Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز کار ساخت شفاخانه دوصد بستر در ولایت کنر

نور جلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه در سفر به ولایت کنر اعلام کرد که کار باقی‌مانده شفاخانه دوصد بستر این ولایت به زودی تکمیل و به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

وی اظهار داشت که با ساخت این شفاخانه، چالش‌های بهداشتی باشنده‌های این منطقه کاهش خواهد یافت.

جلالی افزود: «من در این رابطه با امیرالمومنین حفظ‌الله ملاقات کردم. او به من گفت که پیشنهادات را ارسال کنیم. پیشنهادات نوشته و ارسال شده‌اند. ان‌شاءالله امید است که در مدت کوتاهی حکم آن صادر شود و این پروژه آغاز شود.»

مسوولان شفاخانه ولایتی کنر نیز بر این باورند که با ساخت این شفاخانه، مشکلات بهداشتی در این ولایت تا اندازه زیادی کاهش خواهد یافت.

مولاداد مسوول شفاخانه ولایتی کنر گفت: «بخش انتانی که نیاز شدید جامعه است، بعضی اوقات می‌شود که شفاخانه ما منشا انتشار عفونت شود به دلیل کم‌بود فضا. علاوه بر این، بخش عملیات و اتاق فوری ما در یک مکان قرار دارند و هر دو از یک اتاق استفاده می‌کنند.»

انصارالله حمید سرطبیب شفاخانه ولایتی کنر افزود: «گاهی اوقات در مواقع اضطراری به دلیل کمبود فضا با شرایطی مواجه می‌شویم که در تخت‌ها جایی برای بیماران نیست و بیماران حتی روی زمین دراز کشیده‌اند.»

باشنده‌های کنر نیز تأکید دارند که این ولایت کوهستانی نیازمند توجه بیش‌تر به مسایل بهداشتی است، زیرا بیماران از ولایت نورستان نیز به هدف درمان به این شفاخانه مراجعه می‌کنند.

سمیع‌الله یکی از باشنده‌های کنر اظهار داشت: «بیمارستانی که فعلاً فعالیت می‌کند کوچک است و مردم زیادی به آن مراجعه می‌کنند. بیماران نورستان نیز به اینجا می‌آیند. مشکلات زیادی وجود دارد و رسیدگی به همه آن‌ها ممکن نیست.»

تهذیب‌الله مهذب دیگر باشنده کنر گفت: «با توجه به جمعیت، پرسنل و تجهیزات بیمارستان ولایتی کنر کافی نیستند. مردم با مشکلات زیادی مواجه هستند و در موارد اضطراری حتی بیماران از نورستان نیز به بیمارستان ولایتی کنر آورده می‌شوند.»

براساس معلومات مسوولان شفاخانه ولایتی کنر، ساختمان کنونی این شفاخانه در سال ۱۳۵۴ خورشیدی با ظرفیت ۱۰ بستر ساخته شده بود که با گذشت زمان، بسترها به صورت غیرمعیاری فعال و هم‌اکنون ۱۵۰ بستر در آن کار گرفته می‌شود.

آغاز کار ساخت شفاخانه دوصد بستر در ولایت کنر

باشنده‌های کنر نیز تأکید دارند که این ولایت کوهستانی نیازمند توجه بیش‌تر به مسایل بهداشتی است، زیرا بیماران از ولایت نورستان نیز به هدف درمان به این شفاخانه مراجعه می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

نور جلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه در سفر به ولایت کنر اعلام کرد که کار باقی‌مانده شفاخانه دوصد بستر این ولایت به زودی تکمیل و به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

وی اظهار داشت که با ساخت این شفاخانه، چالش‌های بهداشتی باشنده‌های این منطقه کاهش خواهد یافت.

جلالی افزود: «من در این رابطه با امیرالمومنین حفظ‌الله ملاقات کردم. او به من گفت که پیشنهادات را ارسال کنیم. پیشنهادات نوشته و ارسال شده‌اند. ان‌شاءالله امید است که در مدت کوتاهی حکم آن صادر شود و این پروژه آغاز شود.»

مسوولان شفاخانه ولایتی کنر نیز بر این باورند که با ساخت این شفاخانه، مشکلات بهداشتی در این ولایت تا اندازه زیادی کاهش خواهد یافت.

مولاداد مسوول شفاخانه ولایتی کنر گفت: «بخش انتانی که نیاز شدید جامعه است، بعضی اوقات می‌شود که شفاخانه ما منشا انتشار عفونت شود به دلیل کم‌بود فضا. علاوه بر این، بخش عملیات و اتاق فوری ما در یک مکان قرار دارند و هر دو از یک اتاق استفاده می‌کنند.»

انصارالله حمید سرطبیب شفاخانه ولایتی کنر افزود: «گاهی اوقات در مواقع اضطراری به دلیل کمبود فضا با شرایطی مواجه می‌شویم که در تخت‌ها جایی برای بیماران نیست و بیماران حتی روی زمین دراز کشیده‌اند.»

باشنده‌های کنر نیز تأکید دارند که این ولایت کوهستانی نیازمند توجه بیش‌تر به مسایل بهداشتی است، زیرا بیماران از ولایت نورستان نیز به هدف درمان به این شفاخانه مراجعه می‌کنند.

سمیع‌الله یکی از باشنده‌های کنر اظهار داشت: «بیمارستانی که فعلاً فعالیت می‌کند کوچک است و مردم زیادی به آن مراجعه می‌کنند. بیماران نورستان نیز به اینجا می‌آیند. مشکلات زیادی وجود دارد و رسیدگی به همه آن‌ها ممکن نیست.»

تهذیب‌الله مهذب دیگر باشنده کنر گفت: «با توجه به جمعیت، پرسنل و تجهیزات بیمارستان ولایتی کنر کافی نیستند. مردم با مشکلات زیادی مواجه هستند و در موارد اضطراری حتی بیماران از نورستان نیز به بیمارستان ولایتی کنر آورده می‌شوند.»

براساس معلومات مسوولان شفاخانه ولایتی کنر، ساختمان کنونی این شفاخانه در سال ۱۳۵۴ خورشیدی با ظرفیت ۱۰ بستر ساخته شده بود که با گذشت زمان، بسترها به صورت غیرمعیاری فعال و هم‌اکنون ۱۵۰ بستر در آن کار گرفته می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره