Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مهاجران اخراج‌شده از پاکستان: هر ظلمی که بلد بودند، بر ما روا داشتند

 شماری از مهاجرانی که پس از اخراج‌ از پاکستان به ولایت بلخ رفته‌اند، می‌گویند که هنوزهم برخی اعضای خانواده‌های شان در پاکستان زندانی هستند.

آنان روایت‌های تلخی از برخورد نظامیان پاکستانی دارند و می‌افزایند که هنگام برگشت، اموال شان در خاک پاکستان دزدی شده است.

سیدالیاس، اخراج شده از پاکستان به خبرنگار طلوع‌نیوز در بلخ گفت: «در خانه که دو مرد بود، یکی را بردند، پول ما را گرفتند و چپاول کردند. پس از آزار و اذیت فراوان، ما اخراج شدیم.»

محمد، اخراج شده دیگر گفت: «این‌جا خوش هستیم، نان خشک می‌خوریم اما دیگر آن‌جا نمی‌رویم حتا اگر برای ما پول هم بدهند، نمی‌رویم.»

برگشت‌کننده‌ها در بلخ از مسوولان خواستار فراهم‌سازی زمینه‌های کاری و سرپناه دایمی هستند. 

محمدخان، مهاجر اخراج شده از پاکستان گفت: «هیچ فایده‌ای از ملک بیگانه ندیدیم، حالا امید داریم که در ملک خود برای آینده، وطن و مردم خود یک کاری کرده بتوانیم.»

ظاهرشاه یکی دیگر از مهاجران اخراج شده می‌گوید: «ده لک کلدار پاکستانی مصرف کرده بودم و برای خود جایداد ساخته بودم و پنج یا شش لک لوازم خانه داشتم که در مجموع نزدیک به بیست لک ما آن‌جا مانده.» 

در همین حال، رییس مهاجران و عودت‌کننده‌های بلخ که برای توزیع کمک‌ به خانواده‌های تازه اخراج شده به کمپ ویژه مهاجران رفته، از تلاش‌ها به هدف ایجاد سرپناه دایمی به آنان اطمینان داده است.

اسدالله وفا، رییس امور مهاجران و عودت‌کننده‌های بلخ گفت: «ما، تمام اداره‌های دولتی و موسسه‌ها همکار اطمینان می‌دهیم که در خدمت شان هستیم. همین گونه که مسوولان در این کمپ موقتی امارتی در خدمت شان هستند، اطمینان می‌دهیم که آنان [مهاجران] را به مکان‌های اصلی شان می‌رسانیم.»

بربنیاد معلومات ریاست امور مهاجران و عودت‌کننده‌های بلخ، پس از آغاز روند اخراج مهاجران افغان از سوی حکومت پاکستان، تاکنون ۲۵۰۰ خانواده که شمار شان در حدود ۸هزار نفر می‌رسد،‌ در ولایت بلخ جایگزین شده‌اند.

مهاجران اخراج‌شده از پاکستان: هر ظلمی که بلد بودند، بر ما روا داشتند

در همین حال، رییس مهاجران و عودت‌کننده‌های بلخ که برای توزیع کمک‌ به خانواده‌های تازه اخراج شده به کمپ ویژه مهاجران رفته، از تلاش‌ها به هدف ایجاد سرپناه دایمی به آنان اطمینان داده است.

تصویر بندانگشتی

 شماری از مهاجرانی که پس از اخراج‌ از پاکستان به ولایت بلخ رفته‌اند، می‌گویند که هنوزهم برخی اعضای خانواده‌های شان در پاکستان زندانی هستند.

آنان روایت‌های تلخی از برخورد نظامیان پاکستانی دارند و می‌افزایند که هنگام برگشت، اموال شان در خاک پاکستان دزدی شده است.

سیدالیاس، اخراج شده از پاکستان به خبرنگار طلوع‌نیوز در بلخ گفت: «در خانه که دو مرد بود، یکی را بردند، پول ما را گرفتند و چپاول کردند. پس از آزار و اذیت فراوان، ما اخراج شدیم.»

محمد، اخراج شده دیگر گفت: «این‌جا خوش هستیم، نان خشک می‌خوریم اما دیگر آن‌جا نمی‌رویم حتا اگر برای ما پول هم بدهند، نمی‌رویم.»

برگشت‌کننده‌ها در بلخ از مسوولان خواستار فراهم‌سازی زمینه‌های کاری و سرپناه دایمی هستند. 

محمدخان، مهاجر اخراج شده از پاکستان گفت: «هیچ فایده‌ای از ملک بیگانه ندیدیم، حالا امید داریم که در ملک خود برای آینده، وطن و مردم خود یک کاری کرده بتوانیم.»

ظاهرشاه یکی دیگر از مهاجران اخراج شده می‌گوید: «ده لک کلدار پاکستانی مصرف کرده بودم و برای خود جایداد ساخته بودم و پنج یا شش لک لوازم خانه داشتم که در مجموع نزدیک به بیست لک ما آن‌جا مانده.» 

در همین حال، رییس مهاجران و عودت‌کننده‌های بلخ که برای توزیع کمک‌ به خانواده‌های تازه اخراج شده به کمپ ویژه مهاجران رفته، از تلاش‌ها به هدف ایجاد سرپناه دایمی به آنان اطمینان داده است.

اسدالله وفا، رییس امور مهاجران و عودت‌کننده‌های بلخ گفت: «ما، تمام اداره‌های دولتی و موسسه‌ها همکار اطمینان می‌دهیم که در خدمت شان هستیم. همین گونه که مسوولان در این کمپ موقتی امارتی در خدمت شان هستند، اطمینان می‌دهیم که آنان [مهاجران] را به مکان‌های اصلی شان می‌رسانیم.»

بربنیاد معلومات ریاست امور مهاجران و عودت‌کننده‌های بلخ، پس از آغاز روند اخراج مهاجران افغان از سوی حکومت پاکستان، تاکنون ۲۵۰۰ خانواده که شمار شان در حدود ۸هزار نفر می‌رسد،‌ در ولایت بلخ جایگزین شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره