Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید عبداللطیف منصور به تسریع کارهای بند بخش‌آباد

عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب در جریان بازدید از بند بخش‌آباد ولایت فراه، به سرعت کار ساخت این بند تاکید ورزیده است.

عبداللطیف منصور می‌گوید که تا یک سال دیگر، کار بخش اول این بند به پایان خواهد رسید.

سرپرست وزارت انرژی و آب افزود: «به مسوولان شرکت تطبیق کننده بند بخش‌آباد گفتم که هرچه سریع‌تر کار را تکمیل کند نشود که کار بند را به سال بعد به تاخیر بیندازید. از شرکت می‌خواهیم که هرچه عاجل کار فاز اول بند بخش‌آباد را تکمیل کرده و کار فاز دوم را نیز شروع کند.»

شماری از کشاورزان ولایت فراه که از خشک‌سالی‌های دوام‌دار زیان دیده‌اند، از حکومت می‌خواهند که کار بند بخش‌آباد را سرعت بخشند.

رحمت‌الله کشاورز گفت: «با تکمیل شدن بند بخش‌آباد تمام سال می‌توانیم از آب استفاده کنیم. بیش‌تر سال‌ها ما یک الی دو ماه آب برای کشاورزی داریم که این باید مدیریت شود. از حکومت سرپرست خواستار تکمیل بند بخش‌آباد هستیم چون کار اش بسیار ضعیف پیش می‌رود.»

عبیدالله کشاورز دیگر گفت: «با تکمیل شدن بند بخش‌آباد مفاد زیادی به افغانستان می‌رسد. افغانستان آباد می‌شود همه مشغول کشاورزی می‌شویم. از این بند آبی همه استفاده کرده می‌توانند.»

به گفته کارشناسان، با تکمیل شدن کار بند بخش‌آباد، تحول بزرگی در توسعه کشاورزی در فراه به میان خواهد آمد.

بند بخش‌آباد نقش کلیدی در توسعه کشاورزی در ولایت فراه دارد.

ذبیح‌الله اولیا زاده آگاه امور کشاورزی گفت: « بند بخش‌آباد فراه از اهمیت اقتصادی مهمی برخوردار است. در قسمت تامین آب زراعتی، تامین برق و افزایش محصولات نقش اساسی را دارد. این بند می‌تواند بیش از صد هزار هکتار زمین را آبیاری کند که کشاورز، و اقتصاد کشور رشد می‌کند.»

بند بخش‌آباد با هزینه ۴۳۰ میلیون دالر بر دریای فراه‌رود در ولسوالی بالابلوک ساخته می‌شود. این بند ظرفیت ذخیره بیش از یک هزار و ۳۶۰ میلیون متر مکعب آب، ۲۷ میگاوات برق و آبیاری ۱۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را دارد.

تاکید عبداللطیف منصور به تسریع کارهای بند بخش‌آباد

به گفته کارشناسان، با تکمیل شدن کار بند بخش‌آباد، تحول بزرگی در توسعه کشاورزی در فراه به میان خواهد آمد.

تصویر بندانگشتی

عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب در جریان بازدید از بند بخش‌آباد ولایت فراه، به سرعت کار ساخت این بند تاکید ورزیده است.

عبداللطیف منصور می‌گوید که تا یک سال دیگر، کار بخش اول این بند به پایان خواهد رسید.

سرپرست وزارت انرژی و آب افزود: «به مسوولان شرکت تطبیق کننده بند بخش‌آباد گفتم که هرچه سریع‌تر کار را تکمیل کند نشود که کار بند را به سال بعد به تاخیر بیندازید. از شرکت می‌خواهیم که هرچه عاجل کار فاز اول بند بخش‌آباد را تکمیل کرده و کار فاز دوم را نیز شروع کند.»

شماری از کشاورزان ولایت فراه که از خشک‌سالی‌های دوام‌دار زیان دیده‌اند، از حکومت می‌خواهند که کار بند بخش‌آباد را سرعت بخشند.

رحمت‌الله کشاورز گفت: «با تکمیل شدن بند بخش‌آباد تمام سال می‌توانیم از آب استفاده کنیم. بیش‌تر سال‌ها ما یک الی دو ماه آب برای کشاورزی داریم که این باید مدیریت شود. از حکومت سرپرست خواستار تکمیل بند بخش‌آباد هستیم چون کار اش بسیار ضعیف پیش می‌رود.»

عبیدالله کشاورز دیگر گفت: «با تکمیل شدن بند بخش‌آباد مفاد زیادی به افغانستان می‌رسد. افغانستان آباد می‌شود همه مشغول کشاورزی می‌شویم. از این بند آبی همه استفاده کرده می‌توانند.»

به گفته کارشناسان، با تکمیل شدن کار بند بخش‌آباد، تحول بزرگی در توسعه کشاورزی در فراه به میان خواهد آمد.

بند بخش‌آباد نقش کلیدی در توسعه کشاورزی در ولایت فراه دارد.

ذبیح‌الله اولیا زاده آگاه امور کشاورزی گفت: « بند بخش‌آباد فراه از اهمیت اقتصادی مهمی برخوردار است. در قسمت تامین آب زراعتی، تامین برق و افزایش محصولات نقش اساسی را دارد. این بند می‌تواند بیش از صد هزار هکتار زمین را آبیاری کند که کشاورز، و اقتصاد کشور رشد می‌کند.»

بند بخش‌آباد با هزینه ۴۳۰ میلیون دالر بر دریای فراه‌رود در ولسوالی بالابلوک ساخته می‌شود. این بند ظرفیت ذخیره بیش از یک هزار و ۳۶۰ میلیون متر مکعب آب، ۲۷ میگاوات برق و آبیاری ۱۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره