Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش اخراج مهاجران افغان از ایران

مسوولان محلی در هرات می‌گویند که روند اخراج مهاجران افغان از ایران در روزهای پسین پنجاه درصد افزایش یافته است.

ریاست مهاجران و عودت‌کننده‌های هرات اعلام کرده که روزانه دست‌کم سه هزار مهاجر افغان که از سوی حکومت ایران اخراج می‌شوند، از طریق مرز اسلام‌قلعه به کشور باز می‌گردند.

عبدالله قیومی آمر ریاست مهاجران بندر اسلام‌قلعه هرات گفت: «لت‌وکوب، شکنجه و گرفتن پول مهاجران در اردوگاه‌ها و شهرداری‌های ایران، چیزهایی است که برای همه آشکار است.»

به گفته مسوولان، اخراج افغان‌های دارای ویزا از سوی پولیس ایران از چالش‌هایی است که در ماه‌های اخیر نیز در حال افزایش است.

حضرت‌الله زعیم آغا کمیسار بندر اسلام‌قلعه هرات گفت: «بعضی روزها تعداد اخراجی‌ها زیاد است، حتی ۱۰ تا ۱۵ نفر که ویزا هم دارند از ایران اخراج می‌شوند و بعضی روزها به گونه‌ای است که فردی چهار روز به ایران رفته و پس اخراج شده است.»

شماری از مهاجران اخراج‌شده با انتقاد از بدرفتاری پولیس ایران می‌گویند که پولیس و شهرداری این کشور به بهانه‌های مختلف پول‌هایشان را به زور می‌گیرند.

اما قنسولگری ایران در هرات بارها بدرفتاری پولیس این کشور با مهاجران افغان را رد کرده است.

محمد اکبر یکی از اخراج‌شده‌ها گفت: «در اصفهان هم از ما پول گرفتند، بعد از آنجا تا سنگ سفید نیز پول ما را گرفتند و تا اینجا ۱۲۰ تومان دادیم و به نام شیرینی ۱۰ و ۲۰ تومان از ما می‌گیرند.»

میرآقا یکی دیگر از اخراج‌شده‌ها از ایران گفت: «تا اینجا که می‌آیی ۷ تا ۸ میلیون پولت از دست می‌رود. تمام پولت را می‌گیرند، یعنی ماه‌ها کار کرده‌ای.»

بیش‌تر مهاجران اخراج‌شده از ایران به منظور پیدا کردن کار در این کشور به‌طور غیرقانونی وارد شده بودند.

افزایش اخراج مهاجران افغان از ایران

به گفته مسوولان، اخراج افغان‌های دارای ویزا از سوی پولیس ایران از چالش‌هایی است که در ماه‌های اخیر نیز در حال افزایش است.

تصویر بندانگشتی

مسوولان محلی در هرات می‌گویند که روند اخراج مهاجران افغان از ایران در روزهای پسین پنجاه درصد افزایش یافته است.

ریاست مهاجران و عودت‌کننده‌های هرات اعلام کرده که روزانه دست‌کم سه هزار مهاجر افغان که از سوی حکومت ایران اخراج می‌شوند، از طریق مرز اسلام‌قلعه به کشور باز می‌گردند.

عبدالله قیومی آمر ریاست مهاجران بندر اسلام‌قلعه هرات گفت: «لت‌وکوب، شکنجه و گرفتن پول مهاجران در اردوگاه‌ها و شهرداری‌های ایران، چیزهایی است که برای همه آشکار است.»

به گفته مسوولان، اخراج افغان‌های دارای ویزا از سوی پولیس ایران از چالش‌هایی است که در ماه‌های اخیر نیز در حال افزایش است.

حضرت‌الله زعیم آغا کمیسار بندر اسلام‌قلعه هرات گفت: «بعضی روزها تعداد اخراجی‌ها زیاد است، حتی ۱۰ تا ۱۵ نفر که ویزا هم دارند از ایران اخراج می‌شوند و بعضی روزها به گونه‌ای است که فردی چهار روز به ایران رفته و پس اخراج شده است.»

شماری از مهاجران اخراج‌شده با انتقاد از بدرفتاری پولیس ایران می‌گویند که پولیس و شهرداری این کشور به بهانه‌های مختلف پول‌هایشان را به زور می‌گیرند.

اما قنسولگری ایران در هرات بارها بدرفتاری پولیس این کشور با مهاجران افغان را رد کرده است.

محمد اکبر یکی از اخراج‌شده‌ها گفت: «در اصفهان هم از ما پول گرفتند، بعد از آنجا تا سنگ سفید نیز پول ما را گرفتند و تا اینجا ۱۲۰ تومان دادیم و به نام شیرینی ۱۰ و ۲۰ تومان از ما می‌گیرند.»

میرآقا یکی دیگر از اخراج‌شده‌ها از ایران گفت: «تا اینجا که می‌آیی ۷ تا ۸ میلیون پولت از دست می‌رود. تمام پولت را می‌گیرند، یعنی ماه‌ها کار کرده‌ای.»

بیش‌تر مهاجران اخراج‌شده از ایران به منظور پیدا کردن کار در این کشور به‌طور غیرقانونی وارد شده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره