Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ملابرادر: به مهاجران و آسیب‌دیده‌های رویدادهای طبیعی در کشور رسیدگی شده

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا در مراسم "آغاز کار ساخت و ساز جاده قندهار- ارزگان" می‌گوید که امارت اسلامی به گونه‌ی همه جانبه به وضعیت مهاجران و آسیب‌دیده‌های رویداد‌های طبیعی در کشور رسیدگی کرده است.

ملا عبدالغنی برادر می‌افزاید که امارت اسلامی برای رسیدگی به چالش‌های شهروندان، کار چندین پروژه‌ی بزرگ دیگر را نیز، در کشور آغاز کرده و تلاش‌های خود را در این عرصه، ادامه خواهد داد.

معاون اقتصادی راست‌الوزرا، تصریح کرد: «برای مهاجرین الحمدالله یک پلان منظم تهیه شد که مردم را متحیر کرده است که با آمدن چنین مهاجرین چنین برنامه تهیه شدن یقینا قابل تحیر شدن است».

محمد عیسی ثانی، سرپرست وزارت فواید عامه، گفت: «به فکر من در این ملک یک نفر هم نشاید بی‌کار بماند که یکی از آن‌ها وزارت زراعت می‌باشد و این ملک، ملک زراعت و مالداری میباشد».

مسوولان محلی قندهار می‌گویند که این جاده که زیر نام دهلیز شمالی، از قندهار و ارزگان می گذرد ۱۵۰ میلیون دالر هزینه دارد و در بخش بعدی، این جاده از مسیر دایکندی به ولایت‌های شمالی وصل می‌شود.

شیر حسن خوشی‌وال، مسوول تخنیکی وزارت فواید عامه در حوزه جنوب، گفت: «در آینده ان‌شاءالله این سرک را وصل می‌کنیم با شمال که ترانسپورت‌یشن آسیا از همین سرک تیر می‌شود».

عبدالسلام، باشنده دیگر قندهار، گفت: «برای ما زیاد مفید خواهد بود در این نباید خیانت صورت بگیر و کارش به سرعت به پیش برود چون ما با مشکلات زیاد روبه‌رو استیم».

مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی کار چندین پروژه بزرگ و کوچک در سراسر کشور آغاز شده و برای هزاران تن زمینه کار نیز فراهم شده است.

ملابرادر: به مهاجران و آسیب‌دیده‌های رویدادهای طبیعی در کشور رسیدگی شده

مسوولان محلی قندهار می‌گویند که این جاده که زیر نام دهلیز شمالی، از قندهار و ارزگان می گذرد ۱۵۰ میلیون دالر هزینه دارد و در بخش بعدی، این جاده از مسیر دایکندی به ولایت‌های شمالی وصل می‌شود.

تصویر بندانگشتی

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا در مراسم "آغاز کار ساخت و ساز جاده قندهار- ارزگان" می‌گوید که امارت اسلامی به گونه‌ی همه جانبه به وضعیت مهاجران و آسیب‌دیده‌های رویداد‌های طبیعی در کشور رسیدگی کرده است.

ملا عبدالغنی برادر می‌افزاید که امارت اسلامی برای رسیدگی به چالش‌های شهروندان، کار چندین پروژه‌ی بزرگ دیگر را نیز، در کشور آغاز کرده و تلاش‌های خود را در این عرصه، ادامه خواهد داد.

معاون اقتصادی راست‌الوزرا، تصریح کرد: «برای مهاجرین الحمدالله یک پلان منظم تهیه شد که مردم را متحیر کرده است که با آمدن چنین مهاجرین چنین برنامه تهیه شدن یقینا قابل تحیر شدن است».

محمد عیسی ثانی، سرپرست وزارت فواید عامه، گفت: «به فکر من در این ملک یک نفر هم نشاید بی‌کار بماند که یکی از آن‌ها وزارت زراعت می‌باشد و این ملک، ملک زراعت و مالداری میباشد».

مسوولان محلی قندهار می‌گویند که این جاده که زیر نام دهلیز شمالی، از قندهار و ارزگان می گذرد ۱۵۰ میلیون دالر هزینه دارد و در بخش بعدی، این جاده از مسیر دایکندی به ولایت‌های شمالی وصل می‌شود.

شیر حسن خوشی‌وال، مسوول تخنیکی وزارت فواید عامه در حوزه جنوب، گفت: «در آینده ان‌شاءالله این سرک را وصل می‌کنیم با شمال که ترانسپورت‌یشن آسیا از همین سرک تیر می‌شود».

عبدالسلام، باشنده دیگر قندهار، گفت: «برای ما زیاد مفید خواهد بود در این نباید خیانت صورت بگیر و کارش به سرعت به پیش برود چون ما با مشکلات زیاد روبه‌رو استیم».

مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی کار چندین پروژه بزرگ و کوچک در سراسر کشور آغاز شده و برای هزاران تن زمینه کار نیز فراهم شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره