Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معین وزارت سرحدات: جامعه جهانی در پی‌کار با موادمخدر در افغانستان ناکام بود

عبدالخالق عابد، معین وزارت سرحدات، اقوام و قبایل در یک نشست مردمی در بدخشان می‌گوید که جامعه جهانی درحضور بیست ساله‌اش در بخش پی‌کار با مواد مخدر ناکام بوده است.

عبدالخالق عابد می‌افزاید که کشور‌های بیرونی به بهانه از بین بردن موادمخدر و تأمین حقوق بشر به افغانستان آمده بودند، اما نه تنها که موادمخدر را محو نکرده‌اند، بلکه هزاران شهروند دیگر نیز به این مواد معتاد ساخته‌اند.

معیین جرگه‌ها و هماهنگی قبایل وزارت سرحدات اقوام و قبایل کشور، بیان کرد: «به جای این‌که مواد مخدر از افغانستان ریشه‌کن شود هزاران جوان و مردم افغان را به نشه (موادمخدر) دچار کردند.»

یک نشست مردمی به منظور بررسی چالش‌های باشندگان بدخشان، با حضور شماری از مقام‌های حکومت سرپرست در شهر فیض آباد، برگزار شده است.

والی بدخشان در این نشست، بر تأمین امنیت و کنترول مرز‌های کشور تأکید می‌کند.

محمد ایوب خالد، والی بدخشان، گفت: «اگر دشمن میاید با تو در خاک ات جنگ می‌کند باید سرحدات ات را حفظ کن که از آنجا یک گام این طرف تیر نشود.»

در همین حال، شماری از باشندگان ولسوالی‌های سرحدی بدخشان، در این نشست از حکومت سرپرست می‌خواهند تا به چالش‌های آنان رسیدگی کنند.

عبدالکبیر غفوری، به طلوع‌نیوز، گفت: «نداشتن سرک معیاری و آسفالت شده از مرکز فیض‌آباد که در حدود یکصدو پنجاه کیلومتر فاصله دارد که به مسیر ولسوالی‌های بدخشان می‌رسد.»

سید عبدالرحمن، باشنده بدخشان، گفت: «ولسوالی‌های سرحدی نهایت جفا در حق شان صورت گرفته در دوران جمهوریت و در این دوسال هیچ خدمت و رسیدگی به آنان صورت نگرفته.»

پیش از این نیز نشست‌های مردمی میان مقام‌های حکومت سرپرست و مردم به هدف کاهش فاصله میان حکومت و مردم در ولایت‌های گونا‌گون کشور برگزار شده است.

معین وزارت سرحدات: جامعه جهانی در پی‌کار با موادمخدر در افغانستان ناکام بود

در همین حال، شماری از باشندگان ولسوالی‌های سرحدی بدخشان، در این نشست از حکومت سرپرست می‌خواهند تا به چالش‌های آنان رسیدگی کنند.

تصویر بندانگشتی

عبدالخالق عابد، معین وزارت سرحدات، اقوام و قبایل در یک نشست مردمی در بدخشان می‌گوید که جامعه جهانی درحضور بیست ساله‌اش در بخش پی‌کار با مواد مخدر ناکام بوده است.

عبدالخالق عابد می‌افزاید که کشور‌های بیرونی به بهانه از بین بردن موادمخدر و تأمین حقوق بشر به افغانستان آمده بودند، اما نه تنها که موادمخدر را محو نکرده‌اند، بلکه هزاران شهروند دیگر نیز به این مواد معتاد ساخته‌اند.

معیین جرگه‌ها و هماهنگی قبایل وزارت سرحدات اقوام و قبایل کشور، بیان کرد: «به جای این‌که مواد مخدر از افغانستان ریشه‌کن شود هزاران جوان و مردم افغان را به نشه (موادمخدر) دچار کردند.»

یک نشست مردمی به منظور بررسی چالش‌های باشندگان بدخشان، با حضور شماری از مقام‌های حکومت سرپرست در شهر فیض آباد، برگزار شده است.

والی بدخشان در این نشست، بر تأمین امنیت و کنترول مرز‌های کشور تأکید می‌کند.

محمد ایوب خالد، والی بدخشان، گفت: «اگر دشمن میاید با تو در خاک ات جنگ می‌کند باید سرحدات ات را حفظ کن که از آنجا یک گام این طرف تیر نشود.»

در همین حال، شماری از باشندگان ولسوالی‌های سرحدی بدخشان، در این نشست از حکومت سرپرست می‌خواهند تا به چالش‌های آنان رسیدگی کنند.

عبدالکبیر غفوری، به طلوع‌نیوز، گفت: «نداشتن سرک معیاری و آسفالت شده از مرکز فیض‌آباد که در حدود یکصدو پنجاه کیلومتر فاصله دارد که به مسیر ولسوالی‌های بدخشان می‌رسد.»

سید عبدالرحمن، باشنده بدخشان، گفت: «ولسوالی‌های سرحدی نهایت جفا در حق شان صورت گرفته در دوران جمهوریت و در این دوسال هیچ خدمت و رسیدگی به آنان صورت نگرفته.»

پیش از این نیز نشست‌های مردمی میان مقام‌های حکومت سرپرست و مردم به هدف کاهش فاصله میان حکومت و مردم در ولایت‌های گونا‌گون کشور برگزار شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره