Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشنده‌های بلخ خواهان حفاظت از روضه‌ حضرت علی هستند

شماری از باشنده‌های ولایت بلخ و گردش‌گران از مسوولان می‌خواهند که توجه جدی به حفظ و مراقبت آرام‌گاه منسوب به حضرت علی در این ولایت داشته باشند.

آنان می‌گویند که بخش‌هایی از نمای بیرونی این مکان تاریخی فرو ریخته است و در صورت عدم بازسازی، احتمال فرو ریختن بیشتر وجود دارد.

روضه‌ی حضرت علی که در قلب شهر مزارشریف واقع شده، یکی از مکان‌های تاریخی مهم کشور است. بنای کنونی این آرام‌گاه در قرن نهم هجری قمری در دوران تیموریان هرات و سلطنت سلطان حسین بایقرا ساخته شده است.

نجیب‌الله یکی از بازدیدکننده‌ها گفت: «این مکان در خطر نابودی قرار دارد. برخی جاهایش شکست و فرو ریخته و باید ترمیم شود. این یک میراث فرهنگی و هویت افغان‌هاست.»

زینت‌الله بازدیدکننده دیگر افزود: «روضه مبارک یکی از زیباترین و تاریخی‌ترین جاهای مزارشریف است. بسیاری از ولایت‌ها و حتی گردش‌گران خارجی برای دیدن این مکان می‌آیند، اما بخش‌هایی از آن تخریب شده و به آن توجه نشده است.»

تاج محمد باشنده شهر مزارشریف گفت: «روضه مبارک به بازسازی فوری نیاز دارد. در گذشته گردشگران زیادی به دیدن این مکان می‌آمدند و حالا به شدت نیازمند ترمیم است.»

سالانه صدها تن از شهروندان کشور و گردش‌گران خارجی از این مکان دیدن می‌کنند.

حشمت‌الله بازدیدکننده گفت: «باید روضه مبارک بازسازی شود تا در سال‌های آینده تخریب نشود. ما نگران هستیم که اگر به این مکان توجه نشود، به مرور زمان تخریب خواهد شد.»

ذبیح‌الله باشنده شهر مزارشریف گفت: «کاشی‌های این مکان در حال فرو ریختن است و هیچ بازسازی صورت نگرفته است. خواست مردم بلخ و افغانستان از امارت اسلامی این است که به این مکان توجه خاص داشته باشند.»

ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ می‌گوید که این موضوع را با وزارت اطلاعات و فرهنگ در میان گذاشته‌اند.

ذبیح‌الله آریایی آمر هنر و فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ گفت: «کار ترمیم و مرمت این بنای تاریخی قبلاً از طرف شرکت انکشاف ملی پیش برده می‌شد که فعلاً متوقف است. ما این موضوع را با مقام محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ شریک کرده‌ایم و امیدواریم اقدامات لازم برای حفظ و مرمت این بنای با ارزش تاریخی صورت گیرد.»

ولایت بلخ در شمال افغانستان از مهم‌ترین شهرهای تاریخی کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آرام‌گاه منسوب به حضرت علی، صدها آبده تاریخی و زیارت‌گاه دیگر نیز در این ولایت وجود دارند که از شهرت جهانی برخوردارند.

باشنده‌های بلخ خواهان حفاظت از روضه‌ حضرت علی هستند

ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ می‌گوید که این موضوع را با وزارت اطلاعات و فرهنگ در میان گذاشته‌اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌های ولایت بلخ و گردش‌گران از مسوولان می‌خواهند که توجه جدی به حفظ و مراقبت آرام‌گاه منسوب به حضرت علی در این ولایت داشته باشند.

آنان می‌گویند که بخش‌هایی از نمای بیرونی این مکان تاریخی فرو ریخته است و در صورت عدم بازسازی، احتمال فرو ریختن بیشتر وجود دارد.

روضه‌ی حضرت علی که در قلب شهر مزارشریف واقع شده، یکی از مکان‌های تاریخی مهم کشور است. بنای کنونی این آرام‌گاه در قرن نهم هجری قمری در دوران تیموریان هرات و سلطنت سلطان حسین بایقرا ساخته شده است.

نجیب‌الله یکی از بازدیدکننده‌ها گفت: «این مکان در خطر نابودی قرار دارد. برخی جاهایش شکست و فرو ریخته و باید ترمیم شود. این یک میراث فرهنگی و هویت افغان‌هاست.»

زینت‌الله بازدیدکننده دیگر افزود: «روضه مبارک یکی از زیباترین و تاریخی‌ترین جاهای مزارشریف است. بسیاری از ولایت‌ها و حتی گردش‌گران خارجی برای دیدن این مکان می‌آیند، اما بخش‌هایی از آن تخریب شده و به آن توجه نشده است.»

تاج محمد باشنده شهر مزارشریف گفت: «روضه مبارک به بازسازی فوری نیاز دارد. در گذشته گردشگران زیادی به دیدن این مکان می‌آمدند و حالا به شدت نیازمند ترمیم است.»

سالانه صدها تن از شهروندان کشور و گردش‌گران خارجی از این مکان دیدن می‌کنند.

حشمت‌الله بازدیدکننده گفت: «باید روضه مبارک بازسازی شود تا در سال‌های آینده تخریب نشود. ما نگران هستیم که اگر به این مکان توجه نشود، به مرور زمان تخریب خواهد شد.»

ذبیح‌الله باشنده شهر مزارشریف گفت: «کاشی‌های این مکان در حال فرو ریختن است و هیچ بازسازی صورت نگرفته است. خواست مردم بلخ و افغانستان از امارت اسلامی این است که به این مکان توجه خاص داشته باشند.»

ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ می‌گوید که این موضوع را با وزارت اطلاعات و فرهنگ در میان گذاشته‌اند.

ذبیح‌الله آریایی آمر هنر و فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ گفت: «کار ترمیم و مرمت این بنای تاریخی قبلاً از طرف شرکت انکشاف ملی پیش برده می‌شد که فعلاً متوقف است. ما این موضوع را با مقام محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ شریک کرده‌ایم و امیدواریم اقدامات لازم برای حفظ و مرمت این بنای با ارزش تاریخی صورت گیرد.»

ولایت بلخ در شمال افغانستان از مهم‌ترین شهرهای تاریخی کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آرام‌گاه منسوب به حضرت علی، صدها آبده تاریخی و زیارت‌گاه دیگر نیز در این ولایت وجود دارند که از شهرت جهانی برخوردارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره