Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازداشت یک آموزگار مدرسه در فاریاب در پیوند به لت و کوب دانش‌آموز‌اش

پس از نشر ویدیوی لت و کوب یک دانش‌آموز از سوی آموزگار‌اش در مدرسه ولسوالی شیرین تگاب فاریاب، مسوولان محلی این ولایت از بازداشت عامل این رویداد خبر می‌دهند.

در روزهای اخیر نوار تصویری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد که نشان می‌دهد احسان الله دانش‌آموز مدرسه دارالحفاظ روستای کوه صیاد ولسوالی شرین تگاب فاریاب، از سوی آموزگار‌اش لت و کوب می‌شود.

نشر این نوار، واکنش‌های جدی کاربران شبکه‌های اجتماعی را بر انگیخت.

شمس‌الله محمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ فاریاب، گفت: «این استاد دارالحفاظ، شاگرد خود را لت و کوب می‌کند، بعد از این که مجاهدین آگاه شدند، رفته او استاد را بازداشت کردند. فعلاً استاد تحت بازجویی قرار دارد.»

در همین حال، برخی از عالمان دین، استادان دانش‌گاه و شهروندان کشور، لت و کوب در مکتب‌ها و مدرسه‌ها را خلاف اصول اسلامی و بشری می‌دانند و آن را نکوهش می‌کنند.

محمد اجمل قادری، فعال مدنی – فاریاب، گفت: «اطفالی که امروز مورد ضرب و شتم قرار بگیرند، در آینده افراد خشن به جامعه تقدیم می‌شوند.»

ذکی الله محمدی، استاد دانش‌گاه، گفت: «اکثراً در مکاتب، مدارس و خانواده‌های افغانستان، با طفل به گونه خشونت‌آمیز رفتار می‌شود، این خود‌اش باثع این می‌شود که ما در آینده یک طفل مجرم تربیه می‌کنیم.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی نیز می‌گوید که لت و کوب دانش‌آموزان در مکتب‌ها و مدرسه‌های کشور ممنوع است و عاملان این گونه رویداد‌ها بازداشت و به کیفر خواهند رسید.

سخنگوی امارت اسلامی، افزود: «در این راستا رهنمود‌های وجود دارد و همچنان اصول و نظم مدارس وجود دارد که در آنجا جای لت و کوب نیست و ممنوع است. اگر کسی چنین کاری را بکند، مجازات می‌شود.»

بر بنیاد معلومات مسوولان محلی، رویداد لت و کوب این دانش‌آموز در ولسوالی شیرین تگاب فاریاب، نزدیک به شش ماه پیش رخ داده بود، اما سه روز پیش در شبکه‌های اجتماعی همگانی شد.

این در حالی است که پیش از این نیز از لت و کوب دانش‌آموزان در مکتب‌ها و مدرسه‌های کشور، نگرانی‌های مطرح شده بود.

بازداشت یک آموزگار مدرسه در فاریاب در پیوند به لت و کوب دانش‌آموز‌اش

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی نیز می‌گوید که لت و کوب دانش‌آموزان در مکتب‌ها و مدرسه‌های کشور ممنوع است و عاملان این گونه رویداد‌ها بازداشت و به کیفر خواهند رسید.

تصویر بندانگشتی

پس از نشر ویدیوی لت و کوب یک دانش‌آموز از سوی آموزگار‌اش در مدرسه ولسوالی شیرین تگاب فاریاب، مسوولان محلی این ولایت از بازداشت عامل این رویداد خبر می‌دهند.

در روزهای اخیر نوار تصویری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد که نشان می‌دهد احسان الله دانش‌آموز مدرسه دارالحفاظ روستای کوه صیاد ولسوالی شرین تگاب فاریاب، از سوی آموزگار‌اش لت و کوب می‌شود.

نشر این نوار، واکنش‌های جدی کاربران شبکه‌های اجتماعی را بر انگیخت.

شمس‌الله محمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ فاریاب، گفت: «این استاد دارالحفاظ، شاگرد خود را لت و کوب می‌کند، بعد از این که مجاهدین آگاه شدند، رفته او استاد را بازداشت کردند. فعلاً استاد تحت بازجویی قرار دارد.»

در همین حال، برخی از عالمان دین، استادان دانش‌گاه و شهروندان کشور، لت و کوب در مکتب‌ها و مدرسه‌ها را خلاف اصول اسلامی و بشری می‌دانند و آن را نکوهش می‌کنند.

محمد اجمل قادری، فعال مدنی – فاریاب، گفت: «اطفالی که امروز مورد ضرب و شتم قرار بگیرند، در آینده افراد خشن به جامعه تقدیم می‌شوند.»

ذکی الله محمدی، استاد دانش‌گاه، گفت: «اکثراً در مکاتب، مدارس و خانواده‌های افغانستان، با طفل به گونه خشونت‌آمیز رفتار می‌شود، این خود‌اش باثع این می‌شود که ما در آینده یک طفل مجرم تربیه می‌کنیم.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی نیز می‌گوید که لت و کوب دانش‌آموزان در مکتب‌ها و مدرسه‌های کشور ممنوع است و عاملان این گونه رویداد‌ها بازداشت و به کیفر خواهند رسید.

سخنگوی امارت اسلامی، افزود: «در این راستا رهنمود‌های وجود دارد و همچنان اصول و نظم مدارس وجود دارد که در آنجا جای لت و کوب نیست و ممنوع است. اگر کسی چنین کاری را بکند، مجازات می‌شود.»

بر بنیاد معلومات مسوولان محلی، رویداد لت و کوب این دانش‌آموز در ولسوالی شیرین تگاب فاریاب، نزدیک به شش ماه پیش رخ داده بود، اما سه روز پیش در شبکه‌های اجتماعی همگانی شد.

این در حالی است که پیش از این نیز از لت و کوب دانش‌آموزان در مکتب‌ها و مدرسه‌های کشور، نگرانی‌های مطرح شده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره