Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز روند صادرات انار قندهار به هند

مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار می‌گویند که قرار است امسال هزاران تُن انار این ولایت به هند صادر شود.

بر بنیاد آمار‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این ولایت، تاکنون توانسته بیش از سی هزار تُن انار را به کشور‌های گوناگون جهان صادر کند.

صدیق محمد، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار، گفت: «۳۳ هزار تُن به پاکستان صادر شده چند روز بعد به هند شروع می‌شود و تازه شروع شده به هند و تا ۱۰۰ تن به هند تاکنون صادر شده است.»

در ولسوالی ژیری قندهار اناری که در لاری‌ها بار می‌شود، قرار است به هند صادر شود.

بازرگانان میوه تازه می‌گویند که صادر شدن انار به هند، نسبت به پاکستان سودی زیادی خواهد داشت.

سعدالله، به طلوع‌نیوز، گفت: «آهسته آهسته بازرگانان یکی از پشت دیگر انار را صادر می‌کند در هند سود می‌کنیم و به پیسه خوب هم به فروش می‌رسد.»

محمد شفیق، بازرگان می‌گوید: «ما انار را بار کرده‌ایم و از حکومت خواست ما این است که روند صادرات انار را به کشورهای دیگر نیز فراهم کند.»

از سویی هم، شماری از باغ‌داران انار صادر شدن این میوه به بازار‌های جهانی در رشد اقتصادی‌شان مهم می‌دانند.

عطاء جان، باغ‌دار گفت: «از تریاک و دیگر چیزها زیاد است و حاصلات ماهم خوب است باید روند صادرات‌اش به کشورهای دیگر آغاز شود.»

عبدالغنی،  باغ‌دار دیگر، گفت:‌«ما خو غریب مردم استیم خوب است چون هرکسی عیال زیاد دارد خوب است که به پول خوب به فروش برسد.»

انار قندهار که از شهرت ویژه داخلی و جهانی برخوردار است، بیش‌تر باغ‌های آن در ولسوالی‌های ارغنداب، ژیری، خاکریز و ارغستان این ولایت وجود دارند.

آغاز روند صادرات انار قندهار به هند

از سویی هم، شماری از باغ‌داران انار صادر شدن این میوه به بازار‌های جهانی در رشد اقتصادی‌شان مهم می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار می‌گویند که قرار است امسال هزاران تُن انار این ولایت به هند صادر شود.

بر بنیاد آمار‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این ولایت، تاکنون توانسته بیش از سی هزار تُن انار را به کشور‌های گوناگون جهان صادر کند.

صدیق محمد، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار، گفت: «۳۳ هزار تُن به پاکستان صادر شده چند روز بعد به هند شروع می‌شود و تازه شروع شده به هند و تا ۱۰۰ تن به هند تاکنون صادر شده است.»

در ولسوالی ژیری قندهار اناری که در لاری‌ها بار می‌شود، قرار است به هند صادر شود.

بازرگانان میوه تازه می‌گویند که صادر شدن انار به هند، نسبت به پاکستان سودی زیادی خواهد داشت.

سعدالله، به طلوع‌نیوز، گفت: «آهسته آهسته بازرگانان یکی از پشت دیگر انار را صادر می‌کند در هند سود می‌کنیم و به پیسه خوب هم به فروش می‌رسد.»

محمد شفیق، بازرگان می‌گوید: «ما انار را بار کرده‌ایم و از حکومت خواست ما این است که روند صادرات انار را به کشورهای دیگر نیز فراهم کند.»

از سویی هم، شماری از باغ‌داران انار صادر شدن این میوه به بازار‌های جهانی در رشد اقتصادی‌شان مهم می‌دانند.

عطاء جان، باغ‌دار گفت: «از تریاک و دیگر چیزها زیاد است و حاصلات ماهم خوب است باید روند صادرات‌اش به کشورهای دیگر آغاز شود.»

عبدالغنی،  باغ‌دار دیگر، گفت:‌«ما خو غریب مردم استیم خوب است چون هرکسی عیال زیاد دارد خوب است که به پول خوب به فروش برسد.»

انار قندهار که از شهرت ویژه داخلی و جهانی برخوردار است، بیش‌تر باغ‌های آن در ولسوالی‌های ارغنداب، ژیری، خاکریز و ارغستان این ولایت وجود دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره