Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فراهم شدن زمینه کار برای زنان در بامیان از سوی یک زن تجارت‌پیشه

یک زن تجارت‌پیشه در بامیان با هزینه‌ای بیش از یکصد هزار افغانی برای ۲۰ زن دیگر که سرپرست خانواده‌های‌شان هستند، در بخش صنایع دستی و رستورانت زمینه کار را فراهم کرده است.

بی‌نظیر ابراهیمی هدف از این کارش را پشتیبانی از زنانی که سرپرست خانواده‌های‌شان هستند، می‌داند.

بی‌نظیر به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «۲۰ زن در اینجا سرگرم کار هستند. در بخش‌های دکان‌داری و رستورانت خانم‌ها زیاد کار می‌کنند و آنان می‌خواهند که از این مکان هزینه خانواده‌های‌شان را تامین کنند.»

زنانی که برای‌شان این فرصت کاری فراهم شده، از مسوولان حکومت سرپرست خواهان پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی‌شان هستند.

رقیه احمدی که در مرکز اجتماعی و اقتصادی ویژه بانوان سرگرم کار است، می‌گوید که با سوزن و نخ برای تامین هزینه خانواده شش نفری‌اش تلاش می‌کند.

رقیه احمدی، تجارت‌پیشه، گفت: «شش نفر در خانواده هستیم، اینجا کار می‌کنم، خوب است. شوهرم در خانه بی‌کار است و از اینجا در اقتصاد کم شروع کرده‌ایم. خداوند بزرگ است.»

عاتکه، تجارت‌پیشه، گفت: «در اینجا لباس‌های چرمه‌دوزی می‌سازیم و انواع خامک‌دوزی و لباس‌های دست‌دوزی داریم.»

اما رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان از چند طرح اقتصادی برای پشتیبانی از فعالیت زنان در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت خبر می‌دهد.

صفی‌الله رائد، رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان، گفت: «تقریباً ۷ تا ۸ نمایش‌گاه در پلان است که در مرکز و ولسوالی‌ها برگزار خواهد شد و یک نمایش‌گاه بزرگ دیگر از سوی یونسکو در اینجا نیز برگزار می‌شود.»

هم‌اکنون هزاران زن در بخش‌های گوناگون در بامیان مشغول تولید صنایع دستی هستند و بخش زیادی از نیازهای زندگی‌شان را از طریق فروش ساخته‌های دستی‌شان تأمین می‌کنند.

فراهم شدن زمینه کار برای زنان در بامیان از سوی یک زن تجارت‌پیشه

اما رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان از چند طرح اقتصادی برای پشتیبانی از فعالیت زنان در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت خبر می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

یک زن تجارت‌پیشه در بامیان با هزینه‌ای بیش از یکصد هزار افغانی برای ۲۰ زن دیگر که سرپرست خانواده‌های‌شان هستند، در بخش صنایع دستی و رستورانت زمینه کار را فراهم کرده است.

بی‌نظیر ابراهیمی هدف از این کارش را پشتیبانی از زنانی که سرپرست خانواده‌های‌شان هستند، می‌داند.

بی‌نظیر به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «۲۰ زن در اینجا سرگرم کار هستند. در بخش‌های دکان‌داری و رستورانت خانم‌ها زیاد کار می‌کنند و آنان می‌خواهند که از این مکان هزینه خانواده‌های‌شان را تامین کنند.»

زنانی که برای‌شان این فرصت کاری فراهم شده، از مسوولان حکومت سرپرست خواهان پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی‌شان هستند.

رقیه احمدی که در مرکز اجتماعی و اقتصادی ویژه بانوان سرگرم کار است، می‌گوید که با سوزن و نخ برای تامین هزینه خانواده شش نفری‌اش تلاش می‌کند.

رقیه احمدی، تجارت‌پیشه، گفت: «شش نفر در خانواده هستیم، اینجا کار می‌کنم، خوب است. شوهرم در خانه بی‌کار است و از اینجا در اقتصاد کم شروع کرده‌ایم. خداوند بزرگ است.»

عاتکه، تجارت‌پیشه، گفت: «در اینجا لباس‌های چرمه‌دوزی می‌سازیم و انواع خامک‌دوزی و لباس‌های دست‌دوزی داریم.»

اما رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان از چند طرح اقتصادی برای پشتیبانی از فعالیت زنان در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت خبر می‌دهد.

صفی‌الله رائد، رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان، گفت: «تقریباً ۷ تا ۸ نمایش‌گاه در پلان است که در مرکز و ولسوالی‌ها برگزار خواهد شد و یک نمایش‌گاه بزرگ دیگر از سوی یونسکو در اینجا نیز برگزار می‌شود.»

هم‌اکنون هزاران زن در بخش‌های گوناگون در بامیان مشغول تولید صنایع دستی هستند و بخش زیادی از نیازهای زندگی‌شان را از طریق فروش ساخته‌های دستی‌شان تأمین می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره