Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازدید گردش‌گران چینایی از مکان‌های تاریخی قندهار

شماری از گردشگران  چینایی به هدف باز دید از مکان‌های تاریخی و باستانی، به قندهار آمده‌اند.

این گردشگران می‌گویند که از مدت‌ها پیش مصمم بودند که به افغانستان بیایند و می‌افزایند که این کشور، بیش از آنچه که در موردش شنیده بودند، پیشرفت کرده است. 

جانگ یوون، گردشگر چینایی، گفت: «ما پیش از این تصمیم داشتیم که به فغانستان بیایم خو زمینه فراهم نشد، اکنون که آمده‌ایم، بسیار پیرفت را در این کشور می‌بینیم و‌امید‌وار استیم که افغانستان، بیش از این هم، پیشرفت کند.» 

لی می‌نگ، گردشگر چینایی، گفت: «من مرتبه دیگر همراه با خانواده خود به افغانستان می‌آیم، افغانستان دیگر هم پیشرفت می‌کند به خاطریکه عضویت پروژه یک راه و یک کمربند را دارد.» 

ریاست اطلاعات و فرهنگ قندهار می‌گوید که در شش ماه پسین نزدیک به ۲۵۰ گردشگر خارجی از این ولایت، دیدن کرده‌اند.

انعام الله سمنگانی، رییس اطلاعات وفرهنگ قندهار، گفت: «در شش ماه نخست سال روان حدود ۲۵۰ گردشگر خارجی از کشورهای امریکا، کانادا و به همین گونه از اروپا، آسترلیا، از کشورهای آسیایی، عربی، چنین، هندوستان، پاکستان وایران به این ولایت آمده‌اند.»  

میرویس، باشنده قندهار، گفت: «این مکان‌های تاریخی افغانستان بسیار مهم است و ما باید از آن‌ها حفاظت بکنیم و از امارت اسلامی می‌خواهم که برای نگه‌داری بهتر مکان‌های تاریخی، یک بودجه مشخص تعیین کند.» 

جانان، باشنده قندهار، گفت: «خواهش من این است که این مکان‌های تاریخی نگه‌داری شود تا از بین نروند.»  

ریاست اطلاعات و فرهنگ قندهار، افزون بر تأمین امنیت مطمین، فراهم ساختن برخی از سهولت‌ها را از علت‌های افزایش گردشگران خارجی، در این ولایت می‌داند.

بازدید گردش‌گران چینایی از مکان‌های تاریخی قندهار

ریاست اطلاعات و فرهنگ قندهار، افزون بر تأمین امنیت مطمین، فراهم ساختن برخی از سهولت‌ها را از علت‌های افزایش گردشگران خارجی، در این ولایت می‌داند.

تصویر بندانگشتی

شماری از گردشگران  چینایی به هدف باز دید از مکان‌های تاریخی و باستانی، به قندهار آمده‌اند.

این گردشگران می‌گویند که از مدت‌ها پیش مصمم بودند که به افغانستان بیایند و می‌افزایند که این کشور، بیش از آنچه که در موردش شنیده بودند، پیشرفت کرده است. 

جانگ یوون، گردشگر چینایی، گفت: «ما پیش از این تصمیم داشتیم که به فغانستان بیایم خو زمینه فراهم نشد، اکنون که آمده‌ایم، بسیار پیرفت را در این کشور می‌بینیم و‌امید‌وار استیم که افغانستان، بیش از این هم، پیشرفت کند.» 

لی می‌نگ، گردشگر چینایی، گفت: «من مرتبه دیگر همراه با خانواده خود به افغانستان می‌آیم، افغانستان دیگر هم پیشرفت می‌کند به خاطریکه عضویت پروژه یک راه و یک کمربند را دارد.» 

ریاست اطلاعات و فرهنگ قندهار می‌گوید که در شش ماه پسین نزدیک به ۲۵۰ گردشگر خارجی از این ولایت، دیدن کرده‌اند.

انعام الله سمنگانی، رییس اطلاعات وفرهنگ قندهار، گفت: «در شش ماه نخست سال روان حدود ۲۵۰ گردشگر خارجی از کشورهای امریکا، کانادا و به همین گونه از اروپا، آسترلیا، از کشورهای آسیایی، عربی، چنین، هندوستان، پاکستان وایران به این ولایت آمده‌اند.»  

میرویس، باشنده قندهار، گفت: «این مکان‌های تاریخی افغانستان بسیار مهم است و ما باید از آن‌ها حفاظت بکنیم و از امارت اسلامی می‌خواهم که برای نگه‌داری بهتر مکان‌های تاریخی، یک بودجه مشخص تعیین کند.» 

جانان، باشنده قندهار، گفت: «خواهش من این است که این مکان‌های تاریخی نگه‌داری شود تا از بین نروند.»  

ریاست اطلاعات و فرهنگ قندهار، افزون بر تأمین امنیت مطمین، فراهم ساختن برخی از سهولت‌ها را از علت‌های افزایش گردشگران خارجی، در این ولایت می‌داند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره