Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ندا محمد ندیم: فاصله میان دانشگاه‌ها و مدارس از میان برداشته شده است

سرپرست وزارت تحصیلات عالی، در یک نشست مردمی در بدخشان، می‌گوید که در نهادهای تحصیلی حکومت پیشین دانشجویان خیالی وجود داشت و فرزندان برخی از مقام های حکومتی، بی حضور در صنف اسناد تحصیلی به دست می‌آوردند. 

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، گفت: «خیلی شاگردها همین‌طور بودن در پوهنتون‌ها که حاضری در اینجا امضاء می‌شد اونها در لندن و در آمریکا بود و در دبی و دیگر جای بود، بچه‌های همین کلان‌ها ثبت نام می‌کرد، به‌نام محصل در پوهنحی طب، زراعت یا اقتصاد، سال یک دفعه یا دو دفعه حاضر می‌شد، چهار سال که پوره می‌شد نمبر اول و به نام انجنیر و داکتر فارغ می‌شد.» 

سرپرست وزارت تحصیلات عالی، همچنان می‌گوید که در گذشته‌ فاصله میان دانشگاه‌ها و مدارس وجود داشت، اما اکنون این فاصله از میان برداشته شده است. 

ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، گفت: «یک نفرت بود در بین پوهنتون و در بین مدرسه و در بین استاد پوهنتون و استاد مدرسه، به این خاطر هر وقت که اشغالگر آمده، پوهنتون و موسسه و مکتب را اشغال کرده، در فکر اونها کار کرده است.»

در همین حال، شماری از باشندگان بدخشان، در این نشست از حکومت سرپرست، خواستار افزایش امتیازات استادان مکتب‌ها و دانشگاه‌ها، ایجاد دانشکده طب و گردشگری در دانشگاه بدخشان، شدند. 

عبدالمومن حازم، رییس شورای علمای بدخشان، گفت: «استادان مکاتب، استادان پوهنتون، معاش معقول و خودکفا برای شان تعیین شود تا آنها در قسمت تعلیم و تربیه اولادهای مسلمان‌ها خوب قدم بردارند.»

رحیم الله انوری، باشنده بدخشان، گفت: «پوهنحی طب باید ایجاد شود، هم ظرفیت‌اش را داریم، هم مکان‌اش را داریم و هم آماده برای هر کارش هستیم.»

سرپرست وزارت تحصیلات عالی، در این نشست یکبار دیگر از استادان که در بیرون از کشور بسر می‌برند خواست، تا به کشور برگردند.

ندا محمد ندیم: فاصله میان دانشگاه‌ها و مدارس از میان برداشته شده است

در همین حال، شماری از باشندگان بدخشان، در این نشست از حکومت سرپرست، خواستار افزایش امتیازات استادان مکتب‌ها و دانشگاه‌ها، ایجاد دانشکده طب و گردشگری در دانشگاه بدخشان، شدند. 

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت تحصیلات عالی، در یک نشست مردمی در بدخشان، می‌گوید که در نهادهای تحصیلی حکومت پیشین دانشجویان خیالی وجود داشت و فرزندان برخی از مقام های حکومتی، بی حضور در صنف اسناد تحصیلی به دست می‌آوردند. 

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، گفت: «خیلی شاگردها همین‌طور بودن در پوهنتون‌ها که حاضری در اینجا امضاء می‌شد اونها در لندن و در آمریکا بود و در دبی و دیگر جای بود، بچه‌های همین کلان‌ها ثبت نام می‌کرد، به‌نام محصل در پوهنحی طب، زراعت یا اقتصاد، سال یک دفعه یا دو دفعه حاضر می‌شد، چهار سال که پوره می‌شد نمبر اول و به نام انجنیر و داکتر فارغ می‌شد.» 

سرپرست وزارت تحصیلات عالی، همچنان می‌گوید که در گذشته‌ فاصله میان دانشگاه‌ها و مدارس وجود داشت، اما اکنون این فاصله از میان برداشته شده است. 

ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، گفت: «یک نفرت بود در بین پوهنتون و در بین مدرسه و در بین استاد پوهنتون و استاد مدرسه، به این خاطر هر وقت که اشغالگر آمده، پوهنتون و موسسه و مکتب را اشغال کرده، در فکر اونها کار کرده است.»

در همین حال، شماری از باشندگان بدخشان، در این نشست از حکومت سرپرست، خواستار افزایش امتیازات استادان مکتب‌ها و دانشگاه‌ها، ایجاد دانشکده طب و گردشگری در دانشگاه بدخشان، شدند. 

عبدالمومن حازم، رییس شورای علمای بدخشان، گفت: «استادان مکاتب، استادان پوهنتون، معاش معقول و خودکفا برای شان تعیین شود تا آنها در قسمت تعلیم و تربیه اولادهای مسلمان‌ها خوب قدم بردارند.»

رحیم الله انوری، باشنده بدخشان، گفت: «پوهنحی طب باید ایجاد شود، هم ظرفیت‌اش را داریم، هم مکان‌اش را داریم و هم آماده برای هر کارش هستیم.»

سرپرست وزارت تحصیلات عالی، در این نشست یکبار دیگر از استادان که در بیرون از کشور بسر می‌برند خواست، تا به کشور برگردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره