Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش گردشگران در شش ماه نخست سال در پنجشیر

ریاست اطلاعات و فرهنگ پنجشیر، می‌گوید که در شش ماه نخست سال روان بیش از ۱۵۰هزار گردشگر داخلی و خارجی، از این ولایت دیدن کرده‌اند.

به گفته‌ی آنان، گردشگرانی که از پنجشیر دیدن کرده‌اند، نسبت به سال پار، ۶۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد و این رقم در زمان مشابهی سال پار، به ۵۰ هزارتن می‌رسید.

پنجشیر با داشتن شگفتی‌ها، زیبایی‌های طبیعی، دریای خروشان و توت فراوان، همه ساله در فصل‌های بهار و تابستان، گواه حضور هزاران گردشگر داخلی و خارجی است.

نصرالله ملک‌زاده، رییس اطلاعات و فرهنگ پنجشیر، گفت: «یکصد و پنجاه هزار گردشگر در ۶ ماه نخست سال روان به پنجشیر سفر کرده‌اند که حدود ۶۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد که سال قبل ما در حدود ۵۰ هزار گردشگر داشتیم در ۶ ماه نخست.»

از سویی دیگر، بازدید‌کنندگان می‌گویند که زیبایی‌های طبیعت این ولایت را، با دیگر ولایت‌های کشور، متفاوت‌تر یافته‌اند.

فرامرز فرام، به طلوع‌نیوز، گفت: «پنجشیر آب و هوایش بسیار خوب است بخصوص دریایش بسیاری از مردم برای سیاحت به اینجا می‌آیند یگانه چیزی که در پنجشیر است دریایش است.»

شبیر، گردشگر، می‌گوید: «اینجا دایم سیاحت می‌آیند برای آب و هوای پنجشیر بخاطر سرسبزی پنجشیر بخاطریکی این ولایت کوهستانی و یکی از بهترین زیبایی بودن اش همین جنبه اش است.»

این در حالی است که ریاست اطلاعات و فرهنگ پنجشیر، اخیرا از کشف یک ساحه باستانی در دره وریاج ولسوالی پریان این ولایت خبر داده بود که به گفته‌ی آنان قدامت تاریخی آن، به زمان پیش از اسلام بر می‌گردد.

افزایش گردشگران در شش ماه نخست سال در پنجشیر

از سویی دیگر، بازدید‌کنندگان می‌گویند که زیبایی‌های طبیعت این ولایت را، با دیگر ولایت‌های کشور، متفاوت‌تر یافته‌اند.

تصویر بندانگشتی

ریاست اطلاعات و فرهنگ پنجشیر، می‌گوید که در شش ماه نخست سال روان بیش از ۱۵۰هزار گردشگر داخلی و خارجی، از این ولایت دیدن کرده‌اند.

به گفته‌ی آنان، گردشگرانی که از پنجشیر دیدن کرده‌اند، نسبت به سال پار، ۶۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد و این رقم در زمان مشابهی سال پار، به ۵۰ هزارتن می‌رسید.

پنجشیر با داشتن شگفتی‌ها، زیبایی‌های طبیعی، دریای خروشان و توت فراوان، همه ساله در فصل‌های بهار و تابستان، گواه حضور هزاران گردشگر داخلی و خارجی است.

نصرالله ملک‌زاده، رییس اطلاعات و فرهنگ پنجشیر، گفت: «یکصد و پنجاه هزار گردشگر در ۶ ماه نخست سال روان به پنجشیر سفر کرده‌اند که حدود ۶۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد که سال قبل ما در حدود ۵۰ هزار گردشگر داشتیم در ۶ ماه نخست.»

از سویی دیگر، بازدید‌کنندگان می‌گویند که زیبایی‌های طبیعت این ولایت را، با دیگر ولایت‌های کشور، متفاوت‌تر یافته‌اند.

فرامرز فرام، به طلوع‌نیوز، گفت: «پنجشیر آب و هوایش بسیار خوب است بخصوص دریایش بسیاری از مردم برای سیاحت به اینجا می‌آیند یگانه چیزی که در پنجشیر است دریایش است.»

شبیر، گردشگر، می‌گوید: «اینجا دایم سیاحت می‌آیند برای آب و هوای پنجشیر بخاطر سرسبزی پنجشیر بخاطریکی این ولایت کوهستانی و یکی از بهترین زیبایی بودن اش همین جنبه اش است.»

این در حالی است که ریاست اطلاعات و فرهنگ پنجشیر، اخیرا از کشف یک ساحه باستانی در دره وریاج ولسوالی پریان این ولایت خبر داده بود که به گفته‌ی آنان قدامت تاریخی آن، به زمان پیش از اسلام بر می‌گردد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره