Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ندیم: متعهدیم‌ که کیفیت تحصیلات عالی را بلند ببریم

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی از تعهد امارت اسلامی مبنی بر بلند بردن کیفیت تحصیلات عالی در کشور سخن می‌زند.

ندا محمد ندیم می‌گوید که حکومت سرپرست برنامه‌های را برای بلند بردن ظرفیت استادان دانش‌گاه‌های کشور روی دست گرفته است.

آقای ندیم این اظهارات را در مراسم آغاز کار ساخت و ساز شفاخانه تدریسی دانشکده پزشکی دانش‌گاه قندهار بیان کرده است.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی، بیان کرد: «استادان ما که در داخل یا خارج از کشور به دوکتورا و یا کارشناسی ارشد سرگرم هستند و مشکلات تامین هزینه‌ی خود را داشتند الحمدلله اکنون حل شده و از بودجه خود وزات تحصیلات برای آنان پرداخت می‌شود.»

نجیب‌الله رحیم، رییس دانشکده طب دانش‌گاه قندهار، گفت: «در اینجا هر آن چیزی که آماده شده برای دانش‌جویان آماده شده است، اگر باالای یک استاد سرمایه‌گذاری می‌شود هم برای دانش‌جویان است و من به این باور هستم که اگر بالای یک استاد در رشته‌اش سرمایه‌گذاری شود نتیجه‌ خوب نیز می‌دهد.»

اما شماری از دانش‌جویان، از مسوولان وزارت تحصیلات عالی خواهان فراهم ساختن امکانات و وسایل پیشرفته، برای آموزش‌های عملی در دانش‌گاه‌ها هستند.

سمیع‌الله، دانش‌جو، گفت: «برای این‌که ما تجربه خوب حاصل کنیم باید تجهیزات بیش‌تر در شفاخانه کادری آورده شود اکنون شفاخانه کادری تجهیزات زیاد ندارد.»

محبت‌الله مسلم‌یار، دانش‌جو، گفت: «استادان با تجربه می‌خواهیم چون استادانی که در مدت این دوسال مقرر شده‌اند تجربه استادی شان خیلی کم است.»

بر بنیاد معلومات مسوولان وزارت تحصیلات عالی، در ادامه تلاش‌های این وزارت برای ایجاد سهولت‌ها و امکانات بیش‌تر در دانش‌گاه‌های کشور، کار پروژه‌های ساخت و ساز ساختمان‌ها، در دانش‌گاه‌های زابل و نیمروز نیز، آغاز شده است.

ندیم: متعهدیم‌ که کیفیت تحصیلات عالی را بلند ببریم

آقای ندیم این اظهارات را در مراسم آغاز کار ساخت و ساز شفاخانه تدریسی دانشکده پزشکی دانش‌گاه قندهار بیان کرده است.

تصویر بندانگشتی

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی از تعهد امارت اسلامی مبنی بر بلند بردن کیفیت تحصیلات عالی در کشور سخن می‌زند.

ندا محمد ندیم می‌گوید که حکومت سرپرست برنامه‌های را برای بلند بردن ظرفیت استادان دانش‌گاه‌های کشور روی دست گرفته است.

آقای ندیم این اظهارات را در مراسم آغاز کار ساخت و ساز شفاخانه تدریسی دانشکده پزشکی دانش‌گاه قندهار بیان کرده است.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی، بیان کرد: «استادان ما که در داخل یا خارج از کشور به دوکتورا و یا کارشناسی ارشد سرگرم هستند و مشکلات تامین هزینه‌ی خود را داشتند الحمدلله اکنون حل شده و از بودجه خود وزات تحصیلات برای آنان پرداخت می‌شود.»

نجیب‌الله رحیم، رییس دانشکده طب دانش‌گاه قندهار، گفت: «در اینجا هر آن چیزی که آماده شده برای دانش‌جویان آماده شده است، اگر باالای یک استاد سرمایه‌گذاری می‌شود هم برای دانش‌جویان است و من به این باور هستم که اگر بالای یک استاد در رشته‌اش سرمایه‌گذاری شود نتیجه‌ خوب نیز می‌دهد.»

اما شماری از دانش‌جویان، از مسوولان وزارت تحصیلات عالی خواهان فراهم ساختن امکانات و وسایل پیشرفته، برای آموزش‌های عملی در دانش‌گاه‌ها هستند.

سمیع‌الله، دانش‌جو، گفت: «برای این‌که ما تجربه خوب حاصل کنیم باید تجهیزات بیش‌تر در شفاخانه کادری آورده شود اکنون شفاخانه کادری تجهیزات زیاد ندارد.»

محبت‌الله مسلم‌یار، دانش‌جو، گفت: «استادان با تجربه می‌خواهیم چون استادانی که در مدت این دوسال مقرر شده‌اند تجربه استادی شان خیلی کم است.»

بر بنیاد معلومات مسوولان وزارت تحصیلات عالی، در ادامه تلاش‌های این وزارت برای ایجاد سهولت‌ها و امکانات بیش‌تر در دانش‌گاه‌های کشور، کار پروژه‌های ساخت و ساز ساختمان‌ها، در دانش‌گاه‌های زابل و نیمروز نیز، آغاز شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره