Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اقدام کم‌پیشینه جوانان خوستی برای دانش‌آموزان

شماری از جوانان در خوست خانه به خانه می‌گردند و کتاب‌های را که دانش‌آموزان به آن نیاز ندارد، گردآوری و پس از آن به ریاست معارف این ولایت می‌سپارند، تا به دیگر دانش‌آموزان توزیع کنند.

نقیب‌الله ځلاند می‌گوید که سال پار هم حدود ۲ هزار جلد کتاب مکتب را گرد‌آوری و به ریاست معارف سپرده بود و این کار را برای پرکردن کم‌بود کتاب‌ها در مکتب، یک گام مثبت می‌داند.

نقیب‌الله ځلاند فعال اجتماعی به طلوع‌نیوز، گفت: «ما این کارزار را به هدف بعضی از کم‌بودی‌ها که شما زیادی از دانش‌آموزان ما کتاب درسی نداشتند راه‌اندازی کردیم تا برای هم‌وطنان نیازمند ما کتاب گردآوری و به آنان زمینه‌ی درس برابر شود».

باشنده‌های خوست، با ستایش از این کار جوانان می‌گویند که کم‌بود کتاب در مکتب‌ها، هنوز هم یکی از چالش‌های بزرگ، فرا راه آموزش به شمار می‌رود.

حضرت‌الله، باشنده خوست، گفت: «این کتاب‌های را که آنان گردآوری می‌کنند یک اقدام مثبت است چون برای دیگران زمینه درس فراهم می‌شود».

زین‌الله، باشنده دیگر خوست، گفت: «این یک پروسه عالی است که کتاب به دانش‌آموزانی که ندارند فراهم می‌شود».

اما مسوولان ریاست معارف این ولایت می‌گویند که مشکلات کم‌بود کتاب در مکتب‌های این ولایت، تا اندازه‌ی برطرف شده است.

محمد انور دین پرور، رییس معارف خوست، گفت: «هر آن شخصی که با معارف همکاری می‌کند ما از آن استقبال می‌کنیم  خو باید قبل از انجام کاری با ما تفاهم کنند بعد این کتاب‌ها را برای ما بیاورند این اقدام نیک است ما پذیرای این چنین اقدام‌ها از سوی هر شخصی هستیم».

این جوانان خوستی می‌گویند که حدود۲۰۰۰ کتاب درسی مکتب‌ها را از طریق رفتن خانه به خانه، شبکه‌های اجتماعی و دیگر راه‌های ارتباطی، گردآوری کرده و به ریاست معارف خوست تحویل خواهند داد.

اقدام کم‌پیشینه جوانان خوستی برای دانش‌آموزان

اما مسوولان ریاست معارف این ولایت می‌گویند که مشکلات کم‌بود کتاب در مکتب‌های این ولایت، تا اندازه‌ی برطرف شده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از جوانان در خوست خانه به خانه می‌گردند و کتاب‌های را که دانش‌آموزان به آن نیاز ندارد، گردآوری و پس از آن به ریاست معارف این ولایت می‌سپارند، تا به دیگر دانش‌آموزان توزیع کنند.

نقیب‌الله ځلاند می‌گوید که سال پار هم حدود ۲ هزار جلد کتاب مکتب را گرد‌آوری و به ریاست معارف سپرده بود و این کار را برای پرکردن کم‌بود کتاب‌ها در مکتب، یک گام مثبت می‌داند.

نقیب‌الله ځلاند فعال اجتماعی به طلوع‌نیوز، گفت: «ما این کارزار را به هدف بعضی از کم‌بودی‌ها که شما زیادی از دانش‌آموزان ما کتاب درسی نداشتند راه‌اندازی کردیم تا برای هم‌وطنان نیازمند ما کتاب گردآوری و به آنان زمینه‌ی درس برابر شود».

باشنده‌های خوست، با ستایش از این کار جوانان می‌گویند که کم‌بود کتاب در مکتب‌ها، هنوز هم یکی از چالش‌های بزرگ، فرا راه آموزش به شمار می‌رود.

حضرت‌الله، باشنده خوست، گفت: «این کتاب‌های را که آنان گردآوری می‌کنند یک اقدام مثبت است چون برای دیگران زمینه درس فراهم می‌شود».

زین‌الله، باشنده دیگر خوست، گفت: «این یک پروسه عالی است که کتاب به دانش‌آموزانی که ندارند فراهم می‌شود».

اما مسوولان ریاست معارف این ولایت می‌گویند که مشکلات کم‌بود کتاب در مکتب‌های این ولایت، تا اندازه‌ی برطرف شده است.

محمد انور دین پرور، رییس معارف خوست، گفت: «هر آن شخصی که با معارف همکاری می‌کند ما از آن استقبال می‌کنیم  خو باید قبل از انجام کاری با ما تفاهم کنند بعد این کتاب‌ها را برای ما بیاورند این اقدام نیک است ما پذیرای این چنین اقدام‌ها از سوی هر شخصی هستیم».

این جوانان خوستی می‌گویند که حدود۲۰۰۰ کتاب درسی مکتب‌ها را از طریق رفتن خانه به خانه، شبکه‌های اجتماعی و دیگر راه‌های ارتباطی، گردآوری کرده و به ریاست معارف خوست تحویل خواهند داد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره