسبت به سال‌های گذشته از کیفیت خوبی برخوردار است.

شمس الرحمان موسی، آمر محصولات زراعتی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «خوشبختانه حاصلات زیاد خوب است به اساس معلومات ما در حاصلات ۱۰ درصد افزایش آمده است.»

انجیر از میوه‌های مشهور قندهار است که بیش‌تر باغ‌های آن در ولسوالی‌های شمالی این ولایت از جمله شاولی‌کوت، نیش و میانشین وجود دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره