Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش ربودن کودکان افغان پس از آغاز مرحله دوم اخراج اجباری

افغان‌های تازه اخراج شده از گذرگاه سپین بولدک می‌گویند که پس از آغاز مرحله دوم اخراج اجباری افغان‌ها از پاکستان، موارد ربودن کودکان مهاجر افغان در این کشور افزایش یافته است.

به گفته‌ی آنان، کودکانشان پس از ربوده شدن، در ازای پول آزاد می‌شوند.

دوست محمد یکی از اخراج‌شده‌ها از پاکستان گفت: «ما به این دلیل به کشور خود بازگشتیم که در آنجا کودکان افغان ربوده می‌شدند و سپس در ازای پول آزاد می‌شدند.»

بشیر احمد یکی دیگر از اخراج‌شده از پاکستان گفت: «به دلیل ربودن کودکان و آزادسازی آن‌ها در ازای پول، به کشور خود بازگشتیم.»

شماری دیگری از مهاجران که به گونه‌ی اجباری به کشور برگشته‌اند، از برخورد خشونت‌آمیز پولیس پاکستان شکایت دارند.

اسدالله، ۵۵ ساله که گواه یک رویداد خشونت‌بار با یک مهاجر افغان در پاکستان بوده، گفت: «من خودم نیروهای ایف-سی را دیدم که یک پیرمرد را به شدت می‌زدند. گناه او چه بود که این‌قدر سخت زده و با او ظلم شد؟.»

نعمت خان اخراج شده گفت: «من خودم در آنجا زندانی شدم، اما با پول توانستم خود را آزاد کنم. در پاکستان با ما هر گونه ظلمی شد.»

مسوول کمپ موقت مهاجران اخراج‌شده در ولسوالی تخته پل قندهار می‌گوید که افغان‌های تازه برگشته از پاکستان با چالش‌های جدی روبرو هستند.

حبیب‌الله مسوول ثبت کمپ موقتی مهاجران در ولسوالی تخته پل قندهار گفت: «اینجا پناهجویانی می‌آیند که حتی لباس، کفش و اشیای قیمتی‌شان نیز گرفته شده و از نظر روانی بسیار آسیب دیده‌اند.»

براساس معلومات ریاست مهاجران و عودت‌کننده‌ها، پس از آغاز دور دوم روند اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان، هزاران خانواده به کشور برگشته‌اند که صدها تن زندانی نیز در آن شامل است.

افزایش ربودن کودکان افغان پس از آغاز مرحله دوم اخراج اجباری

مسوول کمپ موقت مهاجران اخراج‌شده در ولسوالی تخته پل قندهار می‌گوید که افغان‌های تازه برگشته از پاکستان با چالش‌های جدی روبرو هستند.

تصویر بندانگشتی

افغان‌های تازه اخراج شده از گذرگاه سپین بولدک می‌گویند که پس از آغاز مرحله دوم اخراج اجباری افغان‌ها از پاکستان، موارد ربودن کودکان مهاجر افغان در این کشور افزایش یافته است.

به گفته‌ی آنان، کودکانشان پس از ربوده شدن، در ازای پول آزاد می‌شوند.

دوست محمد یکی از اخراج‌شده‌ها از پاکستان گفت: «ما به این دلیل به کشور خود بازگشتیم که در آنجا کودکان افغان ربوده می‌شدند و سپس در ازای پول آزاد می‌شدند.»

بشیر احمد یکی دیگر از اخراج‌شده از پاکستان گفت: «به دلیل ربودن کودکان و آزادسازی آن‌ها در ازای پول، به کشور خود بازگشتیم.»

شماری دیگری از مهاجران که به گونه‌ی اجباری به کشور برگشته‌اند، از برخورد خشونت‌آمیز پولیس پاکستان شکایت دارند.

اسدالله، ۵۵ ساله که گواه یک رویداد خشونت‌بار با یک مهاجر افغان در پاکستان بوده، گفت: «من خودم نیروهای ایف-سی را دیدم که یک پیرمرد را به شدت می‌زدند. گناه او چه بود که این‌قدر سخت زده و با او ظلم شد؟.»

نعمت خان اخراج شده گفت: «من خودم در آنجا زندانی شدم، اما با پول توانستم خود را آزاد کنم. در پاکستان با ما هر گونه ظلمی شد.»

مسوول کمپ موقت مهاجران اخراج‌شده در ولسوالی تخته پل قندهار می‌گوید که افغان‌های تازه برگشته از پاکستان با چالش‌های جدی روبرو هستند.

حبیب‌الله مسوول ثبت کمپ موقتی مهاجران در ولسوالی تخته پل قندهار گفت: «اینجا پناهجویانی می‌آیند که حتی لباس، کفش و اشیای قیمتی‌شان نیز گرفته شده و از نظر روانی بسیار آسیب دیده‌اند.»

براساس معلومات ریاست مهاجران و عودت‌کننده‌ها، پس از آغاز دور دوم روند اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان، هزاران خانواده به کشور برگشته‌اند که صدها تن زندانی نیز در آن شامل است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره